ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศ ปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ
(วันที่ 31 มีนาคม 2563 13.58 น./อ่าน 11)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
งานวันเด็กแห่งชาติ 2562
(วันที่ 12 มกราคม 2562 20.11 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
3
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 06 ธันวาคม 2561 16.13 น./อ่าน 135)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
รับสมัครธุรการโรงเรียน
(วันที่ 03 ธันวาคม 2561 13.11 น./อ่าน 91)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
9 ก.ค. 61 ตลาดนัดชุมชนโพธฺ์ทอง
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2561 14.43 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
6
5 ก.ค. 61 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนากลุ่มอาชีพเห็ดครบวงจร
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2561 21.35 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
7
5 ก.ค. 61 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2561 09.30 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
8
26 มิ.ย. 61 วันสุนทรภู่
(วันที่ 26 มิถุนายน 2561 20.43 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
9
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 26 มิถุนายน 2561 09.21 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
10
ระบบจัดการเรียนออนไลน์โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 23.30 น./อ่าน 1802)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ