ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
งานวันเด็กแห่งชาติ 2562
(วันที่ 12 มกราคม 2562 20.11 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
2
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 06 ธันวาคม 2561 16.13 น./อ่าน 112)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
รับสมัครธุรการโรงเรียน
(วันที่ 03 ธันวาคม 2561 13.11 น./อ่าน 82)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
9 ก.ค. 61 ตลาดนัดชุมชนโพธฺ์ทอง
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2561 14.43 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
5
5 ก.ค. 61 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนากลุ่มอาชีพเห็ดครบวงจร
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2561 21.35 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
6
5 ก.ค. 61 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2561 09.30 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
7
26 มิ.ย. 61 วันสุนทรภู่
(วันที่ 26 มิถุนายน 2561 20.43 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
8
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 26 มิถุนายน 2561 09.21 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
9
ระบบจัดการเรียนออนไลน์โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 23.30 น./อ่าน 1790)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ