ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมวันปิยมหาราช เนื่องเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
(วันที่ 22 ตุลาคม 2563 19.45 น./อ่าน 2)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 21.40 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
3
นำเสนอนวัตกรรมสำหรับครู และได้รางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนเขตพื้นที่
(วันที่ 21 กันยายน 2563 09.18 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
4
กษิณาลัย ร้อยดวงใจผูกพัน วันเกษียณ
(วันที่ 21 กันยายน 2563 09.12 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
5
การตรวจสุขอนามัยสำหรับนักเรียน
(วันที่ 21 กันยายน 2563 09.08 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
6
มอบทุนการศึกษา จำนวน 19 ทุน และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
(วันที่ 21 กันยายน 2563 09.06 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
7
ดร.สมปอง ม่วงกร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"ได้รับมอบแอลกอฮอล์เจล
(วันที่ 19 กันยายน 2563 11.15 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมประชุมผู้นำชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และกิจกรรม Classroom Meeting ประจำปีการ
(วันที่ 19 กันยายน 2563 11.11 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมชุมนุมอาชีพการทำนา
(วันที่ 16 สิงหาคม 2563 21.30 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมวันสำคัญของชาติเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 16 สิงหาคม 2563 21.27 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมเนื่องด้วยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 21.54 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
12
นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ด้านสุขอนามัยในชั้นเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 20
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2563 21.52 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
13
เตรียมความพร้อมเปิดเทอม
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 23.53 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
14
เยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 20.41 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
15
จัดทำน้ำสมุนไพร
(วันที่ 14 เมษายน 2563 16.23 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
16
จัดอบรมปฏิบัติการการทำหน้ากากอนามัยแบบง่าย
(วันที่ 14 เมษายน 2563 16.19 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด
(วันที่ 14 เมษายน 2563 16.16 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
18
ประกาศ ปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ
(วันที่ 31 มีนาคม 2563 13.58 น./อ่าน 55)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 06 ธันวาคม 2561 16.13 น./อ่าน 168)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
20
รับสมัครธุรการโรงเรียน
(วันที่ 03 ธันวาคม 2561 13.11 น./อ่าน 114)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
21
ระบบจัดการเรียนออนไลน์โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 23.30 น./อ่าน 1820)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ