ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 นต้อนรับ นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเข
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2564 23.04 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
2
นำเห็ดทอดในชุมนุมเห็ดครบวงจร มอบให้ จุดตรวจคัดกรองปัองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 22.56 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
3
การฉีดยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิค-19 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
(วันที่ 14 มกราคม 2564 16.18 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
4
ประกาศการปิดสถานศึกษา
(วันที่ 05 มกราคม 2564 11.39 น./อ่าน 16)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยเนื่องวันลอยกระทง
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 00.13 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
6
บมอบทุน จากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 19.39 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมวันปิยมหาราช เนื่องเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
(วันที่ 22 ตุลาคม 2563 19.45 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 21.40 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
9
นำเสนอนวัตกรรมสำหรับครู และได้รางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนเขตพื้นที่
(วันที่ 21 กันยายน 2563 09.18 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
10
กษิณาลัย ร้อยดวงใจผูกพัน วันเกษียณ
(วันที่ 21 กันยายน 2563 09.12 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
11
การตรวจสุขอนามัยสำหรับนักเรียน
(วันที่ 21 กันยายน 2563 09.08 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
12
มอบทุนการศึกษา จำนวน 19 ทุน และจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน
(วันที่ 21 กันยายน 2563 09.06 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
13
ดร.สมปอง ม่วงกร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา"ได้รับมอบแอลกอฮอล์เจล
(วันที่ 19 กันยายน 2563 11.15 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมประชุมผู้นำชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และกิจกรรม Classroom Meeting ประจำปีการ
(วันที่ 19 กันยายน 2563 11.11 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมชุมนุมอาชีพการทำนา
(วันที่ 16 สิงหาคม 2563 21.30 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมวันสำคัญของชาติเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 16 สิงหาคม 2563 21.27 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมเนื่องด้วยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 21.54 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
18
นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ด้านสุขอนามัยในชั้นเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 20
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2563 21.52 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
19
เตรียมความพร้อมเปิดเทอม
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 23.53 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
20
เยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 20.41 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
21
จัดทำน้ำสมุนไพร
(วันที่ 14 เมษายน 2563 16.23 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
22
จัดอบรมปฏิบัติการการทำหน้ากากอนามัยแบบง่าย
(วันที่ 14 เมษายน 2563 16.19 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด
(วันที่ 14 เมษายน 2563 16.16 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
24
ประกาศ ปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ
(วันที่ 31 มีนาคม 2563 13.58 น./อ่าน 76)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 06 ธันวาคม 2561 16.13 น./อ่าน 198)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
26
รับสมัครธุรการโรงเรียน
(วันที่ 03 ธันวาคม 2561 13.11 น./อ่าน 130)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
27
ระบบจัดการเรียนออนไลน์โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง
(วันที่ 25 มิถุนายน 2561 23.30 น./อ่าน 1831)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ