ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดมะกอกงอ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนวัดมะกอกงอ ได้เข้าร่วม การประชุมสัญจร “สพป.พิจิตร เขต 2 พบเพื่อนครู
(วันที่ 24 มกราคม 2563 15.02 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
2
ร่วมงานอยกระทง กับวัดและชุมชน
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 14.10 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
3
โรงเรียนวัดมะกอกงอ เข้าร่วมงานกฐินสามัคคี
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 14.02 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
4
การอบรมพัฒนาสมาชิกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลาการทางการศึกษา อำเภอบางมูลนาก
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562 15.29 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
5
ผู้ใหญ่ใจดีจากภูเก็ต มอบของเล่น ของใช้ อุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562 15.13 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
6
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขต
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562 14.58 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
7
“ผู้ว่าฯ พาปั่น”
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562 14.54 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
8
"เรือจ้าง วางพาย" สพป.พิจิตร ๒
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562 14.48 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
9
ประเมินผลการปฎิบัติงาน ในรอบ 6 เดือน ของตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562 14.37 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
10
ส่งมอบเครื่องดนตรีไทย
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562 14.20 น./อ่าน 98)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชนตำบลวังตะกู ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562 13.59 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
12
แข่งขัน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน"
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562 13.54 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
13
ประชุม เรื่องเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะ ในงาน
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562 13.49 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
14
"โครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2562"
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562 13.39 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
15
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวัดมะกอกงอ
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562 13.21 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
16
"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา"
(วันที่ 15 กันยายน 2562 17.01 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด
(วันที่ 15 กันยายน 2562 16.50 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
(วันที่ 15 กันยายน 2562 16.47 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
19
โครงการ "ธนาคารขยะรีไซเคิล"
(วันที่ 15 กันยายน 2562 16.39 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
20
จัดกิจกรรมวันแม่
(วันที่ 15 กันยายน 2562 16.30 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 15 กันยายน 2562 16.22 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
22
ร่วมจัดสถานที่​ การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน โครงการเยาวชนอนาคตเมืองพิจิตร
(วันที่ 15 กันยายน 2562 16.17 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
23
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมทีมบริหารตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดมะกอกงอ
(วันที่ 15 กันยายน 2562 15.52 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
24
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
(วันที่ 15 กันยายน 2562 15.38 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
25
ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
(วันที่ 15 กันยายน 2562 15.17 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
26
การอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(วันที่ 15 กันยายน 2562 15.06 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 15 กันยายน 2562 14.33 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
28
พิธีไหว้ครู
(วันที่ 24 สิงหาคม 2562 22.35 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
29
รับเกียรติบัตรฯ
(วันที่ 10 มิถุนายน 2562 09.35 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
30
ผ้าป่าเพื่อการศึกษาฯ
(วันที่ 10 มิถุนายน 2562 09.31 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
31
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 1/2562
(วันที่ 10 มิถุนายน 2562 09.29 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
32
พิธีมอบใบประกาศ
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 14.45 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
33
เข้าค่ายลูกเสือเดินทางไกล
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 14.38 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2557
(วันที่ 19 มิถุนายน 2557 10.44 น./อ่าน 280)
ข่าวกิจกรรม
35
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 19 มิถุนายน 2557 10.29 น./อ่าน 278)
ข่าวกิจกรรม