ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดมะกอกงอ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 11.29 น./อ่าน 85)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 11.48 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 11.48 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 11.42 น./อ่าน 26)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
5
นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 11.42 น./อ่าน 30)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 11.29 น./อ่าน 16)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7
การแข่งขันกีฬากลุ่มสัมพันธ์
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 15.05 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
8
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 13.50 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
9
โรงเรียนวัดมะกอกงอ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 13.46 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
10
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย และประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 13.40 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
11
การประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 13.19 น./อ่าน 16)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
เข้าศึกษาดูงานตามโครงการ โรงเรียนสีขาว โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนปลอดอบายมุข
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 13.35 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
13
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 13.19 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
14
วันมาฆบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 13.14 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
15
งานวันเด็ก ประจำปี 2563
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 13.07 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
16
โรงเรียนวัดมะกอกงอ ได้จัดงานวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 13.02 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
17
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดมะกอกงอ เข้าร่วม การแข่งขันกีฬานักเรียน
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 12.41 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
18
โรงเรียนวัดมะกอกงอ ได้เข้าร่วม การประชุมสัญจร “สพป.พิจิตร เขต 2 พบเพื่อนครู
(วันที่ 24 มกราคม 2563 15.02 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
19
ร่วมงานอยกระทง กับวัดและชุมชน
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 14.10 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
20
โรงเรียนวัดมะกอกงอ เข้าร่วมงานกฐินสามัคคี
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 14.02 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
21
การอบรมพัฒนาสมาชิกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลาการทางการศึกษา อำเภอบางมูลนาก
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562 15.29 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
22
ผู้ใหญ่ใจดีจากภูเก็ต มอบของเล่น ของใช้ อุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562 15.13 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
23
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขต
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562 14.58 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
24
“ผู้ว่าฯ พาปั่น”
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562 14.54 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
25
"เรือจ้าง วางพาย" สพป.พิจิตร ๒
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562 14.48 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
26
ประเมินผลการปฎิบัติงาน ในรอบ 6 เดือน ของตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562 14.37 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
27
ส่งมอบเครื่องดนตรีไทย
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562 14.20 น./อ่าน 143)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชนตำบลวังตะกู ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562 13.59 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
29
แข่งขัน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน"
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562 13.54 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
30
ประชุม เรื่องเกณฑ์การประกวดแข่งขันทักษะ ในงาน
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562 13.49 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
31
"โครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2562"
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562 13.39 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
32
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวัดมะกอกงอ
(วันที่ 13 ตุลาคม 2562 13.21 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
33
"โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา"
(วันที่ 15 กันยายน 2562 17.01 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
34
"โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด"
(วันที่ 15 กันยายน 2562 16.58 น./อ่าน 19)
35
กิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด
(วันที่ 15 กันยายน 2562 16.50 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
36
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
(วันที่ 15 กันยายน 2562 16.47 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
37
โครงการ "ธนาคารขยะรีไซเคิล"
(วันที่ 15 กันยายน 2562 16.39 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
38
จัดกิจกรรมวันแม่
(วันที่ 15 กันยายน 2562 16.30 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
39
กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 15 กันยายน 2562 16.22 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
40
ร่วมจัดสถานที่​ การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน โครงการเยาวชนอนาคตเมืองพิจิตร
(วันที่ 15 กันยายน 2562 16.17 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
41
ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมทีมบริหารตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดมะกอกงอ
(วันที่ 15 กันยายน 2562 15.52 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
42
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ
(วันที่ 15 กันยายน 2562 15.38 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
43
ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
(วันที่ 15 กันยายน 2562 15.17 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
44
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 15 กันยายน 2562 15.12 น./อ่าน 4)
45
การอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
(วันที่ 15 กันยายน 2562 15.06 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
46
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 15 กันยายน 2562 14.33 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
47
พิธีไหว้ครู
(วันที่ 24 สิงหาคม 2562 22.35 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
48
พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
(วันที่ 10 มิถุนายน 2562 09.40 น./อ่าน 13)
49
รับเกียรติบัตรฯ
(วันที่ 10 มิถุนายน 2562 09.35 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
50
ผ้าป่าเพื่อการศึกษาฯ
(วันที่ 10 มิถุนายน 2562 09.31 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
51
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 1/2562
(วันที่ 10 มิถุนายน 2562 09.29 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
52
พิธีมอบใบประกาศ
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 14.45 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
53
เข้าค่ายลูกเสือเดินทางไกล
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 14.38 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
54
กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2557
(วันที่ 19 มิถุนายน 2557 10.44 น./อ่าน 286)
ข่าวกิจกรรม
55
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 19 มิถุนายน 2557 10.29 น./อ่าน 285)
ข่าวกิจกรรม