ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดป่าแดง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
พิธีไหว้ครูและคัดเลือกประธานนักเรียน
(วันที่ 18 มิถุนายน 2557 12.51 น./อ่าน 386)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี
(วันที่ 18 มิถุนายน 2557 12.15 น./อ่าน 322)
ข่าวกิจกรรม