ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2561
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 09.45 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
2
การนิเทศติดตามผลกระทบการจัดการเรียนรู้โครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ ฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบู
(วันที่ 25 มกราคม 2562 14.00 น./อ่าน 156)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
กิจกรรมการติว O-Net ปีการศึกษา 2561 ของศูนย์ประสานงานสถานศึกษาตะพานหิน02
(วันที่ 25 มกราคม 2562 13.36 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 10.35 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
5
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2561
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 10.32 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมไหว้ครู 2561
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 10.29 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมคาราวานการอ่านสู่ครอบครัวอบอุ่น “ชุมชนสร้างสุข”
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 10.26 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 13.35 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
9
ขอแสดงความยินดี กับนางสาวภัทรมน โตเทศ
(วันที่ 29 เมษายน 2561 17.00 น./อ่าน 284)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
การอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาวะ(การวัดผล
(วันที่ 29 เมษายน 2561 16.57 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
11
ประเมินครูผู้ช่วย
(วันที่ 29 เมษายน 2561 16.52 น./อ่าน 232)
ข่าวกิจกรรม
12
งานยกย่องเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตข้าราชการให้กับข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2560
(วันที่ 04 ตุลาคม 2560 03.37 น./อ่าน 250)
ข่าวกิจกรรม
13
งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของคุณครูนัยนา จันทร์เกิดและคุณครูจิราพัชร์ หอมสุวรรณ์
(วันที่ 04 ตุลาคม 2560 02.47 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
14
พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร D.A.R.E. ประเทศไทย
(วันที่ 18 กันยายน 2560 03.10 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาสมทบทุนสร้างห้องสมุดโรงเรียน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2560 01.54 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมทำกระเป๋าแฮนด์เมด
(วันที่ 25 สิงหาคม 2560 02.28 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
17
จัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจฯ
(วันที่ 25 สิงหาคม 2560 01.56 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2560
(วันที่ 16 สิงหาคม 2560 06.31 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
(วันที่ 10 สิงหาคม 2560 07.36 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว แบบประชารัฐ
(วันที่ 07 สิงหาคม 2560 05.44 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 06 สิงหาคม 2560 04.09 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
22
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
(วันที่ 06 สิงหาคม 2560 02.25 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
(วันที่ 06 สิงหาคม 2560 02.22 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมโครงการลูกเสือต้านยาเพติด ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาตะพานหิน 02
(วันที่ 06 สิงหาคม 2560 02.18 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์
(วันที่ 06 สิงหาคม 2560 02.14 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 06 สิงหาคม 2560 02.03 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
27
การแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 06.22 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)ประจำปี 2560
(วันที่ 26 มิถุนายน 2560 05.15 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 12 มิถุนายน 2560 13.34 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
30
กิจกรรมตรวจสุขภาพในช่องปาก
(วันที่ 12 มิถุนายน 2560 13.19 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
31
กิจกรรมจิตอาสา
(วันที่ 12 มิถุนายน 2560 12.49 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
32
การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 08 มีนาคม 2560 10.57 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
33
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 21 ธันวาคม 2559 10.57 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
34
พิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย
(วันที่ 21 ธันวาคม 2559 10.50 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
35
พิธีวันรวมพลังแห่งความจงรักภักดี
(วันที่ 21 ธันวาคม 2559 10.46 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
36
โครงการอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ของศูนย์ประสานงานสถานศึกษาตะพานหิน 02
(วันที่ 21 ธันวาคม 2559 10.36 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
37
ประเมินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2559 12.32 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม