ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
จัดประชุมสัญจร สหกรณ์ครูพิจิตร
(วันที่ 20 สิงหาคม 2561 13.26 น./อ่าน 126)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
งานเกษียณ ผอ.จำลอง สุขคำมี
(วันที่ 29 กันยายน 2558 20.52 น./อ่าน 329)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมวันสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557
(วันที่ 09 มีนาคม 2558 12.57 น./อ่าน 255)
ข่าวกิจกรรม
4
โครงการเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่
(วันที่ 29 มิถุนายน 2557 11.45 น./อ่าน 503)
ข่าวกิจกรรม
5
ในวันที่ 6 มีนาคม 2557 กิ่งกาชาดอำเภอตะพานหิน ได้เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
(วันที่ 06 มีนาคม 2557 21.37 น./อ่าน 351)
ข่าวกิจกรรม
6
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2557
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 12.54 น./อ่าน 372)
ข่าวกิจกรรม
7
ด้วยทางโรงเรียนได้มีการสร้างรั้วขึ้นใหม่ ปรับปรุง ทาสี
(วันที่ 07 ตุลาคม 2556 07.55 น./อ่าน 651)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ปรับปรุง อาคารเรียน เป็นห้องสมุดเอกเทศของโรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์
(วันที่ 02 ตุลาคม 2556 12.42 น./อ่าน 1335)
ข่าวกิจกรรม
9
ปรับปรุง อาคารเรียน เป็นห้องสมุดเอกเทศของโรงเรียน
(วันที่ 02 ตุลาคม 2556 12.16 น./อ่าน )
10
30 กันยายน 2556 งานเกษียณโรงเรียนดงตะขบราษฏร์สงเคราะห์
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 18.36 น./อ่าน 2542)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
11 ก.ค. 56 กิ่งกาชาด อ.ตะพานหิน เลี้ยงอาหารกลางวัน
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2556 10.57 น./อ่าน 15)
12
14-15 ก.ค. 56 อบรมครูบรรณารักษ์ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2556 10.52 น./อ่าน 223)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
6-7 ก.ค. 56 อบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ปฐมวัย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 3
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2556 10.46 น./อ่าน 249)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
วันสุนทรภู่
(วันที่ 25 มิถุนายน 2556 22.54 น./อ่าน 9093)
ข่าวกิจกรรม