ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
จัดประชุมสัญจร สหกรณ์ครูพิจิตร
(วันที่ 20 สิงหาคม 2561 13.26 น./อ่าน 85)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
งานเกษียณ ผอ.จำลอง สุขคำมี
(วันที่ 29 กันยายน 2558 20.52 น./อ่าน 274)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมวันสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557
(วันที่ 09 มีนาคม 2558 12.57 น./อ่าน 229)
ข่าวกิจกรรม
4
โครงการเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่
(วันที่ 29 มิถุนายน 2557 11.45 น./อ่าน 463)
ข่าวกิจกรรม
5
ในวันที่ 6 มีนาคม 2557 กิ่งกาชาดอำเภอตะพานหิน ได้เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
(วันที่ 06 มีนาคม 2557 21.37 น./อ่าน 328)
ข่าวกิจกรรม
6
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2557
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 12.54 น./อ่าน 330)
ข่าวกิจกรรม
7
ด้วยทางโรงเรียนได้มีการสร้างรั้วขึ้นใหม่ ปรับปรุง ทาสี
(วันที่ 07 ตุลาคม 2556 07.55 น./อ่าน 593)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ปรับปรุง อาคารเรียน เป็นห้องสมุดเอกเทศของโรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์
(วันที่ 02 ตุลาคม 2556 12.42 น./อ่าน 1247)
ข่าวกิจกรรม
9
30 กันยายน 2556 งานเกษียณโรงเรียนดงตะขบราษฏร์สงเคราะห์
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 18.36 น./อ่าน 2467)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
14-15 ก.ค. 56 อบรมครูบรรณารักษ์ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2556 10.52 น./อ่าน 192)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
6-7 ก.ค. 56 อบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ปฐมวัย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รุ่นที่ 3
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2556 10.46 น./อ่าน 214)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
วันสุนทรภู่
(วันที่ 25 มิถุนายน 2556 22.54 น./อ่าน 8631)
ข่าวกิจกรรม