ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดชัยศรี


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติปีการศึกษา 2562
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 20.58 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2562
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.32 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
3
พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 13.31 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาถวายวัดชัยศรี
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 13.56 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
5
โรงเรียนวัดชัยศรีจัดเข้าค่ายคุณธรรม
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2562 21.47 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
6
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 21.40 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
7
26 มิถุนายน 2562 “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 13.44 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
วันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 13.24 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
9
รับประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นตรี
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 23.16 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 23.14 น./อ่าน 13)
11
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดชัยศรี ปีการศึกษา2562
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 23.13 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
12
โรงเรียนวัดชัยศรีดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆสำหรับการเปิดเรีย
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 23.13 น./อ่าน 3)
13
เตรียมการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 23.12 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
14
เตรียมการต้อนรับเปิดเทอม
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 23.11 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
15
“อำลา อาลัย บินก้าวไกลสู่โลกกว้าง” พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนวัดชัยศรี ปีการศึกษา 256
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 23.09 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
16
สอบความรู้ไปแล้ว วันนี้ทดสอบสมรรถภาพทางกายกันบ้างครับ
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 23.06 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
17
ยินดีต้อนรับ ผอ.กฤตเมธ รุ่งรัตน์
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 23.04 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
18
โรงเรียนวัดชัยศรีทำบุญถวายภัตตาหารเพล
(วันที่ 19 มิถุนายน 2559 22.58 น./อ่าน 238)
ข่าวกิจกรรม
19
โรงเรียนวัดชัยศรีเป็นตัวแทนเข้าแข่งกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย
(วันที่ 13 มิถุนายน 2559 07.32 น./อ่าน 261)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
(วันที่ 09 มิถุนายน 2559 14.55 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมไหว้ครู
(วันที่ 09 มิถุนายน 2559 14.46 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
22
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 08 มิถุนายน 2559 13.07 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
(วันที่ 08 มิถุนายน 2559 10.51 น./อ่าน 899)
ข่าวกิจกรรม