ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2563
(วันที่ 21 มกราคม 2563 14.57 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์จัดกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา2562
(วันที่ 21 มกราคม 2563 14.42 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 17 ธันวาคม 2562 13.46 น./อ่าน 14)
4
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 17 ธันวาคม 2562 13.45 น./อ่าน 10)
5
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 17 ธันวาคม 2562 13.35 น./อ่าน 8)
6
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน
(วันที่ 02 ธันวาคม 2562 11.06 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
7
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2562
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 10.11 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
8
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว(กิจกรรมมัคคุเทศน้อย)
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.55 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
9
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์เข้าร่วมประกวดดอกกระเจียวยักษ์
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 14.55 น./อ่าน 24)
10
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 14.44 น./อ่าน 56)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์เข้าร่วมอบรมโครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟู
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 11.10 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
12
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 10.47 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
13
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนตรนารี
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 15.05 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
14
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตการหน่วยขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 22 มิถุนายน 2562 19.52 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
15
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 22 มิถุนายน 2562 18.07 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
16
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 มิถุนายน 2562 17.49 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม