ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน
(วันที่ 02 ธันวาคม 2562 11.06 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
2
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2562
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 10.11 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
3
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว(กิจกรรมมัคคุเทศน้อย)
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 09.55 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
4
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 14.44 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์เข้าร่วมอบรมโครงการครูป่าไม้ด้านการฟ้ืนฟู
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 11.10 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
6
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 10.47 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
7
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนตรนารี
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 15.05 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
8
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตการหน่วยขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 22 มิถุนายน 2562 19.52 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
9
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 22 มิถุนายน 2562 18.07 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
10
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 มิถุนายน 2562 17.49 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม