ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดไดอีเผือก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
มอบนำ้ใจจากรุ่นพี่
(วันที่ 29 มีนาคม 2559 20.57 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
2
ปัจฉิมนิเทศ
(วันที่ 23 มีนาคม 2559 20.32 น./อ่าน 233)
ข่าวกิจกรรม
3
วันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 23 มีนาคม 2559 19.48 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมออมทรัพย์เฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 09 มกราคม 2559 15.10 น./อ่าน 261)
ข่าวกิจกรรม
5
วันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 09 มกราคม 2559 14.56 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
6
บูชาครู
(วันที่ 07 ตุลาคม 2558 16.45 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมประหยัดพลังงาน
(วันที่ 07 ตุลาคม 2558 16.18 น./อ่าน 872)
ข่าวกิจกรรม
8
อาคารเก่าปรับปรุงเสร็จแล้ว
(วันที่ 07 ตุลาคม 2558 15.56 น./อ่าน 180)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
รับมอบเครื่องปริ้น
(วันที่ 07 ตุลาคม 2558 15.46 น./อ่าน 176)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
นาฏศิลป์ไทย
(วันที่ 26 กันยายน 2558 10.38 น./อ่าน 242)
ข่าวกิจกรรม
11
เกษียณอายุราชการ
(วันที่ 26 กันยายน 2558 10.03 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
12
อนุรักษ์ธรรมชาติ
(วันที่ 26 กันยายน 2558 09.25 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
13
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(วันที่ 19 กันยายน 2558 12.52 น./อ่าน 225)
ข่าวกิจกรรม
14
งานเกษียณอายุ ครูวิระ น่าบัณฑิต
(วันที่ 18 กันยายน 2558 19.49 น./อ่าน 151)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 17 กันยายน 2558 20.54 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
16
ช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน
(วันที่ 17 กันยายน 2558 20.40 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
17
วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 17 กันยายน 2558 20.24 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
18
วันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 17 กันยายน 2558 20.08 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
19
ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 17 กันยายน 2558 19.31 น./อ่าน 315)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห่ง 2
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2558 09.22 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2558 20.48 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
22
พิธีไหว้ครู 58
(วันที่ 16 มิถุนายน 2558 21.16 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
23
ปันนำ้ใจจากพี่สู่น้อง 2
(วันที่ 16 มิถุนายน 2558 20.54 น./อ่าน 317)
ข่าวกิจกรรม
24
ปันนำ้ใจจากพี่สู่น้อง
(วันที่ 16 มิถุนายน 2558 20.33 น./อ่าน 362)
ข่าวกิจกรรม
25
โครงการปันนำ้ใจ จากพี่สู่น้อง
(วันที่ 13 มิถุนายน 2558 16.53 น./อ่าน 317)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
งานแสดงผลงานต่อสาธารณชน
(วันที่ 13 มิถุนายน 2558 16.25 น./อ่าน 157)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
วันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2558 21.49 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
28
วันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2558 21.22 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
29
การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2558 20.46 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
30
การปรับปรุงอาคารเรียนหลังเก่า
(วันที่ 07 ธันวาคม 2557 15.20 น./อ่าน 227)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
โครงการโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 07 ธันวาคม 2557 15.09 น./อ่าน 1381)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 07 ธันวาคม 2557 14.49 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
33
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน
(วันที่ 07 ธันวาคม 2557 14.34 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
34
วันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 07 ธันวาคม 2557 14.04 น./อ่าน 199)
ข่าวกิจกรรม
35
คณะครูร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
(วันที่ 16 สิงหาคม 2557 12.13 น./อ่าน 199)
ข่าวกิจกรรม
36
สภานักเรียน
(วันที่ 16 สิงหาคม 2557 11.51 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
37
นำข้าวสารอาหารแห้งมอบครอบครัวขาดแคลน
(วันที่ 12 สิงหาคม 2557 22.38 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
38
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
(วันที่ 12 สิงหาคม 2557 22.23 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
39
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2557 10.20 น./อ่าน 1014)
ข่าวกิจกรรม
40
กิจกรรมกีฬา
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2557 10.03 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
41
กิจกรรมเกษตรอินทรีย์
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2557 23.12 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
42
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2557 22.32 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
43
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
(วันที่ 26 มิถุนายน 2557 21.19 น./อ่าน 155)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
ปลูกต้นไม้
(วันที่ 26 มิถุนายน 2557 20.50 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
45
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
(วันที่ 13 มิถุนายน 2557 22.33 น./อ่าน 318)
ข่าวกิจกรรม
46
กิจกรรมซุ้มพอเพียง
(วันที่ 13 มิถุนายน 2557 22.23 น./อ่าน 2206)
ข่าวกิจกรรม
47
รับมอบสิ่งของ
(วันที่ 13 มิถุนายน 2557 22.13 น./อ่าน 202)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
รับมอบภาชนะเครื่องครัว
(วันที่ 13 มิถุนายน 2557 21.54 น./อ่าน 400)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
รับมอบแท้งน้ำ
(วันที่ 13 มิถุนายน 2557 21.24 น./อ่าน 160)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
กิจกรรมประหยัดพลังงาน
(วันที่ 12 มิถุนายน 2557 20.47 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
51
กีฬาต้านยาเสพติด
(วันที่ 12 มิถุนายน 2557 12.42 น./อ่าน 215)
ข่าวกิจกรรม
52
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 17.05 น./อ่าน 397)
ข่าวกิจกรรม
53
กิจกรรมอนุรักสิ่งแวดล้อม 1
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 16.53 น./อ่าน 1028)
ข่าวกิจกรรม
54
งานแสดงผลงานทางวิชาการ
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 12.40 น./อ่าน 317)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
ประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 12.18 น./อ่าน 819)
ข่าวกิจกรรม
56
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 11.29 น./อ่าน 1680)
ข่าวกิจกรรม