ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านวังอ้อ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประชาสัมพันธ์>>>>> สารสัมพันธฺ์โรงเรียนบ้านวังอ้อ>>>>>>>
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 03.06 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
บริหารวิชาการ ( เอกสารวิชาการ ## ดาวน์โหลดที่นี่...)
(วันที่ 28 มิถุนายน 2563 04.32 น./อ่าน 251)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทาง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
(วันที่ 27 มิถุนายน 2563 21.00 น./อ่าน 49)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
มาตรการเปิดโรงเรียนอย่างปลอดภัย ของโรงเรียนบ้านวังอ้อ
(วันที่ 26 มิถุนายน 2563 04.34 น./อ่าน 383)
ข่าวกิจกรรม
5
ทีมงาน อบจ.พิจิตร ที่เข้ามาฉีดพ่นยาต้านไวรัสโควิด​19​ ณ​ โรงเรียนบ้านวังอ้อ
(วันที่ 26 มิถุนายน 2563 03.32 น./อ่าน 42)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
เยี่ยมบ้านนักเรียน_และเรียนออนไลน์ DLTV
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 05.31 น./อ่าน 386)
ข่าวกิจกรรม
7
การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 04.33 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
8
ช่องทางการรับชมการจัดการศึกษาทางไกลทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 06.27 น./อ่าน 66)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่องการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(วันที่ 29 เมษายน 2563 19.40 น./อ่าน 235)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
เรียนออนไลน์ DLTV ชั้น อนุบาล - ชั้น ม.3 กับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(วันที่ 21 เมษายน 2563 08.30 น./อ่าน 254)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
เรียน DLTV ออนไลน์
(วันที่ 21 เมษายน 2563 08.24 น./อ่าน 4)
12
เรียนออนไลน์ DLTV ชั้น อนุบาล - ชั้น ม.3 กับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(วันที่ 21 เมษายน 2563 07.30 น./อ่าน 133)
13
การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6
(วันที่ 21 เมษายน 2563 07.16 น./อ่าน 118)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6
(วันที่ 21 เมษายน 2563 07.10 น./อ่าน 2)
15
กิจกรรมไหว้ครู
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 12.56 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 12.48 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในราชการที่ 10
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 12.38 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมาลูกเสือ-เนตรนารี
(วันที่ 24 มีนาคม 2562 06.34 น./อ่าน 726)
ข่าวกิจกรรม
19
ประชาสัมพันธ์>>>>> สารสัมพันธฺ์โรงเรียนบ้านวังอ้อ>>>>>>>
(วันที่ 22 มีนาคม 2562 04.42 น./อ่าน 205)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
กํารจัดงํานชุมนุมลูกเสือ สํามัญ สพป.พิจิตร เขต 1 ประจ ําปี งบประมําณ 25 6 2
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562 04.19 น./อ่าน 1590)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
สนามสอบ O-NET ชั้น ป .6 และ ม .3. โรงเรียนบ้านวังอ้อ
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562 03.58 น./อ่าน 1457)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 12 มกราคม 2562 13.07 น./อ่าน 1386)
ข่าวกิจกรรม
23
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน สพป.พิจิตรเขต1. ปีการศึกษา 2561.
(วันที่ 03 มกราคม 2562 01.07 น./อ่าน 1332)
ข่าวกิจกรรม
24
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จ.พะเยา ครั้งที่ 68
(วันที่ 03 มกราคม 2562 00.54 น./อ่าน 1306)
ข่าวกิจกรรม
25
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
(วันที่ 03 มกราคม 2562 00.46 น./อ่าน 1470)
ข่าวกิจกรรม
26
วันถวายราชสดุดี
(วันที่ 14 ธันวาคม 2561 10.24 น./อ่าน 1123)
ข่าวกิจกรรม
27
กีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 วังอ้อเกมส์
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 10.28 น./อ่าน 210)
ข่าวกิจกรรม
28
ลอยกระทง
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2560 20.08 น./อ่าน 632)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดหนองจั่ว ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2560 20.07 น./อ่าน 380)
ข่าวกิจกรรม
30
แบบวัดผลประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
(วันที่ 08 ตุลาคม 2560 04.20 น./อ่าน 1356)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
ผลการประเมิน ITA
(วันที่ 01 ตุลาคม 2560 09.10 น./อ่าน 754)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
บริหารทั่วไป
(วันที่ 01 ตุลาคม 2560 09.07 น./อ่าน 534)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
33
บริหารงานบุคลากร
(วันที่ 01 ตุลาคม 2560 09.03 น./อ่าน 1252)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
34
ป. 6 ร่วมร้องเพลง
(วันที่ 19 กันยายน 2560 22.42 น./อ่าน 780)
ข่าวกิจกรรม
35
กรมบัญชีกลาง
(วันที่ 10 กันยายน 2560 21.02 น./อ่าน 282)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
36
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
(วันที่ 03 กันยายน 2560 14.19 น./อ่าน 11454)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
37
กิจกรรมศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วันที่ 02 กันยายน 2560 22.40 น./อ่าน 443)
ข่าวกิจกรรม
38
กำหนดการประเมิน ITA ( วันอังคาร ๕ กันยายน ๒๕๖๐)
(วันที่ 02 กันยายน 2560 22.10 น./อ่าน 373)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
การดำเนินงานโรงเรียนในฝัน
(วันที่ 01 กันยายน 2560 23.28 น./อ่าน 375)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
40
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(วันที่ 01 กันยายน 2560 23.07 น./อ่าน 3636)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
41
งานแนะแนวในโรงเรียน
(วันที่ 01 กันยายน 2560 22.57 น./อ่าน 348)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
42
แจ้งหยุดเรียน
(วันที่ 27 สิงหาคม 2560 01.19 น./อ่าน 1666)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยฯ ที่ CK จ.พิจิตร
(วันที่ 27 สิงหาคม 2560 01.06 น./อ่าน 383)
ข่าวกิจกรรม
44
พระธรรมฑูตสัญจร ณ วัดวังอ้อ ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
(วันที่ 24 สิงหาคม 2560 22.30 น./อ่าน 329)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
วันที่ 3 สิงหาคม 2559
(วันที่ 05 สิงหาคม 2559 23.26 น./อ่าน 271)
ข่าวกิจกรรม
46
ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน
(วันที่ 05 สิงหาคม 2559 22.45 น./อ่าน 402)
ข่าวกิจกรรม
47
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
(วันที่ 05 สิงหาคม 2559 21.56 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
48
"พิจิตรKick Off " เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ
(วันที่ 05 สิงหาคม 2559 21.47 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
49
พิธีไหว้ครู
(วันที่ 05 สิงหาคม 2559 21.42 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
50
วันครู
(วันที่ 17 มกราคม 2559 21.15 น./อ่าน 289)
ข่าวกิจกรรม
51
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 14.17 น./อ่าน 255)
ข่าวกิจกรรม