ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านวังอ้อ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมไหว้ครู
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 12.56 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 12.48 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในราชการที่ 10
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 12.38 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมาลูกเสือ-เนตรนารี
(วันที่ 24 มีนาคม 2562 06.34 น./อ่าน 692)
ข่าวกิจกรรม
5
ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานวิชาการ
(วันที่ 22 มีนาคม 2562 04.42 น./อ่าน 162)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
กํารจัดงํานชุมนุมลูกเสือ สํามัญ สพป.พิจิตร เขต 1 ประจ ําปี งบประมําณ 25 6 2
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562 04.19 น./อ่าน 1574)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
สนามสอบ O-NET ชั้น ป .6 และ ม .3. โรงเรียนบ้านวังอ้อ
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562 03.58 น./อ่าน 1440)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 12 มกราคม 2562 13.07 น./อ่าน 1376)
ข่าวกิจกรรม
9
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน สพป.พิจิตรเขต1. ปีการศึกษา 2561.
(วันที่ 03 มกราคม 2562 01.07 น./อ่าน 1325)
ข่าวกิจกรรม
10
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จ.พะเยา ครั้งที่ 68
(วันที่ 03 มกราคม 2562 00.54 น./อ่าน 1290)
ข่าวกิจกรรม
11
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
(วันที่ 03 มกราคม 2562 00.46 น./อ่าน 1388)
ข่าวกิจกรรม
12
วันถวายราชสดุดี
(วันที่ 14 ธันวาคม 2561 10.24 น./อ่าน 1121)
ข่าวกิจกรรม
13
กีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 วังอ้อเกมส์
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 10.28 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
14
ลอยกระทง
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2560 20.08 น./อ่าน 611)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดหนองจั่ว ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2560 20.07 น./อ่าน 370)
ข่าวกิจกรรม
16
แบบวัดผลประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
(วันที่ 08 ตุลาคม 2560 04.20 น./อ่าน 1329)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ผลการประเมิน ITA
(วันที่ 01 ตุลาคม 2560 09.10 น./อ่าน 734)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
หลักเกณฑ์ ว21/2560
(วันที่ 01 ตุลาคม 2560 09.07 น./อ่าน 488)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
19
ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
(วันที่ 01 ตุลาคม 2560 09.03 น./อ่าน 1112)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
20
ป. 6 ร่วมร้องเพลง
(วันที่ 19 กันยายน 2560 22.42 น./อ่าน 611)
ข่าวกิจกรรม
21
กรมบัญชีกลาง
(วันที่ 10 กันยายน 2560 21.02 น./อ่าน 266)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
22
รายงานผลการดำเนินการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
(วันที่ 03 กันยายน 2560 14.19 น./อ่าน 9536)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
23
กิจกรรมศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วันที่ 02 กันยายน 2560 22.40 น./อ่าน 435)
ข่าวกิจกรรม
24
กำหนดการประเมิน ITA ( วันอังคาร ๕ กันยายน ๒๕๖๐)
(วันที่ 02 กันยายน 2560 22.10 น./อ่าน 345)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
รายงานการดำเนินงานโรงเรียนฝัน ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 01 กันยายน 2560 23.28 น./อ่าน 357)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
26
รายงานผลการดำเนินงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
(วันที่ 01 กันยายน 2560 23.07 น./อ่าน 2979)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
27
รายงานผลการดำเนินงานแนะแนวในโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(วันที่ 01 กันยายน 2560 22.57 น./อ่าน 323)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
28
แจ้งหยุดเรียน
(วันที่ 27 สิงหาคม 2560 01.19 น./อ่าน 1145)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยฯ ที่ CK จ.พิจิตร
(วันที่ 27 สิงหาคม 2560 01.06 น./อ่าน 375)
ข่าวกิจกรรม
30
พระธรรมฑูตสัญจร ณ วัดวังอ้อ ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
(วันที่ 24 สิงหาคม 2560 22.30 น./อ่าน 319)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
วันที่ 3 สิงหาคม 2559
(วันที่ 05 สิงหาคม 2559 23.26 น./อ่าน 267)
ข่าวกิจกรรม
32
ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน
(วันที่ 05 สิงหาคม 2559 22.45 น./อ่าน 397)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
(วันที่ 05 สิงหาคม 2559 21.56 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
34
"พิจิตรKick Off " เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ
(วันที่ 05 สิงหาคม 2559 21.47 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
35
พิธีไหว้ครู
(วันที่ 05 สิงหาคม 2559 21.42 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
36
วันครู
(วันที่ 17 มกราคม 2559 21.15 น./อ่าน 268)
ข่าวกิจกรรม
37
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 14.17 น./อ่าน 247)
ข่าวกิจกรรม