ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านวังอ้อ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศโรงเรียนบ้านวังอ้อ เรื่อง การขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่ใช้ในราชการ
(วันที่ 19 มกราคม 2564 13.48 น./อ่าน 76)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 02 ธันวาคม 2563 21.17 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
3
แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ ชั้น ป.1 - ม.3
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 17.09 น./อ่าน 378)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4
ประชาสัมพันธ์>>>>> สารสัมพันธฺ์โรงเรียนบ้านวังอ้อ>>>>>>>
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 03.06 น./อ่าน 86)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
บริหารวิชาการ ( เอกสารวิชาการ ## ดาวน์โหลดที่นี่...)
(วันที่ 28 มิถุนายน 2563 04.32 น./อ่าน 287)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทาง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
(วันที่ 27 มิถุนายน 2563 21.00 น./อ่าน 87)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
มาตรการเปิดโรงเรียนอย่างปลอดภัย ของโรงเรียนบ้านวังอ้อ
(วันที่ 26 มิถุนายน 2563 04.34 น./อ่าน 522)
ข่าวกิจกรรม
8
ทีมงาน อบจ.พิจิตร ที่เข้ามาฉีดพ่นยาต้านไวรัสโควิด​19​ ณ​ โรงเรียนบ้านวังอ้อ
(วันที่ 26 มิถุนายน 2563 03.32 น./อ่าน 68)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
เยี่ยมบ้านนักเรียน_และเรียนออนไลน์ DLTV
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 05.31 น./อ่าน 501)
ข่าวกิจกรรม
10
การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 04.33 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
11
ช่องทางการรับชมการจัดการศึกษาทางไกลทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 06.27 น./อ่าน 83)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่องการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(วันที่ 29 เมษายน 2563 19.40 น./อ่าน 300)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
เรียนออนไลน์ DLTV ชั้น อนุบาล - ชั้น ม.3 กับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(วันที่ 21 เมษายน 2563 08.30 น./อ่าน 335)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
เรียน DLTV ออนไลน์
(วันที่ 21 เมษายน 2563 08.24 น./อ่าน 8)
15
เรียนออนไลน์ DLTV ชั้น อนุบาล - ชั้น ม.3 กับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(วันที่ 21 เมษายน 2563 07.30 น./อ่าน 208)
16
การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6
(วันที่ 21 เมษายน 2563 07.16 น./อ่าน 134)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6
(วันที่ 21 เมษายน 2563 07.10 น./อ่าน 10)
18
กิจกรรมไหว้ครู
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 12.56 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 12.48 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในราชการที่ 10
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 12.38 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมาลูกเสือ-เนตรนารี
(วันที่ 24 มีนาคม 2562 06.34 น./อ่าน 763)
ข่าวกิจกรรม
22
ประชาสัมพันธ์>>>>> สารสัมพันธฺ์โรงเรียนบ้านวังอ้อ>>>>>>>
(วันที่ 22 มีนาคม 2562 04.42 น./อ่าน 237)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
กํารจัดงํานชุมนุมลูกเสือ สํามัญ สพป.พิจิตร เขต 1 ประจ ําปี งบประมําณ 25 6 2
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562 04.19 น./อ่าน 1606)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
สนามสอบ O-NET ชั้น ป .6 และ ม .3. โรงเรียนบ้านวังอ้อ
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562 03.58 น./อ่าน 1473)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 12 มกราคม 2562 13.07 น./อ่าน 1397)
ข่าวกิจกรรม
26
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน สพป.พิจิตรเขต1. ปีการศึกษา 2561.
(วันที่ 03 มกราคม 2562 01.07 น./อ่าน 1340)
ข่าวกิจกรรม
27
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ จ.พะเยา ครั้งที่ 68
(วันที่ 03 มกราคม 2562 00.54 น./อ่าน 1323)
ข่าวกิจกรรม
28
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
(วันที่ 03 มกราคม 2562 00.46 น./อ่าน 1645)
ข่าวกิจกรรม
29
วันถวายราชสดุดี
(วันที่ 14 ธันวาคม 2561 10.24 น./อ่าน 1123)
ข่าวกิจกรรม
30
กีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 วังอ้อเกมส์
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 10.28 น./อ่าน 228)
ข่าวกิจกรรม
31
ลอยกระทง
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2560 20.08 น./อ่าน 651)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดหนองจั่ว ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2560 20.07 น./อ่าน 410)
ข่าวกิจกรรม
33
แบบวัดผลประเมินผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
(วันที่ 08 ตุลาคม 2560 04.20 น./อ่าน 1376)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
ผลการประเมิน ITA
(วันที่ 01 ตุลาคม 2560 09.10 น./อ่าน 758)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
บริหารทั่วไป
(วันที่ 01 ตุลาคม 2560 09.07 น./อ่าน 569)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
36
บริหารงานบุคลากร
(วันที่ 01 ตุลาคม 2560 09.03 น./อ่าน 1323)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
37
ป. 6 ร่วมร้องเพลง
(วันที่ 19 กันยายน 2560 22.42 น./อ่าน 820)
ข่าวกิจกรรม
38
กรมบัญชีกลาง
(วันที่ 10 กันยายน 2560 21.02 น./อ่าน 301)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
39
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
(วันที่ 03 กันยายน 2560 14.19 น./อ่าน 12145)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
40
กิจกรรมศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วันที่ 02 กันยายน 2560 22.40 น./อ่าน 451)
ข่าวกิจกรรม
41
กำหนดการประเมิน ITA ( วันอังคาร ๕ กันยายน ๒๕๖๐)
(วันที่ 02 กันยายน 2560 22.10 น./อ่าน 386)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
การดำเนินงานโรงเรียนในฝัน
(วันที่ 01 กันยายน 2560 23.28 น./อ่าน 388)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
43
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(วันที่ 01 กันยายน 2560 23.07 น./อ่าน 3782)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
44
งานแนะแนวในโรงเรียน
(วันที่ 01 กันยายน 2560 22.57 น./อ่าน 378)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
45
แจ้งหยุดเรียน
(วันที่ 27 สิงหาคม 2560 01.19 น./อ่าน 2676)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยฯ ที่ CK จ.พิจิตร
(วันที่ 27 สิงหาคม 2560 01.06 น./อ่าน 388)
ข่าวกิจกรรม
47
พระธรรมฑูตสัญจร ณ วัดวังอ้อ ต.ท่าเยี่ยม อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร
(วันที่ 24 สิงหาคม 2560 22.30 น./อ่าน 346)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
วันที่ 3 สิงหาคม 2559
(วันที่ 05 สิงหาคม 2559 23.26 น./อ่าน 277)
ข่าวกิจกรรม
49
ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน
(วันที่ 05 สิงหาคม 2559 22.45 น./อ่าน 411)
ข่าวกิจกรรม
50
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
(วันที่ 05 สิงหาคม 2559 21.56 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
51
"พิจิตรKick Off " เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ
(วันที่ 05 สิงหาคม 2559 21.47 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
52
พิธีไหว้ครู
(วันที่ 05 สิงหาคม 2559 21.42 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
53
วันครู
(วันที่ 17 มกราคม 2559 21.15 น./อ่าน 326)
ข่าวกิจกรรม
54
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 14.17 น./อ่าน 268)
ข่าวกิจกรรม