ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สัตว์น่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนัก
(วันที่ 04 กันยายน 2560 12.23 น./อ่าน 1136)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
แห่เทียนพรรษา 2560
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 03.16 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
3
ไหว้ครู
(วันที่ 08 มิถุนายน 2560 14.27 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
4
เข้าค่ายพุทธบุตร
(วันที่ 08 มิถุนายน 2560 14.21 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
5
เลือกประธานนักเรียน
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 14.49 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
6
ประชุมกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน
(วันที่ 09 มีนาคม 2559 13.20 น./อ่าน 157)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 10.25 น./อ่าน 182)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
สัปดาห์เยี่ยมบ้าน
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 10.05 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
9
ทัศนศึกษา 2559
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 09.49 น./อ่าน 274)
ข่าวกิจกรรม
10
วันเด็กแห่งชาติ 2559
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 09.20 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
11
กีฬาสี ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 09.14 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
12
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม(พุทธบุตร)
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2556 09.06 น./อ่าน 494)
ข่าวกิจกรรม