ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี นายจำนง นางจำเนียน ขำเกิด
(วันที่ 03 มิถุนายน 2557 12.48 น./อ่าน )
2
ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดี นายจำนง นางจำเนียน ขำเกิด
(วันที่ 03 มิถุนายน 2557 12.48 น./อ่าน )
3
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 10.30 น./อ่าน 1345)
ข่าวกิจกรรม
4
2556.11.7.สัมมนาการมาร่วมงานรวมพลังเด็กดี V-star
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2556 05.27 น./อ่าน 937)
ข่าวกิจกรรม
5
ประชุมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
(วันที่ 28 ตุลาคม 2556 09.13 น./อ่าน 733)
ข่าวกิจกรรม
6
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
(วันที่ 30 สิงหาคม 2556 13.28 น./อ่าน 466)
ข่าวกิจกรรม
7
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ระดับกลุ่มเครือข่ายดงเจริญ 01
(วันที่ 30 สิงหาคม 2556 12.54 น./อ่าน 500)
ข่าวกิจกรรม
8
2556.08.09.กิจกรรม “วันสตรีไทยและวันแม่แห่งชาติ ” ประจำปี ๒๕๕๖
(วันที่ 09 สิงหาคม 2556 15.47 น./อ่าน 248)
ข่าวกิจกรรม
9
2556.08.30 ก.ค.-3 ส.ค.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน รุ่นครูทั้งโรงเรียน
(วันที่ 07 สิงหาคม 2556 11.13 น./อ่าน 753)
ข่าวกิจกรรม
10
2556.08.3.กีฬา สพป.พจ.2.สัมพันธ์เกมส์
(วันที่ 07 สิงหาคม 2556 10.54 น./อ่าน 343)
ข่าวกิจกรรม
11
2556.07.29.วันภาษาไทย
(วันที่ 07 สิงหาคม 2556 10.39 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
12
2556.07.19.แห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดดงเจริญ ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
(วันที่ 07 สิงหาคม 2556 10.19 น./อ่าน 257)
ข่าวกิจกรรม
13
2556.07.19-20.อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเทคนิคการจัดการเรียนรู้ “สอนวิทยาศาสตร์ให้สนุก”
(วันที่ 07 สิงหาคม 2556 10.18 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
14
โครงการประชาอาสาปลูกป่า 2,000 กล้า 80 พรรษามหาราชินี
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 12.20 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
15
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน รุ่นครูแกนนำ
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 09.50 น./อ่าน 1145)
ข่าวกิจกรรม
16
2556.07.07.ประชุม สกสคและสัมมนาการเตรียมห้องเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(วันที่ 07 กรกฎาคม 2556 20.56 น./อ่าน 289)
ข่าวกิจกรรม
17
การฝึกอบรมยุวเกษตรแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2556 20.31 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 27 มิถุนายน 2556 16.17 น./อ่าน 2506)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"
(วันที่ 27 มิถุนายน 2556 16.10 น./อ่าน 1468)
ข่าวกิจกรรม
20
2556.06.25.อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศ(emis)
(วันที่ 25 มิถุนายน 2556 12.52 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม