ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 12.52 น./อ่าน 22)
วีดีทัศน์จาก Youtube
2
โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 12.48 น./อ่าน 23)
วีดีทัศน์จาก Youtube
3
โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ ต้อนรับคณะครูศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(วันที่ 11 มิถุนายน 2560 23.50 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 11 มิถุนายน 2560 23.30 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
5
โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศได้รับ
(วันที่ 09 ธันวาคม 2559 14.17 น./อ่าน 171)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
เยี่ยมชมหนึ่งห้องเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อการออม และฐานพอเพียง ของโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 13.46 น./อ่าน 339)
ข่าวกิจกรรม
7
6 สัปดาห์ประชามติ
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 13.28 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
8
6 สัปดาห์ประชามติ ของโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 10.52 น./อ่าน 221)
ข่าวกิจกรรม
9
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 10.15 น./อ่าน 233)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
วันถ่ายทอดเทคโนโลยและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ออกบูทจัดกิจกรรม
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2559 20.14 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
11
เปิดตลาดนัดเพิ่มเวลารู้ เพื่อการออม
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 15.08 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
12
"ฐานการเรียนรู้พอเพียง"บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
(วันที่ 30 มิถุนายน 2559 14.14 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม