ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประดับเครื่องหมายอินทรธนู ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1
(วันที่ 01 เมษายน 2564 10.21 น./อ่าน 40)
2
ประชุมผู้บริหารสหวิทยาเขตสามง่าม ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม
(วันที่ 26 มกราคม 2564 14.04 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
3
ตอบคำถามประลองปัญญา กิจกรรมคลายเครียดช่วง โควิด 19
(วันที่ 20 มกราคม 2564 10.05 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
4
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 15.46 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
5
คณะครูและนักเรียนเดินรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ.และส.อบจ.จังหวัดพิจิตร
(วันที่ 16 ธันวาคม 2563 17.48 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
6
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวิชาทหารและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 16 ธันวาคม 2563 09.48 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
7
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัด
(วันที่ 16 ธันวาคม 2563 09.46 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
8
ทำบุญผ้าป่า To be number1 ที่ว่าการอำเภอวชิรบามี จังหวัดพิจิตร
(วันที่ 16 ธันวาคม 2563 09.42 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
9
big cleaning ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2663
(วันที่ 15 ธันวาคม 2563 09.07 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
10
13 ต.ค. วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9
(วันที่ 13 ตุลาคม 2563 13.37 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 12.41 น./อ่าน 35)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมแ
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 14.51 น./อ่าน 58)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม โดยว
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 14.50 น./อ่าน 49)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภ
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 14.47 น./อ่าน 38)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ (อาคารเรียนประกอบที่ประสบภัยธรรมชาติ) โ
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 14.44 น./อ่าน 50)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 14.41 น./อ่าน 39)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและ
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 12.33 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 12.15 น./อ่าน 70)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
19
ร่วมกันแสดงจุดยืนการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 11.27 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
20
ร้อยรักด้วยหัวใจ สานสายใยมุทิตา ผอ.ไพฑูรย์ มัญชุวงศ์
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 11.22 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
21
สร้างแกนนำ ต่อต้านคอรัปชั่น
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 11.18 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
22
อบรมสาธารณภัย
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 10.59 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
23
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 10.54 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 10.36 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
25
วันแม่แห่งชาติปี ๒๕๖๓
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 09.15 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
26
โครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 09.13 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
27
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 09.11 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
28
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 09.00 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมไหว้ครู
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 22.51 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม