ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 15.46 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
2
คณะครูและนักเรียนเดินรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ.และส.อบจ.จังหวัดพิจิตร
(วันที่ 16 ธันวาคม 2563 17.48 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
3
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวิชาทหารและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 16 ธันวาคม 2563 09.48 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
4
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัด
(วันที่ 16 ธันวาคม 2563 09.46 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
5
ทำบุญผ้าป่า To be number1 ที่ว่าการอำเภอวชิรบามี จังหวัดพิจิตร
(วันที่ 16 ธันวาคม 2563 09.42 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
6
big cleaning ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2663
(วันที่ 15 ธันวาคม 2563 09.07 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
7
13 ต.ค. วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9
(วันที่ 13 ตุลาคม 2563 13.37 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน
(วันที่ 12 ตุลาคม 2563 12.41 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมแ
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 14.51 น./อ่าน 23)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม โดยว
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 14.50 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภ
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 14.47 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ (อาคารเรียนประกอบที่ประสบภัยธรรมชาติ) โ
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 14.44 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 14.41 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและ
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 12.33 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 12.15 น./อ่าน 49)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16
ร่วมกันแสดงจุดยืนการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 11.27 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
17
ร้อยรักด้วยหัวใจ สานสายใยมุทิตา ผอ.ไพฑูรย์ มัญชุวงศ์
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 11.22 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
18
สร้างแกนนำ ต่อต้านคอรัปชั่น
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 11.18 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
19
อบรมสาธารณภัย
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 10.59 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
20
การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 10.54 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 10.36 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
22
วันแม่แห่งชาติปี ๒๕๖๓
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 09.15 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
23
โครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 09.13 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
24
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 09.11 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
25
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 09.00 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมไหว้ครู
(วันที่ 06 ตุลาคม 2563 22.51 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม