ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 14.05 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
2
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 07.43 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
3
Open House เปิดรั้วโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 24 มกราคม 2562 12.24 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
4
โรงเรียนบ้านอูล่องสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 ศึกษาดูงานโรงเรียนพระราชทาน
(วันที่ 21 มกราคม 2562 09.56 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
5
วันเด็ก2562
(วันที่ 14 มกราคม 2562 09.27 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
6
ค่ายลูกเสือ-ยวกาชาด ปี 2561
(วันที่ 03 มกราคม 2562 12.34 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
7
ศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ระดับชาติ จังหวัดพะเยา
(วันที่ 02 มกราคม 2562 15.06 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
8
กีฬาศูนย์พัฒนาการศึกษา
(วันที่ 03 ธันวาคม 2561 13.26 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
9
รณรงค์ต่อต้านป้องกันยาเสพติด
(วันที่ 28 มกราคม 2559 08.14 น./อ่าน 238)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 27 มกราคม 2559 10.21 น./อ่าน 61)
11
วันเด็ก ๒๕๕๘
(วันที่ 10 มกราคม 2558 10.15 น./อ่าน 334)
ข่าวกิจกรรม
12
มหกรรมการอ่านและการเขียน
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 09.39 น./อ่าน 463)
ข่าวกิจกรรม
13
วันอ่านไทยและเขียนไทยอันยิ่งใหญ่
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 16.02 น./อ่าน 425)
ข่าวกิจกรรม
14
น้ำดื่มสะอาด
(วันที่ 06 กันยายน 2556 10.59 น./อ่าน 365)
ข่าวกิจกรรม
15
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับสพป.พช.๒
(วันที่ 06 กันยายน 2556 10.46 น./อ่าน 845)
ข่าวกิจกรรม
16
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคเหนือครั้งที่ 63
(วันที่ 22 สิงหาคม 2556 19.32 น./อ่าน 1492)
ข่าวกิจกรรม