ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านซับไม้แดง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ส่งประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
(วันที่ 05 สิงหาคม 2560 17.15 น./อ่าน 112)
วีดีทัศน์จาก Youtube
2
โรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) โรงเรียนบ้านซับไม้แดง ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 2 สังกัดสำนักงา
(วันที่ 24 มิถุนายน 2560 12.06 น./อ่าน 120)
วีดีทัศน์จาก Youtube
3
14 มิถุนายน 2560 จัดงานแสดงกตเวทิตาจิต ให้คุณครูรำพึง แก้วเขียว
(วันที่ 15 มิถุนายน 2560 13.08 น./อ่าน 166)
วีดีทัศน์จาก Youtube
4
งานแสดงกตเวทิตาจิตครูรำพึง แก้วเขียว
(วันที่ 15 มิถุนายน 2560 11.50 น./อ่าน 333)
วีดีทัศน์จาก Youtube
5
๒๓ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ สัปดาห์การทดสอบการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ครั้งที่ ๔ ออน
(วันที่ 25 มกราคม 2560 13.59 น./อ่าน 229)
ข่าวกิจกรรม
6
๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ โรงเรียนนำนักเรียนปลูกต้นไม่ ในโครงการ "จากวังสู่ปวงประชา ร่วมใจปลูกไม้ยางนา ทำดีตามร
(วันที่ 25 มกราคม 2560 12.03 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
7
๒๓ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ครู ๕ กลุ่มสาระวิชาหลักติวเข้มการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชาและแนวข้อสอบ
(วันที่ 25 มกราคม 2560 11.27 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
8
๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ผอ.ดิเรก. ต่ายเมือง ผอ.สพป.พช.3 มาตรวจเยี่ยม รร.บ้านซับไม้แดง ฝากเรื่องดูแลนักเรียนเต
(วันที่ 25 มกราคม 2560 11.13 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
9
เครื่องมือการอ่านการเขียน EMes 59 ครั้งที่ 4(ข้อสอบ) รายงานผลภายในวันที่ 30 มค.60 ดาวโหลดเครื่องมือไ
(วันที่ 19 มกราคม 2560 12.53 น./อ่าน 1538)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
TSC Green Challenge โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
(วันที่ 18 มกราคม 2560 15.24 น./อ่าน 87)
วีดีทัศน์จาก Youtube
11
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
(วันที่ 18 มกราคม 2560 14.41 น./อ่าน 40)
วีดีทัศน์จาก Youtube
12
โรงเรียนบ้านซับไม้แดง โครงการเข้าค่ายพุทธธรรม 6-7 มกราคม 2560
(วันที่ 18 มกราคม 2560 14.21 น./อ่าน 54)
วีดีทัศน์จาก Youtube
13
ร้อยดวงใจถวายความอาลัยในหลวงรัชการที่๙โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
(วันที่ 18 มกราคม 2560 14.17 น./อ่าน 56)
วีดีทัศน์จาก Youtube
14