ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาของบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 13.43 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
2
รับโล่รางวัลคนดีศรีราชบุรี
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 13.27 น./อ่าน 31)
3
18 กันยายน 2562 ----------------------- #คณะครูสายมัธยมฯนำนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระด
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 13.18 น./อ่าน 61)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
4
กีฬานักเรียน "เกาะลอยเกมส์" 2562 22- 23 สิงหาคม 2562
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 13.09 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
5
กีฬานักเรียน "เกาะลอยเกมส์" 2562 22- 23 สิงหาคม 2562
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 13.01 น./อ่าน 40)
6
ร่วมชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาตครั้งที่ 1
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 12.53 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
7
จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 12.48 น./อ่าน 91)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 12.42 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
9
เกาะลอยเกมส์ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 12.31 น./อ่าน 48)
10
จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 12.26 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
11
จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 12.26 น./อ่าน 35)
12
แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 11.49 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
13
แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัะยมศึกษษปีที่ 3
(วันที่ 02 ตุลาคม 2562 11.27 น./อ่าน 22)