ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลจอมบึง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ร่วมงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล๕ต้นแบบ ระดับประเทศ
(วันที่ 23 กันยายน 2560 08.20 น./อ่าน 455)
ข่าวกิจกรรม
2
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มโรงเรียนพระพุทธบาท ๑ และ ๒ จังหวัดสระบุรี
(วันที่ 18 กันยายน 2560 07.40 น./อ่าน 245)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน "ชม ช้อป ชิม"
(วันที่ 18 กันยายน 2560 07.35 น./อ่าน 272)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมเปิดโลกอนุบาล สู่การเรียนรู้ การเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach)
(วันที่ 18 กันยายน 2560 07.06 น./อ่าน 601)
ข่าวกิจกรรม
5
ผู้บริหารและคณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลจอมบึง เดินทางไปกราบพระบรมศพ
(วันที่ 14 กันยายน 2560 03.16 น./อ่าน 316)
ข่าวกิจกรรม
6
โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ได้รับมอบจักรยาน จำนวน 9 คัน
(วันที่ 14 กันยายน 2560 03.15 น./อ่าน 267)
ข่าวกิจกรรม
7
นักเรียนชั้นอนุบาล 1/1 และ 1/2 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดกิจกรรม เรื่องข้าวมหัศจรรย์
(วันที่ 14 กันยายน 2560 03.11 น./อ่าน 253)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมมอบรางวัล วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในวันวิ
(วันที่ 14 กันยายน 2560 03.07 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
(วันที่ 14 กันยายน 2560 02.56 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
10
ร่วมกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ป้องกันลูกน้ำยุงลาย โดย อสม. เทศบาลจอมบึง
(วันที่ 14 กันยายน 2560 02.52 น./อ่าน 207)
ข่าวกิจกรรม
11
คณะทำงานโครงการ Connext ED มาบันทึกเทปเกี่ยวกับโรงเรียนประชารัฐ
(วันที่ 14 กันยายน 2560 02.50 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
12
โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครู จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธ
(วันที่ 14 กันยายน 2560 02.46 น./อ่าน 344)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2560
(วันที่ 14 กันยายน 2560 02.26 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 11 กันยายน 2560 03.00 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง โรคมือเท้าปาก
(วันที่ 07 กันยายน 2560 04.18 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมออมทรัพย์
(วันที่ 07 กันยายน 2560 03.58 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมบันทึกรายรับ-รายจ่าย
(วันที่ 04 สิงหาคม 2560 07.19 น./อ่าน 66)
18
กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2560
(วันที่ 04 สิงหาคม 2560 07.10 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมรักการออม ฝึกระเบียบวินัยในการออมเงิน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2560 06.52 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมภาษาไทย
(วันที่ 04 สิงหาคม 2560 06.49 น./อ่าน 437)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมเยาวชนจอมบึงใส่ใจสิ่งแวดล้อม 2560
(วันที่ 04 สิงหาคม 2560 06.44 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 09.35 น./อ่าน 858)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 10.01 น./อ่าน 261)
ข่าวกิจกรรม
24
พิธีถวายราชสดุดี
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 10.00 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
25
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 09.59 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 09.57 น./อ่าน 249)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 09.50 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
28
โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี2560
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 09.37 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
29
28 กันยายน 2559 งานเกษียณอายุราชการ
(วันที่ 29 กันยายน 2559 12.56 น./อ่าน 238)
ข่าวกิจกรรม
30
งานมุฑิตาครูเกษียณอายุราชการ
(วันที่ 22 กันยายน 2559 13.03 น./อ่าน 294)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
รับคณะศึกษาดูงาน
(วันที่ 20 กันยายน 2559 10.48 น./อ่าน 307)
ข่าวกิจกรรม
32
งานเกษียณอายุราชการ
(วันที่ 19 กันยายน 2559 11.21 น./อ่าน 224)
ข่าวกิจกรรม
33
การสอนแบบโครงการ
(วันที่ 15 กันยายน 2559 10.16 น./อ่าน 416)
ข่าวกิจกรรม