ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
(วันที่ 17 สิงหาคม 2559 11.11 น./อ่าน 185)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
การจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 10.48 น./อ่าน 166)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
กิจกรรมผ้าป่า
(วันที่ 22 ธันวาคม 2558 12.23 น./อ่าน 334)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมวันพ่อ
(วันที่ 22 ธันวาคม 2558 12.13 น./อ่าน 360)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมมาร์เเตร์
(วันที่ 22 ธันวาคม 2558 08.36 น./อ่าน 247)
ข่าวกิจกรรม
6
To Be Numbre One
(วันที่ 21 ธันวาคม 2558 13.35 น./อ่าน 238)
ข่าวกิจกรรม
7
พิธีรำลึกวันสมเด็จพระธีรราชเจ้า
(วันที่ 21 ธันวาคม 2558 10.52 น./อ่าน 288)
ข่าวกิจกรรม
8
วันลอยกระทง
(วันที่ 21 ธันวาคม 2558 09.53 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม