ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถาม การวิจัยการเรื่ิอง การศึกษาแนวทางการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของกระทรวงศึ
(วันที่ 15 สิงหาคม 2559 08.46 น./อ่าน 94)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี ๒๕๕๘
(วันที่ 28 มิถุนายน 2558 19.41 น./อ่าน 368)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมวันครู ๒๕๕๘
(วันที่ 28 มิถุนายน 2558 13.33 น./อ่าน 289)
ข่าวกิจกรรม
4
การจัดกิจกรรมแสดงผลงานวิชาการทุกกลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2557 (17-18 มีนาคม 2558)
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 00.59 น./อ่าน 274)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 05 มิถุนายน 2557 13.40 น./อ่าน 303)
ข่าวกิจกรรม