ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านแก่งหลวง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านแก่งหลวงได้มีการจัดสอบนักธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 20.42 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
2
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙ รายการภาพยนตร์สั้น และโครงงานวิทยาศาสตร์ ปร
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 20.37 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 20.28 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 20.28 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
5
พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันวชิราวุธ ปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านแก่งหลวง
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 13.32 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
6
สอบนักธรรมศึกษาปี 2562
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 13.24 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
7
การแข่งขันในการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 09 ตุลาคม 2562 14.19 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
8
ผอ.สุวพงศ์ เรืองสิทธิชัย ได้ร่วมกับคณะผู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกาะสำโรง ได้นิเทศ
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 11.30 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
9
การนิเทศภายในห้องเรียน ของคณะผู้บริหาร กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เกาะสำโรง ณ โรงเรียนบ้านแก่
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 21.19 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
10
โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพ
(วันที่ 25 สิงหาคม 2562 19.37 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
11
เข้าร่วมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี๒๕๖๒
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 21.15 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
12
เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะผู้ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 11.41 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
13
เมื่อวันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ คุณหมอจากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ได้มาตรวสุขภาพปากและฟัน
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 18.57 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
14
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารและคุณครู ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเกาะสำโรง มาประชุม ณ
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 18.54 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
15
การเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปี 2562 ระดับชั้น ป.4 -.6 และ ม.1 - ม.3
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 07.30 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 10.47 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
17
โครงการวัยรุ่นเกาะสำโรงยุคใหม่ใส่ใจรู้สุขภาพตนเอง "อบรมให้ความรู้ส่งเสริมสุขภาพตนเองแบบองค์รวมและเข้
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 22.08 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
18
คุณหมอจากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา มาให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาในโครงการ young love
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 22.01 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
19
โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 ค่ายทุ่งเก้าทัพแคมป์
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 21.56 น./อ่าน 550)
ข่าวกิจกรรม
20
ร่วมแห่เทียนจำพรรษา ปี 2562 เนื่องในวันเข้าพรรษา
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 12.04 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
21
โรงเรียนบ้านแก่งหลวง เดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 10.46 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
22
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งหลวง นายสุวพงศ์ เรืองสิทธิชัย เป็นประธานในพิธีเปิด วันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 20.21 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
23
นักเรียน ม.1- ม.3 ร่วมด้วยช่วยกันจิตอาสา ทำความสะอาด ณ วัดแก่งหลวง
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 20.51 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
24
ประชุมหลักสูตรเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 20.47 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
25
ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียนอย่างเป็นทางการ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 19.42 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
26
อบรมความรู้ ส่งเสริมเพิ่มพูนศักย์ภาพจิตอาสาพัฒนาชุมชน
(วันที่ 18 มิถุนายน 2562 19.37 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
27
พิธีไหว้ครู ณ โรงเรียนบ้านแก่งหลวง ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 20.09 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
28
ท่านผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านแก่งหลวง ได้ร่วมประชุมจัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 20.13 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
29
มอบใบประกาศนียบัตร ในพิธีปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
(วันที่ 03 เมษายน 2562 09.31 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
30
นักเรียนชั้น อ.2 – ป.3 ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เด็ก
(วันที่ 19 มีนาคม 2562 21.01 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
31
นักเรียนชั้น ป.4 – ม.3 ไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
(วันที่ 19 มีนาคม 2562 20.59 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
32
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต1 และผู้อำนวยการเขตพื้นที่ สพป.และ สพม.ร
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 07.18 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
33
ชาวต่างชาติ นำอาหารและขนมมาเลี้ยง แก่เด็กๆโรงเรียนบ้านแก่งหลวงทางโรงเรียนขอขอบพระคุณและขอขอบคุณ คุณจ
(วันที่ 07 มีนาคม 2562 14.14 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรม รณรงค์ การเลือกตั้ง ปี 2562
(วันที่ 07 มีนาคม 2562 09.56 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
35
มื่อ วันอังคารที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งหลวงได้ทำการสอบวัดความสามารถพื้นฐานขอ
(วันที่ 06 มีนาคม 2562 11.00 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
36
เมื่อวันพุธที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งหลวง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้ สอบวัดความสา
(วันที่ 06 มีนาคม 2562 11.00 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
37
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียน โรงเรียนบ้านแก่งหลวง ออกบูธวันวิชาการ ณ มรภ.กาญจนบุรี
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 13.37 น./อ่าน 123)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562ชาวต่างชาติ เจ้าของถ้ำผาทาร์ซานคนใหม่และเพื่อนไปชาวเบลเยี่ยม ได้มาบริจาค อุ
(วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 13.34 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
39
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งหลวง ร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 13.53 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
40
งานเปิดประตู สู่ กล. Open House 08 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านแก่งหลวง
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2562 13.32 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
41
นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 โรงเรียนบ้านแก่งหลวงได้เข้าสอบ onet ณ โรงเรียนบ้านวังลาน
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562 21.09 น./อ่าน 206)
ข่าวกิจกรรม
42
นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง ร่วม open house ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562 21.02 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
43
ร่วมงานวันครู ปี 2562
(วันที่ 29 มกราคม 2562 21.12 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
44
รับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี 5
(วันที่ 29 มกราคม 2562 21.10 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
45
ร่วมงาน เปิดบ้านวิชาการ Open House ณ โรงเรียนบ้านวังลาน
(วันที่ 29 มกราคม 2562 21.06 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
46
ประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านแก่งหลวง ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านแก่งหลวง
(วันที่ 29 มกราคม 2562 21.03 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
47
โครงการทำมาค้าขาย
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 14.37 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
48
ประชุมตัวแทนโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายเกาะสำโรง เพื่อเตรียมการจัดค่ายลูกเสือ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านแ
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 15.30 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
49
อบรมโครงการอบรมเด็กและเยาวชนตำบลเกาะสำโรง ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 13 กค 2561
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 15.28 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
50
การนิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการประเมิน pisa 2018
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 15.27 น./อ่าน 183)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
มรภ.กาจญจนบุรี ตัวแทน ม.บูรพาและ บริษัท THAIBREV. (SP) ตรวจเยี่ยมพูดคุยเรื่องโครงการทำมาค้าขาย(รร.ปร
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 15.26 น./อ่าน 121)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
อบรมโครงการพัฒนาจริยคุณ "โรงเรียนคุณธรรม สพฐ." ณ ห้องประชุมโรงแรมราชศุภมิตร
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 15.25 น./อ่าน 260)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน วันนี้ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านแก่งหลวง
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 15.24 น./อ่าน 145)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
การเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้น ป4-6
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2561 09.41 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
55
วันที่ 1 กรกฎาคม เป็น วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2561 09.39 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
56
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 22.12 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
57
เปิดเทอมใหม่
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 11.20 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
58
งานเททองหล่อพระ
(วันที่ 26 มีนาคม 2561 09.32 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
59
ทัศนศึกษาประจำปี การศึกษา 2560
(วันที่ 18 มีนาคม 2561 12.50 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
60
การประชุมชี้แจงข้อราชการประจำเดือนมีนาคม
(วันที่ 12 มีนาคม 2561 20.28 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
61
ร่วมใจพัฒนา เขตบริเวณรอบๆโรงเรียน
(วันที่ 12 มีนาคม 2561 15.02 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
62
พิธีมอบชุดพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ
(วันที่ 08 มกราคม 2561 11.19 น./อ่าน 728)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
พิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับ กลุ่มครือข่ายเกาะสำโรง
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 14.30 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
64
งานลอยกระทง
(วันที่ 31 ตุลาคม 2560 02.15 น./อ่าน 162)
ข่าวประชาสัมพันธ์
65
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 31 ตุลาคม 2560 02.06 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
66
พิธีเปิดปิด กีฬากรีฑาเครือข่ายการศึกษาเกาะสำโรง - หนองหญ้า เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560
(วันที่ 21 กันยายน 2560 06.54 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
67
ถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ ๑๐
(วันที่ 10 สิงหาคม 2560 06.42 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
68
ทำบุญโรงเรียน
(วันที่ 12 มิถุนายน 2560 14.24 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
69
ไหว้ครู
(วันที่ 12 มิถุนายน 2560 14.17 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
70
ทำบุญโรงเรียน
(วันที่ 12 มิถุนายน 2560 14.09 น./อ่าน 131)
ข่าวประชาสัมพันธ์