ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดสนามแย้


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 15.19 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
2
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 21.56 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 30 มิถุนายน 2562 13.27 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
4
ศึกษาเรียนรู้ที่ KidZania
(วันที่ 22 มิถุนายน 2562 16.31 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมไหว้ครู 62
(วันที่ 15 มิถุนายน 2562 20.38 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 01 มิถุนายน 2562 13.41 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชีนี
(วันที่ 01 มิถุนายน 2562 13.27 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 15.28 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
9
วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 26 เมษายน 2562 14.36 น./อ่าน 120)
ข่าวประชาสัมพันธ์