ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านบ้องตี้


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 148 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การจัดการเรียนสถานการณ์โควิดรอบใหม่
(วันที่ 13 มกราคม 2564 23.40 น./อ่าน 3)
วีดีทัศน์จาก Youtube
2
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แจ้ง "ปิดการเรียนการสอน"
(วันที่ 03 มกราคม 2564 11.14 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
การสัมภาษณ์การจัดกิจกรรมโครงการทอผ้ากะเหรี่ยงท้องถิ่น
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 14.03 น./อ่าน 4)
วีดีทัศน์จาก Youtube
4
มอบเหรียญกรีฑานักเรียน(กกท.กจ.) ณ สนามกลีบบัวจังหวัดกาญจนบุรี 2563 (12/10/2563)
(วันที่ 13 ตุลาคม 2563 14.58 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
5
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการคนใหม่ (นางสาวอรพินท์ บิตุเรศ) 02/10/2563
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 16.08 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
6
ทำบุญวันออกพรรษา (มัธยม) กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 2/10/2563
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 16.00 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
7
มาตรการในการป้องกันCovid-19
(วันที่ 22 กันยายน 2563 10.48 น./อ่าน 7)
วีดีทัศน์จาก Youtube
8
แข่งขันกีฬาส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี
(วันที่ 21 กันยายน 2563 01.03 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
(วันที่ 19 กันยายน 2563 09.45 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
10
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน กระบวนการ
(วันที่ 18 กันยายน 2563 18.35 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
11
อบรมนักเรียน โครงการสอนเพศศึกษาโดยนักเรียนแกนนำ ณ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ วันที่ 17 กันยายน 2563
(วันที่ 18 กันยายน 2563 07.12 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
12
การแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3
(วันที่ 16 กันยายน 2563 15.27 น./อ่าน 41)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
13
ตั้งธงไม่ทันคนโกง
(วันที่ 16 กันยายน 2563 03.43 น./อ่าน 15)
วีดีทัศน์จาก Youtube
14
มอบทุนเงินทุนอุดหนุนค่าครองชีพ (ทุนเสมอภาค)
(วันที่ 14 กันยายน 2563 11.12 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
15
นิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอน จาก ศึกษานิเทศ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 (11/09/2563)
(วันที่ 14 กันยายน 2563 10.53 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมรณรงค์สิ่งแวดล้อมดีปลอดขยะ
(วันที่ 23 สิงหาคม 2563 17.09 น./อ่าน 57)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
17
ห้องสมุดโรงเรียนบ้านบ้องตี้
(วันที่ 23 สิงหาคม 2563 15.01 น./อ่าน 21)
วีดีทัศน์จาก Youtube
18
ขอเชิญผู้ร่วมบริจาคหนังสือเพื่อศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง
(วันที่ 23 สิงหาคม 2563 13.59 น./อ่าน 71)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายามาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำหมันสุนัข-แมว
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 11.04 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
20
การรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 09.18 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
21
เดินรณรรงค์ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 09.03 น./อ่าน 33)
22
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 14.03 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
23
หน่วยมาลาเรีย
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 23.10 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
24
ห้องสมุดโรงเรียนบ้านบ้องตี้ โฉมใหม่ไฉไลกว่าเดิม แวะมาเยี่ยมชมกัน
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 17.49 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
25
การเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 17.10 น./อ่าน 27)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
การลงทะเบียนเข้าออก แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 01.44 น./อ่าน 27)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
แนวปฏิบัติของนักเรียนตามมาตรการการป้องกัน โรคโควิด-19
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 01.30 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
โครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 01.05 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
29
นายอำเภอไทรโยคเข้าเยี่ยมชมโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 00.59 น./อ่าน 20)
30
โครงการปลูกป่า ฟื้นฟูและเสริมสร้าง พื้นที่ทรัพยากรป่าไม้ (ป่าต้นน้ำ)
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2563 00.21 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
31
กิจกรรมการเปิดทำการเรียนการสอนในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียน
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 23.57 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
32
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 23.29 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
33
คู่มือการปฏิบัติตนในสถานการณ์การเรียนการสอน โควิด 19
(วันที่ 24 มิถุนายน 2563 23.09 น./อ่าน 92)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 16.36 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
การนิเทศการศึกษา การเตรียมความพร้อมและทดลองการเรียนการสอนในสถานการณ์พิเศษ
(วันที่ 01 มิถุนายน 2563 16.42 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
36
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 17.48 น./อ่าน 151)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วง 18 พ.ค.- 30 มิ.ย.63
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 17.16 น./อ่าน 53)
38
ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วง 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2563 17.13 น./อ่าน 32)
39
ของดใช้สนามกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
(วันที่ 29 มีนาคม 2563 13.08 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(วันที่ 29 มีนาคม 2563 12.45 น./อ่าน 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
41
ประกาศเผยแพร่เผยการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 21.48 น./อ่าน 67)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
42
ขอเลื่อนการรับปพ.6 ตามคำสั่งมาตรการเฝ้าระวัง covid-19
(วันที่ 24 มีนาคม 2563 09.34 น./อ่าน 65)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
พิธีเปิดศูนย์ usernet
(วันที่ 11 มีนาคม 2563 05.10 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
กำหนดการทดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 07 มีนาคม 2563 20.51 น./อ่าน 92)
ข่าวประชาสัมพันธ์
45
ยกเลิกกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
(วันที่ 07 มีนาคม 2563 20.38 น./อ่าน 103)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ
(วันที่ 03 มีนาคม 2563 10.55 น./อ่าน 37)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
ประชุมผู้ปกครอง ก่อนปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 (26/02/2563)
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 09.20 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
48
การปฎิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร (กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี)
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 16.39 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
49
คณะ จ.อ. ประยูร นันทพานิช มอบรถยนต์ใช้ในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 16.11 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
50
ทัศนศึกษา ชั้นประถม ‘ณ สัทธา อุทยาน’ อุทยานหุ่นขี้ผึ้ง @ราชบุรี
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 17.40 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
51
โครงการฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายเยาวชนชายแดนต้านยาเสพติด ต.บ้องตี้
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 16.08 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
52
กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 16.16 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
53
ทัศนศึกษา 2562
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 11.26 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
54
กลุ่มสาระการงานอาชีพ (เกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต) 6 กุมภาพันธ์ 2563
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 11.14 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
55
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 13 มกราคม 2563 11.47 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
56
การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
(วันที่ 06 มกราคม 2563 11.35 น./อ่าน 60)
ข่าวประชาสัมพันธ์
57
กีฬาเครือข่ายจัดการศึกษาลุ่มสุ่ม-บ้องตี้เกมส์ 62
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 04.53 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
58
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 19 ธันวาคม 2562 16.25 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
59
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด เครือข่ายจัดการศึกษาลุ่มสุ่ม-บ้องตี้
(วันที่ 19 ธันวาคม 2562 16.14 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
60
ศึกษาดูงานโรงเรียน[บ้านปงสนุก สพป.กจ.ลำปางเขต1
(วันที่ 19 ธันวาคม 2562 15.54 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
61
คณะคุณสมศักดิ์ เลี้ยงอาหารกลางวัน ข้าวมันไก่ ข้างหมูแดง
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 13.32 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
62
กลุ่มอาสา ครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มองสิ่งของบริจาค
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 17.32 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
63
สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 17.21 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
64
พิธีถวายราชสดุดี
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 16.59 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
65
ฮามาก เดี่ยว ไร้ไมค์ โตโน่ สอนใช้ถังแก๊สพร้อมการระงับเพลิงเบื้องต้น
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 16.49 น./อ่าน 10)
66
โรงเรียนปลอดขยะ
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 16.34 น./อ่าน 64)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
67
โรงเรียนปลอดขยะ
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 11.36 น./อ่าน 10)
68
หนังสั้น หัวใจสีขาว ชายขอบฟิล์ม 2559
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 11.25 น./อ่าน 38)
วีดีทัศน์จาก Youtube
69
หนังสั้นโตไปไม่โกง
(วันที่ 08 ตุลาคม 2562 21.47 น./อ่าน 38)
วีดีทัศน์จาก Youtube
70
เพลงฉ่อยนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้องตี้
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 17.07 น./อ่าน 119)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
71
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี เลี้ยงอาหารกลางวัน
(วันที่ 27 กันยายน 2562 16.01 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
72
กีฬาภายใน ราชพฤกษ์เกมส์ 62
(วันที่ 22 กันยายน 2562 13.07 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
73
ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ หรือทุนทรัพย์ เพื่อช่วยบ้านนักเรียนที่เพลิงไหม้
(วันที่ 13 กันยายน 2562 14.54 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
74
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 13.01 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
75
โครงการ
(วันที่ 12 สิงหาคม 2562 05.42 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
76
ทดลอง
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 11.18 น./อ่าน 91)
ข่าวประชาสัมพันธ์
77
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 11.46 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
78
ขอขอบคุณ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาดูแลและป้องกันการเพิ่มประชากรสุนัขและแมวในโรงเรียน
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 10.15 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
79
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนในวันจันทร์ที่12สิงหาคม 2562
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.52 น./อ่าน 62)
ข่าวประชาสัมพันธ์
80
บ้องตี้ฟาร์ม ฟาร์มแห่งการเรียนรู้
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 12.26 น./อ่าน 38)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
81
ขอบคุณเฮียตี๋ คุณจินดา ที่ได้นำคณะจากวัดสังฆทาน มาบริจาคอุปกรณ์เครื่องเขียน กีฬา ขนม อาหารกลางวัน
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 12.07 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
82
โรงเรียนบ้านบ้องพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือตี้ 2562
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 10.08 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
83
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือโรงเรียนบ้านบ้องตี้ 2562
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 10.00 น./อ่าน 174)
วีดีทัศน์จาก Youtube
84
กิจกรรมเดินรณงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 15.45 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
85
ยินดีต้อนรับคนครูคนใหม่ วิชาเอกภาษาอังกฤษ
(วันที่ 11 มิถุนายน 2562 12.57 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
86
หน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาเฉพาะกิจที่ 11 ทองผาภูมิ ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของพิษภัยยาเสพติดเเละระเบียบว
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 14.57 น./อ่าน 425)
ข่าวกิจกรรม
87
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 16.47 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
88
แนะนำคุณครูคนใหม่
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 13.04 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
89
รองศุภชัย มากสมบูรณ์ และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าเยี่ยมนิเทศติดตามโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 23.02 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
90
RB BIKER มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 20 เมษายน 2562 15.10 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
91
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย
(วันที่ 27 มีนาคม 2562 02.10 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
92
ชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์โรงเรียนบ้านบ้องตี้
(วันที่ 23 มีนาคม 2562 23.42 น./อ่าน 379)
ข่าวกิจกรรม
93
เบเกอรีคิดส์
(วันที่ 23 มีนาคม 2562 22.51 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
94
กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 13.11 น./อ่าน 81)
ข่าวประชาสัมพันธ์
95
เดินรณรงค์ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย เลือกตั้ง 2562
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 11.34 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
96
เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน และครูโรงเรียนบ้านบ้องตี้ ในวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
(วันที่ 03 มีนาคม 2562 12.30 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
97
ขอเชิญร่วมงานกิจกรรม OPEN HOUSE
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 10.16 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
98
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง(Day​ Camp)
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 09.32 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
99
เตรียมจัดสถานที่เข้าค่ายลูกเสือสำรอง
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 12.40 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
100
กิจกรรมลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติกทุกวันศุกร์
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 11.53 น./อ่าน 96)
ข่าวประชาสัมพันธ์
101
เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ค่ายลูกเสือวังด้งแคมป์ กาญจนบุรี)
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 10.55 น./อ่าน 416)
ข่าวกิจกรรม
102
ประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2562 11.31 น./อ่าน 251)
ข่าวประชาสัมพันธ์
103
โรงเรียนบ้านบ้องตี้ เปิดทำการธนาคารโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562 11.34 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
104
ราชพฤกษ์​เกมส์​ 61​ กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านบ้องตี้
(วันที่ 13 ธันวาคม 2561 09.57 น./อ่าน 208)
ข่าวกิจกรรม
105
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ผู้แทนพระองค์ พระราชทานมอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 12.20 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
106
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ บิดา คุณครูก่อเกียรติ วิเชียรบุตร
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 09.57 น./อ่าน 83)
ข่าวประชาสัมพันธ์
107
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ บิดาครูก่อเกียรติ วิเชียรบุตร
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 16.16 น./อ่าน 122)
ข่าวประชาสัมพันธ์
108
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 16.53 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
109
การให้ความรู้การอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 15.21 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
110
โรงเรียนบ้านบ้องตี้ กลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษา ลุ่มสุ่่มบ้องตี้ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ บิดาคร
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 10.10 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
111
ตัวอย่างผลงานวิชาการ จากครูบ้านนอก
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 15.05 น./อ่าน 263)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
112
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ บิดาครูสุบิน จรบำรุง (หลวงตาเจต)
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 14.43 น./อ่าน 157)
ข่าวประชาสัมพันธ์
113
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.กจ. 3 ออกนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย และประเมินการอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนบ้
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 16.27 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
114
ประชุมผู้บริหารอำเภอไทรโยค
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561 15.40 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
115
กิจกรรมวันแม่
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561 11.14 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
116
รับมอบจักรยาน โดย ครอบครัวบรรลือฤทธิ์ จำนวน 161 คัน ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561 03.31 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
117
รับมอบจักรยาน โดย ครอบครัวบรรลือฤทธิ์
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561 03.19 น./อ่าน 277)
ข่าวประชาสัมพันธ์
118
บอกรักพ่อด้วยการทำตามคำสอนพ่อ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 04.17 น./อ่าน 192)
ข่าวประชาสัมพันธ์
119
รร.บ้านบ้องตี้ ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาญจนบุรีเขต3 ทั้งหมด 9 รายการ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 04.11 น./อ่าน 203)
ข่าวประชาสัมพันธ์
120
มอบเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 04.06 น./อ่าน 363)
ข่าวประชาสัมพันธ์
121
เชิญชวนร่วมกิจกรรม "กล่องนมลดโลกร้อน" #ติดตามผลรางวัลทางเพจบ้านบ้องตี้
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 04.06 น./อ่าน 229)
ข่าวประชาสัมพันธ์
122
ค่ายลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา2559@ค่ายสมพล โตรักษา
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 04.04 น./อ่าน 1631)
ข่าวกิจกรรม
123
วันมาฆบูชา
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 04.03 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
124
ทัศนศึกษาประถม (มัลลิกา,อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงค์)
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 04.02 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
125
กีฬาเครือข่ายลุ่มสุ่ม - บ้องตี้เกมส์ 59 (ชุด4)
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 04.01 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
126
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 03.58 น./อ่าน 131)
ข่าวประชาสัมพันธ์
127
การประชุมเิชงปฏิบัติการผู้คัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 03.55 น./อ่าน 93)
ข่าวประชาสัมพันธ์
128
คณะกรรมการนิเทศ DLIT จากทาง สพฐ มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบ้องตี้ของเรา
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 03.55 น./อ่าน 100)
ข่าวประชาสัมพันธ์
129
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 03.54 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
130
เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม วันอาสาฬหบูชา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี2560
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 03.53 น./อ่าน 125)
ข่าวประชาสัมพันธ์
131
ซ้อมอุบัติเหตุ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 03.52 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
132
ตรวจสุขภาพประจำปี คณะครูโรงเรียนบ้านบ้องตี้ ขอบคุณโรงพยบาลค่ายสุรสีห์ ที่มาบริการถึงโรงเรียน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 03.51 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
133
ประชุมโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 03.47 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
134
คณะจาก สพป.นครราาชสีมา มาศึกษาดูงาน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 03.34 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
135
จัดกิจกรรมเผยแพร่ประวัติศาสตร์
(วันที่ 18 สิงหาคม 2560 10.06 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
136
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560
(วันที่ 18 สิงหาคม 2560 09.57 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
137
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โคร
(วันที่ 20 มิถุนายน 2559 09.45 น./อ่าน 146)
ข่าวประชาสัมพันธ์
138
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนคร
(วันที่ 09 มิถุนายน 2559 13.15 น./อ่าน 402)
ข่าวประชาสัมพันธ์
139
ผู้ใหญ่ใจดีแจกร่มนักเรียนบ้านบ้องตี้ 1,200 คัน
(วันที่ 11 มีนาคม 2559 05.05 น./อ่าน 277)
ข่าวกิจกรรม
140
กิจกรรมวันเด็ก 9 มกราคม 2559
(วันที่ 18 มกราคม 2559 09.15 น./อ่าน 425)
ข่าวกิจกรรม
141
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งอาคารเรียน 212ล./57-ข สำหรับก่อสรา้งในเขตแผ่นดินไหว โดยวิธีประกวดราคาอิ
(วันที่ 11 ธันวาคม 2558 07.23 น./อ่าน 227)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
142
เลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านบ้องตี้ 2558
(วันที่ 09 ธันวาคม 2558 12.59 น./อ่าน 408)
ข่าวกิจกรรม
143
ขอความอนุเคราะห์ของรางวัล วันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 08 ธันวาคม 2558 09.38 น./อ่าน 54340)
ข่าวประชาสัมพันธ์
144
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2558 จัด ณ โรงเรียนบ้านบ้องตี้
(วันที่ 08 ธันวาคม 2558 09.25 น./อ่าน 440)
ข่าวกิจกรรม
145
ข่าวการศึกษาครูบ้านนอก
(วันที่ 05 มีนาคม 2558 09.51 น./อ่าน 798)
ข่าวประชาสัมพันธ์
146
คณะผู้ศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดย UNESCO ร่วม OECD เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านบ้องตี้
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 08.04 น./อ่าน 989)
ข่าวกิจกรรม
147
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร แบบ สปช.105/29
(วันที่ 21 มกราคม 2558 16.09 น./อ่าน 326)
ข่าวประชาสัมพันธ์
148
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558
(วันที่ 25 ธันวาคม 2557 16.15 น./อ่าน 2155)
ข่าวประชาสัมพันธ์