ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านบ้องตี้


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 108 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ของดใช้สนามกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
(วันที่ 29 มีนาคม 2563 13.08 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ
(วันที่ 29 มีนาคม 2563 12.45 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
ประกาศเผยแพร่เผยการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 21.48 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
ขอเลื่อนการรับปพ.6 ตามคำสั่งมาตรการเฝ้าระวัง covid-19
(วันที่ 24 มีนาคม 2563 09.34 น./อ่าน 17)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
พิธีเปิดศูนย์ usernet
(วันที่ 11 มีนาคม 2563 05.10 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
กำหนดการทดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 07 มีนาคม 2563 20.51 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ยกเลิกกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
(วันที่ 07 มีนาคม 2563 20.38 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ
(วันที่ 03 มีนาคม 2563 10.55 น./อ่าน 16)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ประชุมผู้ปกครอง ก่อนปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 (26/02/2563)
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 09.20 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
10
การปฎิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร (กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี)
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 16.39 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
11
คณะ จ.อ. ประยูร นันทพานิช มอบรถยนต์ใช้ในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 16.11 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
12
ทัศนศึกษา ชั้นประถม ‘ณ สัทธา อุทยาน’ อุทยานหุ่นขี้ผึ้ง @ราชบุรี
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 17.40 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
13
โครงการฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายเยาวชนชายแดนต้านยาเสพติด ต.บ้องตี้
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 16.08 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมตลาดนัดนักเรียน
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 16.16 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
15
ทัศนศึกษา 2562
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 11.26 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
16
กลุ่มสาระการงานอาชีพ (เกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต) 6 กุมภาพันธ์ 2563
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 11.14 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 13 มกราคม 2563 11.47 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
18
การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
(วันที่ 06 มกราคม 2563 11.35 น./อ่าน 49)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
กีฬาเครือข่ายจัดการศึกษาลุ่มสุ่ม-บ้องตี้เกมส์ 62
(วันที่ 25 ธันวาคม 2562 04.53 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
20
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 19 ธันวาคม 2562 16.25 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
21
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด เครือข่ายจัดการศึกษาลุ่มสุ่ม-บ้องตี้
(วันที่ 19 ธันวาคม 2562 16.14 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
22
ศึกษาดูงานโรงเรียน[บ้านปงสนุก สพป.กจ.ลำปางเขต1
(วันที่ 19 ธันวาคม 2562 15.54 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
23
คณะคุณสมศักดิ์ เลี้ยงอาหารกลางวัน ข้าวมันไก่ ข้างหมูแดง
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 13.32 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
24
กลุ่มอาสา ครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มองสิ่งของบริจาค
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 17.32 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
25
สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 17.21 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
26
พิธีถวายราชสดุดี
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 16.59 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
27
โรงเรียนปลอดขยะ
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 16.34 น./อ่าน 30)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
28
หนังสั้น หัวใจสีขาว ชายขอบฟิล์ม 2559
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 11.25 น./อ่าน 11)
วีดีทัศน์จาก Youtube
29
หนังสั้นโตไปไม่โกง
(วันที่ 08 ตุลาคม 2562 21.47 น./อ่าน 13)
วีดีทัศน์จาก Youtube
30
เพลงฉ่อยนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้องตี้
(วันที่ 01 ตุลาคม 2562 17.07 น./อ่าน 62)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
31
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี เลี้ยงอาหารกลางวัน
(วันที่ 27 กันยายน 2562 16.01 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
32
กีฬาภายใน ราชพฤกษ์เกมส์ 62
(วันที่ 22 กันยายน 2562 13.07 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
33
ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ หรือทุนทรัพย์ เพื่อช่วยบ้านนักเรียนที่เพลิงไหม้
(วันที่ 13 กันยายน 2562 14.54 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 13.01 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
35
โครงการ "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม
(วันที่ 12 สิงหาคม 2562 05.42 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
36
ทดลอง
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 11.18 น./อ่าน 71)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 11.46 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
38
ขอขอบคุณ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาดูแลและป้องกันการเพิ่มประชากรสุนัขและแมวในโรงเรียน
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 10.15 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
39
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนในวันจันทร์ที่12สิงหาคม 2562
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 11.52 น./อ่าน 49)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
บ้องตี้ฟาร์ม ฟาร์มแห่งการเรียนรู้
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 12.26 น./อ่าน 30)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
41
ขอบคุณเฮียตี๋ คุณจินดา ที่ได้นำคณะจากวัดสังฆทาน มาบริจาคอุปกรณ์เครื่องเขียน กีฬา ขนม อาหารกลางวัน
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 12.07 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
โรงเรียนบ้านบ้องพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือตี้ 2562
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 10.08 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
43
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือโรงเรียนบ้านบ้องตี้ 2562
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 10.00 น./อ่าน 45)
วีดีทัศน์จาก Youtube
44
กิจกรรมเดินรณงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 15.45 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
45
ยินดีต้อนรับคนครูคนใหม่ วิชาเอกภาษาอังกฤษ
(วันที่ 11 มิถุนายน 2562 12.57 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
46
หน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาเฉพาะกิจที่ 11 ทองผาภูมิ ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของพิษภัยยาเสพติดเเละระเบียบว
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 14.57 น./อ่าน 293)
ข่าวกิจกรรม
47
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2562
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 16.47 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
48
แนะนำคุณครูคนใหม่
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 13.04 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
49
รองศุภชัย มากสมบูรณ์ และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าเยี่ยมนิเทศติดตามโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 23.02 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
50
RB BIKER มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 20 เมษายน 2562 15.10 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
51
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย
(วันที่ 27 มีนาคม 2562 02.10 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
52
ชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์โรงเรียนบ้านบ้องตี้
(วันที่ 23 มีนาคม 2562 23.42 น./อ่าน 268)
ข่าวกิจกรรม
53
เบเกอรีคิดส์
(วันที่ 23 มีนาคม 2562 22.51 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
54
กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน
(วันที่ 14 มีนาคม 2562 13.11 น./อ่าน 69)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
เดินรณรงค์ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย เลือกตั้ง 2562
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 11.34 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
56
เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน และครูโรงเรียนบ้านบ้องตี้ ในวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
(วันที่ 03 มีนาคม 2562 12.30 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
57
ขอเชิญร่วมงานกิจกรรม OPEN HOUSE
(วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 10.16 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
58
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง(Day​ Camp)
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 09.32 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
59
เตรียมจัดสถานที่เข้าค่ายลูกเสือสำรอง
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 12.40 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
60
กิจกรรมลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติกทุกวันศุกร์
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 11.53 น./อ่าน 82)
ข่าวประชาสัมพันธ์
61
เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ค่ายลูกเสือวังด้งแคมป์ กาญจนบุรี)
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 10.55 น./อ่าน 279)
ข่าวกิจกรรม
62
ประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2562 11.31 น./อ่าน 213)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
โรงเรียนบ้านบ้องตี้ เปิดทำการธนาคารโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
(วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2562 11.34 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
64
ราชพฤกษ์​เกมส์​ 61​ กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านบ้องตี้
(วันที่ 13 ธันวาคม 2561 09.57 น./อ่าน 167)
ข่าวกิจกรรม
65
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ผู้แทนพระองค์ พระราชทานมอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 12.20 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
66
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ บิดา คุณครูก่อเกียรติ วิเชียรบุตร
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 09.57 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
67
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ บิดาครูก่อเกียรติ วิเชียรบุตร
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 16.16 น./อ่าน 96)
ข่าวประชาสัมพันธ์
68
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 16.53 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
69
การให้ความรู้การอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 15.21 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
70
โรงเรียนบ้านบ้องตี้ กลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษา ลุ่มสุ่่มบ้องตี้ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ บิดาคร
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 10.10 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
71
ตัวอย่างผลงานวิชาการ จากครูบ้านนอก
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 15.05 น./อ่าน 187)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
72
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ บิดาครูสุบิน จรบำรุง (หลวงตาเจต)
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 14.43 น./อ่าน 109)
ข่าวประชาสัมพันธ์
73
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.กจ. 3 ออกนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย และประเมินการอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนบ้
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 16.27 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
74
ประชุมผู้บริหารอำเภอไทรโยค
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561 15.40 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
75
กิจกรรมวันแม่
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561 11.14 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
76
รับมอบจักรยาน โดย ครอบครัวบรรลือฤทธิ์ จำนวน 161 คัน ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561 03.31 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
77
รับมอบจักรยาน โดย ครอบครัวบรรลือฤทธิ์
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561 03.19 น./อ่าน 219)
ข่าวประชาสัมพันธ์
78
บอกรักพ่อด้วยการทำตามคำสอนพ่อ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 04.17 น./อ่าน 170)
ข่าวประชาสัมพันธ์
79
รร.บ้านบ้องตี้ ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาญจนบุรีเขต3 ทั้งหมด 9 รายการ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 04.11 น./อ่าน 175)
ข่าวประชาสัมพันธ์
80
มอบเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 04.06 น./อ่าน 333)
ข่าวประชาสัมพันธ์
81
เชิญชวนร่วมกิจกรรม "กล่องนมลดโลกร้อน" #ติดตามผลรางวัลทางเพจบ้านบ้องตี้
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 04.06 น./อ่าน 199)
ข่าวประชาสัมพันธ์
82
ค่ายลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา2559@ค่ายสมพล โตรักษา
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 04.04 น./อ่าน 1364)
ข่าวกิจกรรม
83
วันมาฆบูชา
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 04.03 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
84
ทัศนศึกษาประถม (มัลลิกา,อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงค์)
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 04.02 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
85
กีฬาเครือข่ายลุ่มสุ่ม - บ้องตี้เกมส์ 59 (ชุด4)
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 04.01 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
86
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 03.58 น./อ่าน 114)
ข่าวประชาสัมพันธ์
87
การประชุมเิชงปฏิบัติการผู้คัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 03.55 น./อ่าน 78)
ข่าวประชาสัมพันธ์
88
คณะกรรมการนิเทศ DLIT จากทาง สพฐ มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านบ้องตี้ของเรา
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 03.55 น./อ่าน 84)
ข่าวประชาสัมพันธ์
89
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 03.54 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
90
เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม วันอาสาฬหบูชา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี2560
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 03.53 น./อ่าน 88)
ข่าวประชาสัมพันธ์
91
ซ้อมอุบัติเหตุ
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 03.52 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
92
ตรวจสุขภาพประจำปี คณะครูโรงเรียนบ้านบ้องตี้ ขอบคุณโรงพยบาลค่ายสุรสีห์ ที่มาบริการถึงโรงเรียน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 03.51 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
93
ประชุมโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 03.47 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
94
คณะจาก สพป.นครราาชสีมา มาศึกษาดูงาน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2560 03.34 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
95
จัดกิจกรรมเผยแพร่ประวัติศาสตร์
(วันที่ 18 สิงหาคม 2560 10.06 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
96
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560
(วันที่ 18 สิงหาคม 2560 09.57 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
97
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โคร
(วันที่ 20 มิถุนายน 2559 09.45 น./อ่าน 131)
ข่าวประชาสัมพันธ์
98
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนคร
(วันที่ 09 มิถุนายน 2559 13.15 น./อ่าน 389)
ข่าวประชาสัมพันธ์
99
ผู้ใหญ่ใจดีแจกร่มนักเรียนบ้านบ้องตี้ 1,200 คัน
(วันที่ 11 มีนาคม 2559 05.05 น./อ่าน 251)
ข่าวกิจกรรม
100
กิจกรรมวันเด็ก 9 มกราคม 2559
(วันที่ 18 มกราคม 2559 09.15 น./อ่าน 380)
ข่าวกิจกรรม
101
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งอาคารเรียน 212ล./57-ข สำหรับก่อสรา้งในเขตแผ่นดินไหว โดยวิธีประกวดราคาอิ
(วันที่ 11 ธันวาคม 2558 07.23 น./อ่าน 202)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
102
เลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านบ้องตี้ 2558
(วันที่ 09 ธันวาคม 2558 12.59 น./อ่าน 394)
ข่าวกิจกรรม
103
ขอความอนุเคราะห์ของรางวัล วันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 08 ธันวาคม 2558 09.38 น./อ่าน 50041)
ข่าวประชาสัมพันธ์
104
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2558 จัด ณ โรงเรียนบ้านบ้องตี้
(วันที่ 08 ธันวาคม 2558 09.25 น./อ่าน 420)
ข่าวกิจกรรม
105
ข่าวการศึกษาครูบ้านนอก
(วันที่ 05 มีนาคม 2558 09.51 น./อ่าน 773)
ข่าวประชาสัมพันธ์
106
คณะผู้ศึกษาสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดย UNESCO ร่วม OECD เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านบ้องตี้
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 08.04 น./อ่าน 854)
ข่าวกิจกรรม
107
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร แบบ สปช.105/29
(วันที่ 21 มกราคม 2558 16.09 น./อ่าน 307)
ข่าวประชาสัมพันธ์
108
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558
(วันที่ 25 ธันวาคม 2557 16.15 น./อ่าน 1787)
ข่าวประชาสัมพันธ์