ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลพนมทวน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียน พนมทวน 3
(วันที่ 11 กันยายน 2562 14.30 น./อ่าน 276)
ข่าวกิจกรรม
2
ผลงานเปเปอร์ซีเมนต์
(วันที่ 11 กันยายน 2562 14.23 น./อ่าน 86)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
3
ธนาคารขยะรีไซเคิล
(วันที่ 11 กันยายน 2562 14.20 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
4
ประเมินนโยบาย ข้อที่ 2 พิชิตอ่านเขียน
(วันที่ 11 กันยายน 2562 14.08 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมกล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 11 กันยายน 2562 13.56 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม