ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 81 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
(วันที่ 03 มิถุนายน 2564 13.03 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ห้องปกติ)
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2564 13.14 น./อ่าน 235)
ข่าวกิจกรรม
3
เลื่อน รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
(วันที่ 26 เมษายน 2564 22.03 น./อ่าน 212)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 25 เมษายน 2564 08.50 น./อ่าน 509)
ข่าวกิจกรรม
5
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
(วันที่ 02 เมษายน 2564 15.43 น./อ่าน 238)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประกาศรายชื่อนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ
(วันที่ 29 มีนาคม 2564 09.47 น./อ่าน 173)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
(วันที่ 12 มีนาคม 2564 09.25 น./อ่าน 204)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพี่เลี้ยงดูแลเด็กปฐมวัย
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 10.07 น./อ่าน 95)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพี่เลี้ยงดูแลเด็กปฐมวัย
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 10.43 น./อ่าน 88)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ประกาศการรับสมัครพี่เลี้ยงดูแลเด็กปฐมวัย จ้างเหมารายเดือน
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2564 21.01 น./อ่าน 148)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2564 00.13 น./อ่าน 154)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงดูแลเด็กปฐมวัย จ้างเหมารายเดือน
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564 16.27 น./อ่าน 200)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
(วันที่ 30 มกราคม 2564 15.26 น./อ่าน 41)
14
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
(วันที่ 30 มกราคม 2564 15.26 น./อ่าน 88)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
(วันที่ 03 มกราคม 2564 10.29 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
ประกาศโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
(วันที่ 21 ธันวาคม 2563 20.42 น./อ่าน 85)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว
(วันที่ 19 ธันวาคม 2563 17.08 น./อ่าน 191)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ประกาศการรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว
(วันที่ 14 ธันวาคม 2563 18.34 น./อ่าน 119)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลดอนเจดีย์จูเนียร์ลีก
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 13.53 น./อ่าน 81)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.55 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.54 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.53 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.52 น./อ่าน 52)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.52 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.52 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.51 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.51 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.50 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.49 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.49 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.48 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.48 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.48 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.47 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.47 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.46 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.46 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.45 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.45 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.44 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.43 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.42 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.41 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.39 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.38 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O17 : E-Service
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.37 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.37 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.35 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.20 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.19 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.18 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 15 กันยายน 2563 14.13 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 24/2563 ประจำวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 12.59 น./อ่าน 46)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
54
oit
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 10.56 น./อ่าน 31)
55
เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 10.59 น./อ่าน 93)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
สภานักเรียนประกาศเจตนารมณ์
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 10.56 น./อ่าน 301)
ข่าวกิจกรรม
57
สภานักเรียนประกาศเจตนารมณ์
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 10.53 น./อ่าน 125)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
58
กรอบความคิด “รูปแบบการนำความภาคภูมิใจมาใช้พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม” (PROUD MODEL)
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 09.56 น./อ่าน 378)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
59
รางวัลนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดีด้านการบริหารเพื่อส่งเสริมคุณธรรมเรื่อง “PROUD MODEL
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 06.19 น./อ่าน 136)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
60
“รูปแบบการนำความภาคภูมิใจมาใช้พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม” (PROUD MODEL)
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 06.15 น./อ่าน 506)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
61
รางวัลนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดีด้านการบริหารเพื่อส่งเสริมคุณธรรมเรื่อง “รูปแบบการนำความภาคภูมิใจมาใช้
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 13.55 น./อ่าน 5672)
ข่าวกิจกรรม
62
เผยแพร่ผลงานวิจัย
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 05.39 น./อ่าน 639)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
63
กิจกรรมอุ่นไอดิน
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 05.03 น./อ่าน 326)
ข่าวกิจกรรม
64
วันไหว้ครู
(วันที่ 20 มิถุนายน 2559 02.21 น./อ่าน 357)
ข่าวกิจกรรม
65
ไฟล์จัดทำงานนำเสนอPowerpoint
(วันที่ 06 มิถุนายน 2559 01.46 น./อ่าน 289)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
66
ตราโรงเรียน
(วันที่ 02 มิถุนายน 2559 15.35 น./อ่าน 301)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
67
ฉากพื้นหลังสำหรับนักเรียน
(วันที่ 02 มิถุนายน 2559 15.27 น./อ่าน 2076)
ข่าวประชาสัมพันธ์
68
ประชุมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 22.23 น./อ่าน 337)
ข่าวกิจกรรม
69
คลิบวิดีโอสั้นนักเรียน
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 05.50 น./อ่าน 281)
ข่าวกิจกรรม
70
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 19.11 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
71
กิจกรรมเสริมรู้ชั้นป.1
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 18.50 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม
72
คลิบวีดีโอลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 19.51 น./อ่าน 294)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
73
ปฏิทินงานโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 17.32 น./อ่าน 368)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
74
จราจรน้อย
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 05.51 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
75
กิจกรรมหน้ากากแมวเหมียว
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 21.59 น./อ่าน 284)
ข่าวกิจกรรม
76
English is fun
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 12.50 น./อ่าน 521)
ข่าวกิจกรรม
77
กิจกรรมยางสร้างสรรค์
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 12.46 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
78
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 10.57 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
79
สภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 09.51 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
80
ปฏิทินงานวิชาการ
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 10.42 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
81
โรงเรียนเปิดเรียน
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 09.39 น./อ่าน 329)
ข่าวประชาสัมพันธ์