ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองอิงพิง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 26 มิถุนายน 2563 23.27 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
2
ดูเกรด
(วันที่ 28 มีนาคม 2563 19.42 น./อ่าน 381)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
กิจกรรมการไหว้ครู
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 10.39 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
4
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองอิงพิง
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 13.12 น./อ่าน 123)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบธุรการโรงเรียนบ้านหนองอิงพิง
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 17.51 น./อ่าน 96)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านหนองอิงพิง 1 อัตรา
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 10.31 น./อ่าน 136)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
ล้างบางแก้วพลาสติก
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 16.27 น./อ่าน 220)
ข่าวกิจกรรม
8
ประชุมรับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2461
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 13.58 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
9
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2558
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 10.56 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม
10
เจ้าหน้าที่ ศึกษานิเทศ สพป.สพ.3 เข้าตรวจเยี่ยม
(วันที่ 19 มีนาคม 2558 20.24 น./อ่าน 210)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ผล O-NET ปี 2557
(วันที่ 15 มีนาคม 2558 16.41 น./อ่าน 825)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
โรงเรียนบ้านหนองอิงพิงร่วมรนรงค์ต่อต้านการทุจริต
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 13.52 น./อ่าน 3393)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
Website โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 21.43 น./อ่าน 199)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 21.10 น./อ่าน 245)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 19.50 น./อ่าน 328)
ข่าวกิจกรรม
16
facebook โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 08.35 น./อ่าน 275)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติ
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 08.15 น./อ่าน 442)
ข่าวกิจกรรม
18
โรงงานน้ำตาลมิตรผลบริจาคของและจัดกิจกรรมรณรงค์ฯ
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 07.18 น./อ่าน 452)
ข่าวกิจกรรม
19
จัดผ้าป่าการศึกษา ปีการศึกษา 2556
(วันที่ 16 สิงหาคม 2556 22.14 น./อ่าน 364)
ข่าวกิจกรรม