ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนสวนแตงวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 16 มีนาคม 2563 10.38 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
(วันที่ 29 เมษายน 2562 14.08 น./อ่าน 282)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(วันที่ 05 เมษายน 2562 13.37 น./อ่าน 59)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 22 มีนาคม 2562 15.43 น./อ่าน 82)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
เผยแพร่แผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันที่ 20 มีนาคม 2562 09.09 น./อ่าน 45)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาและทาสีอาคารฝึกงาน
(วันที่ 13 ธันวาคม 2561 14.12 น./อ่าน 69)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับโรงเรียนสวนแตงวิทยา
(วันที่ 13 ธันวาคม 2561 10.41 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
ประกาศจ้างเหมารถโดยสารนำนักเรียนและคณะครูไปเข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 13.32 น./อ่าน 134)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
(วันที่ 30 เมษายน 2561 12.23 น./อ่าน 354)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 13.24 น./อ่าน 98)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 16.34 น./อ่าน 87)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2561 14.10 น./อ่าน 406)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13
แผนปฏิบัติการโรงเรียนสวนแตงวิทยา ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 24 มกราคม 2561 14.26 น./อ่าน 166)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
ประกาศจ้างเหมารถโดยสารนำนักเรียนและคณะครูไปเข้าค่ายลูกเสือ/ธรรมศึกษาและทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 08.37 น./อ่าน 939)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
15
กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย และต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 11.43 น./อ่าน 894)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 11.38 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
17
นิเทศติดตามการดำเนินการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 11.14 น./อ่าน 233)
ข่าวกิจกรรม
18
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 11.02 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
19
ค่ายพิกุลสัมพันธ์ "นักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 10.45 น./อ่าน 225)
ข่าวกิจกรรม
20
งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนสวนแตงวิทยา
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 10.28 น./อ่าน 286)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมงานมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 04 เมษายน 2559 14.00 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
22
โรงเรียนสวนแตงวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 22 มีนาคม 2559 10.58 น./อ่าน 557)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32
(วันที่ 22 มีนาคม 2559 09.53 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
24
โรงเรียนสวนแตงวิทยาคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน SU1000 B BOY
(วันที่ 05 มกราคม 2559 12.05 น./อ่าน 250)
ข่าวกิจกรรม
25
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
(วันที่ 05 มกราคม 2559 10.31 น./อ่าน 162)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
กิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559
(วันที่ 05 มกราคม 2559 09.38 น./อ่าน 340)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 22 ธันวาคม 2558 12.57 น./อ่าน 2971)
ข่าวกิจกรรม
28
เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
(วันที่ 22 ธันวาคม 2558 09.24 น./อ่าน 1096)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558
(วันที่ 05 ธันวาคม 2558 10.40 น./อ่าน 468)
ข่าวกิจกรรม
30
สวนแตงเกมส์
(วันที่ 01 ธันวาคม 2558 08.24 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
31
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 17.00 น./อ่าน 205)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 11.39 น./อ่าน 697)
ข่าวกิจกรรม
33
โรงเรียนสวนแตงวิทยาเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนว
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 11.12 น./อ่าน 349)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
เดินรณรงค์ร่วมต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 13.12 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
35
รางวัลจากการประกวดภาพวาดในโครงการเปิดโลกมรดกทะเลไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ
(วันที่ 30 มิถุนายน 2558 10.55 น./อ่าน 3956)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
36
คว้ารางวัลรองชนะเลิศนวัตกรรมเเห่งประเทศไทยครั้งที่ 14
(วันที่ 29 มิถุนายน 2558 22.58 น./อ่าน 147)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
37
ขอเชิญร่วมงานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสวนแตง ประจำปี 2558
(วันที่ 29 มิถุนายน 2558 22.40 น./อ่าน 435)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย และต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 29 มิถุนายน 2558 22.20 น./อ่าน 373)
ข่าวกิจกรรม
39
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 29 มิถุนายน 2558 22.08 น./อ่าน 1204)
ข่าวกิจกรรม