ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนสวนแตงวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
(วันที่ 23 เมษายน 2563 11.44 น./อ่าน 54)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
(วันที่ 23 เมษายน 2563 11.43 น./อ่าน 40)
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดั
(วันที่ 15 เมษายน 2563 12.03 น./อ่าน 68)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว
(วันที่ 10 เมษายน 2563 00.01 น./อ่าน 98)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม-โรงอาหาร
(วันที่ 10 เมษายน 2563 00.00 น./อ่าน 82)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 09 เมษายน 2563 23.58 น./อ่าน 106)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 07 เมษายน 2563 16.18 น./อ่าน 85)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 07 เมษายน 2563 16.17 น./อ่าน 36)
9
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 07 เมษายน 2563 16.15 น./อ่าน 36)
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด โดยวิธีการเจาะจง
(วันที่ 07 เมษายน 2563 16.12 น./อ่าน 29)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 16 มีนาคม 2563 10.38 น./อ่าน 70)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
(วันที่ 29 เมษายน 2562 14.08 น./อ่าน 606)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13
เผยแพร่แผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันที่ 23 เมษายน 2562 11.20 น./อ่าน 40)
14
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(วันที่ 05 เมษายน 2562 13.37 น./อ่าน 94)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
15
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 22 มีนาคม 2562 15.43 น./อ่าน 116)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16
เผยแพร่แผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(วันที่ 20 มีนาคม 2562 09.09 น./อ่าน 60)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาและทาสีอาคารฝึกงาน
(วันที่ 13 ธันวาคม 2561 14.12 น./อ่าน 116)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับโรงเรียนสวนแตงวิทยา
(วันที่ 13 ธันวาคม 2561 10.41 น./อ่าน 39)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
19
ประกาศจ้างเหมารถโดยสารนำนักเรียนและคณะครูไปเข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 13.32 น./อ่าน 204)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
(วันที่ 30 เมษายน 2561 12.23 น./อ่าน 507)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิ
(วันที่ 16 มีนาคม 2561 16.53 น./อ่าน 89)
22
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 13.24 น./อ่าน 128)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 16.34 น./อ่าน 119)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
24
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2561 14.10 น./อ่าน 444)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
25
แผนปฏิบัติการโรงเรียนสวนแตงวิทยา ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 24 มกราคม 2561 14.26 น./อ่าน 218)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ประกาศจ้างเหมารถโดยสารนำนักเรียนและคณะครูไปเข้าค่ายลูกเสือ/ธรรมศึกษาและทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 08.37 น./อ่าน 1061)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
27
กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย และต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 11.43 น./อ่าน 1029)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 11.38 น./อ่าน 251)
ข่าวกิจกรรม
29
นิเทศติดตามการดำเนินการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 11.14 น./อ่าน 301)
ข่าวกิจกรรม
30
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 11.02 น./อ่าน 217)
ข่าวกิจกรรม
31
ค่ายพิกุลสัมพันธ์ "นักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 10.45 น./อ่าน 261)
ข่าวกิจกรรม
32
งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนสวนแตงวิทยา
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 10.28 น./อ่าน 322)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมงานมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 04 เมษายน 2559 14.00 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
34
โรงเรียนสวนแตงวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 22 มีนาคม 2559 10.58 น./อ่าน 641)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32
(วันที่ 22 มีนาคม 2559 09.53 น./อ่าน 203)
ข่าวกิจกรรม
36
โรงเรียนสวนแตงวิทยาคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน SU1000 B BOY
(วันที่ 05 มกราคม 2559 12.05 น./อ่าน 294)
ข่าวกิจกรรม
37
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
(วันที่ 05 มกราคม 2559 10.31 น./อ่าน 196)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
กิจกรรมวันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559
(วันที่ 05 มกราคม 2559 09.38 น./อ่าน 368)
ข่าวกิจกรรม
39
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 22 ธันวาคม 2558 12.57 น./อ่าน 3166)
ข่าวกิจกรรม
40
เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
(วันที่ 22 ธันวาคม 2558 09.24 น./อ่าน 1149)
ข่าวกิจกรรม
41
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558
(วันที่ 05 ธันวาคม 2558 10.40 น./อ่าน 482)
ข่าวกิจกรรม
42
สวนแตงเกมส์
(วันที่ 01 ธันวาคม 2558 08.24 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
43
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 17.00 น./อ่าน 252)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 11.39 น./อ่าน 769)
ข่าวกิจกรรม
45
โรงเรียนสวนแตงวิทยาเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนว
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 11.12 น./อ่าน 412)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
เดินรณรงค์ร่วมต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 13.12 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
47
รางวัลจากการประกวดภาพวาดในโครงการเปิดโลกมรดกทะเลไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ
(วันที่ 30 มิถุนายน 2558 10.55 น./อ่าน 4159)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
48
คว้ารางวัลรองชนะเลิศนวัตกรรมเเห่งประเทศไทยครั้งที่ 14
(วันที่ 29 มิถุนายน 2558 22.58 น./อ่าน 154)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
49
ขอเชิญร่วมงานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสวนแตง ประจำปี 2558
(วันที่ 29 มิถุนายน 2558 22.40 น./อ่าน 468)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย และต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 29 มิถุนายน 2558 22.20 น./อ่าน 380)
ข่าวกิจกรรม
51
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 29 มิถุนายน 2558 22.08 น./อ่าน 1250)
ข่าวกิจกรรม