ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รายงานประจำปี ร.ร.วัดใหม่ห้วยลึก ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 06 กันยายน 2563 14.05 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
รายงานประจำปี รร.วัดใหม่ห้วยลึก ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 01 มิถุนายน 2562 13.10 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)