ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 82 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ชั้นตรี - โท - เอก ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 22.20 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 22.18 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
3
แนะแนวการเรียนต่อ วิทยาลัยอาชีวนครปฐม
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 22.16 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
4
แนะแนวการเรียนต่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 22.14 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
5
แนะแนวการเรียนต่อ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 22.11 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
6
เกียรติบัตร งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ ๖๙ กลุ่มสาระภาษาไทย
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 11.18 น./อ่าน 14)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
7
วันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 20.28 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
8
งานกฐินพระราชทาน ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 20.15 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 20.02 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ปี ๒๕๖๒
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 19.55 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
11
วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาจริยธรรมของเด็กปฐมวัยโดยการเล่านิทานและการติดตามผล ชั้นอนุบาลปีที่ 2
(วันที่ 29 ตุลาคม 2562 14.02 น./อ่าน 113)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
12
พิธีแสดงมุฑิตาจิตแก่ข้าราชการครู ที่เกษียณอายุราชการ
(วันที่ 21 ตุลาคม 2562 11.19 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
13
พิธีเปิด ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง "สืบสานศาสตร์พระราชา"
(วันที่ 21 ตุลาคม 2562 11.08 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และท้องฟ้าจำลองฯ
(วันที่ 21 ตุลาคม 2562 11.00 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
15
เกียรติบัตร งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
(วันที่ 12 กันยายน 2562 11.57 น./อ่าน 42)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
16
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Power Point)
(วันที่ 12 กันยายน 2562 10.52 น./อ่าน 144)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
17
ชุดฝึกทักษะ เรื่อง ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์
(วันที่ 12 กันยายน 2562 10.08 น./อ่าน 59)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
18
กิจกรรมการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
(วันที่ 12 กันยายน 2562 09.56 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
19
รับทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
(วันที่ 12 กันยายน 2562 09.54 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
20
การทำฟันให้กับนักเรียนชั้น ป.๑,ป.๖
(วันที่ 12 กันยายน 2562 09.51 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมปลูกต้นไม้คนละ ๑ ต้น
(วันที่ 12 กันยายน 2562 08.22 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
22
กีฬากลุ่มบูรพาศึกษา
(วันที่ 12 กันยายน 2562 08.12 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
23
พิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.ครบ 16 ปี
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2562 14.06 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
24
การประดับปลอกแขนคณะกรรมการนักเรียนและสารวัตรนักเรียน
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2562 14.05 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 14.28 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
26
อบรมนักเรียนเรื่องการเงินและการออม
(วันที่ 30 มิถุนายน 2562 18.53 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
27
การมอบทุนการศึกษา
(วันที่ 30 มิถุนายน 2562 18.52 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 30 มิถุนายน 2562 18.47 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 30 มิถุนายน 2562 18.43 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
30
การดำเนินงานตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้"
(วันที่ 30 มิถุนายน 2562 18.40 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
31
คณะพระธรรมฑูตประจำจังหวัดนครปฐม ได้มาเผยแผ่พระธรรมคำสอน
(วันที่ 15 มิถุนายน 2562 00.03 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 13.41 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 13.35 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนและพบครูประจำชั้น
(วันที่ 09 มิถุนายน 2562 23.08 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
35
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 08.58 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
36
ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังค
(วันที่ 04 มิถุนายน 2562 14.44 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
กิจกรรมตักบาตรทำบุญ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ
(วันที่ 03 มิถุนายน 2562 12.41 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
38
กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 22.40 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
39
กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 22.32 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
40
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2562 20.42 น./อ่าน 65)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ระดับ ป.๕-๖
(วันที่ 10 มีนาคม 2562 16.49 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
42
กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
(วันที่ 10 มีนาคม 2562 16.08 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
43
กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆะบูชา ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 10 มีนาคม 2562 15.52 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
44
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 10 มีนาคม 2562 15.38 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
45
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
(วันที่ 10 มีนาคม 2562 15.31 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
46
กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพ
(วันที่ 10 มีนาคม 2562 15.24 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
47
กิจกรรมวันครู ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา วัดไร่ขิง
(วันที่ 10 มีนาคม 2562 15.20 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
48
การปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 13 มกราคม 2562 22.01 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
49
กิจกรรมพบปะสนทนาผู้ปกครอง (การประชุมชั้นเรียน)
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 16.45 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
50
งานกฐินพระราชทาน ณ วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2561 11.46 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
51
กิจกรรมทัศนศึกษา ณ เจษฏาเทคนิคมิวเซียม
(วันที่ 09 ตุลาคม 2561 13.00 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
52
กิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ครูสำรอง นิ่มนวนและครูนวลจันทร์ มีสวย
(วันที่ 22 กันยายน 2561 10.51 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
53
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย ฝึกปฏิบัติซ้อมดับเพลิงและซ้อนอพยพหนีไฟ
(วันที่ 22 กันยายน 2561 10.45 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
54
กิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์
(วันที่ 09 กันยายน 2561 20.55 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
55
กิจกรรมการอบรม "การพัฒนายุวชนคนคุณธรรม"
(วันที่ 30 สิงหาคม 2561 20.44 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
56
กิจกรรมอบรมแกนนำโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 30 สิงหาคม 2561 20.39 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
57
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื้นฐานโรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 30 สิงหาคม 2561 20.31 น./อ่าน 165)
ข่าวประชาสัมพันธ์
58
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 30 สิงหาคม 2561 20.27 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
59
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๑
(วันที่ 30 สิงหาคม 2561 20.16 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
60
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
(วันที่ 30 สิงหาคม 2561 20.10 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
61
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 30 สิงหาคม 2561 20.06 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
62
กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามก เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
(วันที่ 30 สิงหาคม 2561 19.51 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
63
กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา และเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
(วันที่ 30 สิงหาคม 2561 19.40 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
64
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วันที่ 30 สิงหาคม 2561 19.35 น./อ่าน 126)
ข่าวประชาสัมพันธ์
65
กิจกรรมการให้ความรู้ เรื่องวิทยฐานะ Logbook และ PLC
(วันที่ 30 สิงหาคม 2561 19.27 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
66
การนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน โดยคณะนิเทศจาก สพฐ.
(วันที่ 30 สิงหาคม 2561 19.21 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
67
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์
(วันที่ 30 สิงหาคม 2561 19.17 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
68
กิจกรรมทำบุญตักบาตร หลวงพ่อโต
(วันที่ 30 สิงหาคม 2561 19.12 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
69
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 30 สิงหาคม 2561 10.43 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
70
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 30 สิงหาคม 2561 10.40 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
71
โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 30 สิงหาคม 2561 10.28 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
72
การมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน จากผู้ประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.
(วันที่ 30 สิงหาคม 2561 10.24 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
73
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมาย (อาญา/จราจร)
(วันที่ 30 สิงหาคม 2561 10.22 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
74
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน
(วันที่ 30 สิงหาคม 2561 10.18 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
75
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ 30 สิงหาคม 2561 10.13 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
76
กิจกรรมการแสดงธรรม โดยคณะพระธรรมฑูติ
(วันที่ 30 สิงหาคม 2561 10.10 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
77
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 30 สิงหาคม 2561 09.56 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
78
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์
(วันที่ 30 สิงหาคม 2561 09.53 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
79
กิจกรรมเวียนเทียนและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๑
(วันที่ 30 สิงหาคม 2561 09.44 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
80
การต้อนรับ ท่าน ผอ.สุรางค์ ตระกูลราษฎร์
(วันที่ 30 สิงหาคม 2561 09.27 น./อ่าน 184)
ข่าวกิจกรรม
81
แผ่นพับ "พนันออนไลน์กับภัยท้าทายยุค 4.0"
(วันที่ 15 สิงหาคม 2561 13.43 น./อ่าน 137)
ข่าวประชาสัมพันธ์
82
กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดพระประโทณเจดีย์ ประจำปี ๒๕๕๖
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 12.39 น./อ่าน 395)
ข่าวกิจกรรม