ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดตาก้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติดและพัฒนาทักษะชีวิต
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.06 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
2
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดตาก้องกำลังดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารโรงอาหาร
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.21 น./อ่าน 21)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
กิจกรรมวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 10.36 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
4
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563
(วันที่ 05 พฤษภาคม 2563 21.02 น./อ่าน 65)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ประกาศจากโรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง)
(วันที่ 25 มีนาคม 2563 00.15 น./อ่าน 93)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประกาศปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017(2 หลัง)
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2560 07.09 น./อ่าน 207)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง