ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดตาก้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมงานทอดกฐิน ณ วัดแหล่งทองแดง วันที่ 10 พ.ย. 2562
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 21.31 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2562
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 21.10 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2562
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 14.45 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
4
ประกาศปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017(2 หลัง)
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2560 07.09 น./อ่าน 128)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง