ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดตาก้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2563
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 22.26 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
กิจกรรมการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชการที่ 9 ประจำปี 2563
(วันที่ 04 ธันวาคม 2563 22.00 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติดและพัฒนาทักษะชีวิต
(วันที่ 14 กันยายน 2563 14.06 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
4
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดตาก้องกำลังดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารโรงอาหาร
(วันที่ 14 กันยายน 2563 13.21 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
กิจกรรมวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 10.36 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
6
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563
(วันที่ 05 พฤษภาคม 2563 21.02 น./อ่าน 81)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ประกาศจากโรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง)
(วันที่ 25 มีนาคม 2563 00.15 น./อ่าน 131)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ประกาศปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017(2 หลัง)
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2560 07.09 น./อ่าน 221)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง