ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมวันแม่ 62
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 18.33 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมวันเฉลิมพระพรรษา และวันภาษาไทย
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 13.11 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
3
งานพิธีทักษิณานุปทาน
(วันที่ 10 มิถุนายน 2562 10.11 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
4
รายงานประจำปี 2561
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2562 18.37 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)