ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดสระสี่มุม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
อบรม ITA Online
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 12.46 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 12.39 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
3
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสระสี่มุม
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 11.29 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2563
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 11.27 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและทักษะชีวิต
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 11.23 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 27 สิงหาคม 2563 15.20 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
7
มาตรการการป้องการโควิด
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 14.04 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
รายงานประจำปี (Sar) 2561
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 10.49 น./อ่าน 119)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)