ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
มาตรการป้องกัน(COVID-19)
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 14.02 น./อ่าน 78)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
รายงานประจำปี 2561 แก้ไข
(วันที่ 03 กันยายน 2562 14.58 น./อ่าน 52)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
รายงานSAR โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 16.48 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
รายงานSARประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 14.10 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
SAR โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 30 เมษายน 2562 17.19 น./อ่าน 247)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(วันที่ 19 ธันวาคม 2559 11.26 น./อ่าน 478)
ข่าวกิจกรรม
7
กองทุนโรงเรียนประชารัฐ
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2559 14.16 น./อ่าน 570)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา มาติดตามตรวจสอบในวันที่ 22 กันยายน 2559
(วันที่ 22 กันยายน 2559 10.08 น./อ่าน 223)
ข่าวประชาสัมพันธ์