ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดงิ้วราย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนวัดงิ้วรายดำเนินการจัดเข้าค่ายนักเรียนตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 10.15 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 13.11 น./อ่าน 27)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 13.02 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
4
นายอำเภอนครชัยศรี และหน่วยงานราชการร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาโรงเรียน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
(วันที่ 26 มิถุนายน 2563 10.54 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
มอบเงินทุนการศึกษาภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ของ กสศ.
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 20.06 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
6
การติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลสัปดาห์ที่1
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 13.32 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
7
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ มาแนะแนวศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563 14.35 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563 14.34 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
9
ดร.สมหมาย เทียนสมใจ สพป.นครปฐม เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563 14.33 น./อ่าน 79)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรีย
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563 14.30 น./อ่าน 185)
11
โรงเรียนวัดงิ้วราย เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563 14.29 น./อ่าน 79)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
โรงเรียนวัดงิ้วราย สพป.นครปฐม เขต 2 จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ของคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2563
(วันที่ 31 มกราคม 2563 10.48 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
13
ศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอนครชัยศรี จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่และให้ความรู้ทักษะอาชีพ
(วันที่ 30 มกราคม 2563 13.29 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
โรงเรียนวัดงิ้วรายร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม เนื่องในวันปิยะมหาราช
(วันที่ 24 ตุลาคม 2562 09.04 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
15
ร.ร.วัดงิ้วราย รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 เต้นประกอบเพลงแปรงฟัน ระดับจังหวัด
(วันที่ 24 กันยายน 2562 14.52 น./อ่าน 18)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
16
ร.ร.วัดงิ้วราย รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบ Coaching Teams วัลระดับภาค
(วันที่ 24 กันยายน 2562 14.45 น./อ่าน 26)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
17
ร.ร.วัดงิ้วราย นำเสนอ Best Prectice บริษัทสร้างการดี ระดับภูมิภาค
(วันที่ 24 กันยายน 2562 14.36 น./อ่าน 40)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
18
โรงเรียนวัดงิ้วราย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.ตำบลงิ้วรายกิจกรรมฝึกทักษะการว่ายน้ำ
(วันที่ 10 กันยายน 2562 11.02 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
19
โรงเรียนวัดงิ้วราย รับรางวัลรางชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรมเต้นประกอบเพลงแปรงฟัน 222
(วันที่ 10 กันยายน 2562 11.02 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
20
โรงเรียนวัดงิ้วรายเข้ารับรางวัลซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบโครงการCoaching team
(วันที่ 10 กันยายน 2562 10.58 น./อ่าน 84)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 13.12 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
22
ขอขอบพระคุณ คุณธนพล ธงไชยะ และคุณกรมัย สายทุ้ม ได้มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.52 น./อ่าน 112)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
ผู้ใหญ่ใจดี นำไอศกรีม และเฟรนฟรายมาเลี้ยงนักเรียน
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 12.48 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
โรงเรียนวัดงิ้วราย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 12.55 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
25
ร.ร.วัดงิ้วราย ร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 08.45 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
26
ร.ร.วัดงิ้วรายจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 17.05 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
27
โครงการโรงเรียนคุณธรรม ค่ายธรรมะ ร.ร.วัดงิ้วราย
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 15.15 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
28
ค่ายคุณธรรม
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 14.16 น./อ่าน 15)
วีดีทัศน์จาก Youtube
29
กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 15.03 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
30
โรงเรียนวัดงิ้วรายขอขอบพระคุณ
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 13.42 น./อ่าน 95)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
โรงเรียนวัดงิ้วราย ขอขอบพระคุณ โรงเจปฐมเปาเก็งเตง
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 13.41 น./อ่าน 117)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
สถานีการศึกษาของโรงเรียนวัดงิ้วราย
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2562 19.43 น./อ่าน 82)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดงิ้วรายร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 15.06 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
34
โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
(วันที่ 11 มิถุนายน 2562 12.30 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
35
แสดงความคารวะและไว้อาลัยแด่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 12.37 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
36
โรงเรียนวัดงิ้วราย ได้เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 07.58 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
37
โรงเรียนวัดงิ้วราย ได้เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการ
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 07.53 น./อ่าน 36)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
วันที่ 19 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดงิ้วราย ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
(วันที่ 21 มีนาคม 2562 09.47 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
ร.ร.วัดงิ้วราย เข้าร่วมประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลภาคกลาง
(วันที่ 15 มีนาคม 2562 13.06 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
40
เมื่อวันที่ 11 ก.พ.2562 โรงเรียนวัดงิ้วรายได้รับการติดตามประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา โดย ศธ
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 07.12 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
41
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 31 มกราคม 2562 09.51 น./อ่าน 14)
42
วันที่ 29 มกราคม 2562 บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด ได้มอบหนังสือชั้นวางหนังสือ
(วันที่ 31 มกราคม 2562 09.48 น./อ่าน 159)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
แนะแนวศึกษาต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 15 มกราคม 2562 08.34 น./อ่าน 209)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 11 มกราคม 2562 13.49 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
45
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET
(วันที่ 08 มกราคม 2562 12.22 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
46
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2562
(วันที่ 03 มกราคม 2562 09.23 น./อ่าน 113)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
คณะสังคมศาสตร์ มศว. จัดกิจกรรมเรื่องการแยกขยะแก่นักเรียน
(วันที่ 11 ธันวาคม 2561 09.07 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
48
ร.ร.วัดงิ้วราย จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 11.13 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
49
ร.ร.วัดงิ้วราย จัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 11.09 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
50
ลูกเสือ เนตรนารี ร.ร.วัดงิ้วรายร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 14.28 น./อ่าน 193)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
ร.ร.วัดงิ้วราย ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 10.17 น./อ่าน 235)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
ร.ร.วัดงิ้วรายจัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 11.32 น./อ่าน 229)
ข่าวกิจกรรม
53
ร.ร.วัดงิ้วราย จัดเวียนเทียนและพัฒนาบริเวณวัด เนื่องในวันวิสาขบูชา
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 14.12 น./อ่าน 174)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
นักเรียนรับรางวัลเรียงความยอดเยี่ยม มูลนิธิคาราบาว รับทุนการศุกษา5000บาท
(วันที่ 10 ธันวาคม 2560 10.24 น./อ่าน 252)
ข่าวกิจกรรม
55
ร.ร.วัดงิ้วราย ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณตรองวิทย์ และกลุ่มเพื่อนจากจุฬาลงกรณ์
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2560 08.27 น./อ่าน 322)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
นักเรียนและครูโรงเรียนวัดงิ้วรายร่วมแสดงธรรมะโฆษณา เดินเพื่อในหลวง
(วันที่ 01 กันยายน 2560 02.37 น./อ่าน 219)
ข่าวกิจกรรม
57
ร.ร.วัดงิ้วราย เข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รอบที่สอง
(วันที่ 29 สิงหาคม 2560 04.09 น./อ่าน 568)
ข่าวประชาสัมพันธ์
58
ร.ร.วัดงิ้วราย นำนักเรียนร่วมกิจกรรมวันอาเซียน ร.ร.พระตำหนักฯ
(วันที่ 09 สิงหาคม 2560 01.50 น./อ่าน 241)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
นอภ.นครชัยศรี ร่วมปลูกต้นไม้กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ร.ร.วัดงิ้วราย
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 09.00 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
60
โรงเรียนวัดงิ้วราย(พินพิทยาคาร) จัดกิจกรรมวันภาษาไทย
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 08.59 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
61
กองลูกเสือ ร.ร.วัดงิ้วราย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 08.56 น./อ่าน 206)
ข่าวประชาสัมพันธ์
62
โรงเรียนวัดงิ้วราย ร่วมร้อยใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์
(วันที่ 05 มิถุนายน 2560 12.04 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
63
พระครูโสภณปฐมาภรณ์ วัดไร่ขิง เมตตามอบอุปกรณ์กีฬาแก่ ร.ร.วัดงิ้วราย มูลค่า 20,000 บาท
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 14.06 น./อ่าน 346)
ข่าวประชาสัมพันธ์
64
พระธรรมฑูตออกเผยแผ่ธรรมะแก่นักเรียนโรงเรียนวัดงิ้วราย
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 15.23 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
65
ผวจ.นครปฐม เปิดงานคนงิ้วรายรักษาน้ำใสฯ ณ ร.ร.วัดงิ้วราย
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 10.58 น./อ่าน 293)
ข่าวประชาสัมพันธ์
66
ร.ร.วัดงิ้วรายจัดกิจกรรมเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 07.08 น./อ่าน 269)
ข่าวกิจกรรม
67
ร.ร.วัดงิ้วราย(พินพิทยาคาร) ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2560
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 07.04 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
68
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560
(วันที่ 16 มกราคม 2560 09.27 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
69
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ บำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
(วันที่ 16 มกราคม 2560 08.59 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
70
ร.ร.วัดงิ้วราย จัดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเนต(O-NET)
(วันที่ 26 ธันวาคม 2559 16.04 น./อ่าน 402)
ข่าวกิจกรรม
71
ร.ร.วัดงิ้วราย ถวายความภักดีวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 19 ธันวาคม 2559 15.56 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
72
ครูและนร.ร่วมแสดงภาพยนตร์เทิดพระเกียรติถ่ายทำที่ ร.ร.วัดงิ้วราย
(วันที่ 19 ธันวาคม 2559 15.52 น./อ่าน 351)
ข่าวประชาสัมพันธ์
73
ร.ร.วัดงิ้วรายร่วมพิธีปัญญาสมวารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 19 ธันวาคม 2559 15.49 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
74
ร.ร.วัดงิ้วราย จัดกิจกรรมรวมพลังความภักดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 19 ธันวาคม 2559 15.45 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
75
โรงเรียนวัดงิ้วราย ร่วมกิจกรรมลูกงิ้วรายสมัย ร.๙ รักพ่อ แปรอักษรเลข ๙
(วันที่ 19 ธันวาคม 2559 15.42 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
76
การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 13.19 น./อ่าน 162)
ข่าวประชาสัมพันธ์
77
แนะนำโรงเรียนวัดงิ้วราย(พินพิทยาคาร)
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 12.12 น./อ่าน 128)
วีดีทัศน์จาก Youtube
78
ร.ร.วัดงิ้วรายขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีคุณไพโรจน์ สายทุ้ม มอบทุนเรียนดี
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2559 13.12 น./อ่าน 590)
ข่าวประชาสัมพันธ์
79
ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีม
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2559 12.41 น./อ่าน 436)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
80
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน วิชาภาษาไทย ท 12101
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2559 12.33 น./อ่าน 884)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
81
นศ.พยาบาล ว.บรมราชชนนี ให้ความรู้การกำจัดเหาและการดูแลสุขภาพ
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2559 15.24 น./อ่าน 327)
ข่าวประชาสัมพันธ์
82
ร.ร.วัดงิ้วรายร่วมกิจกรรมสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2559 11.52 น./อ่าน 169)
ข่าวประชาสัมพันธ์
83
ร.ร.วัดงิ้วรายร่วมกับ รพ.ห้วยพลู และ อบต.งิ้วราย จัดโครงการ ฟ.ฟัน ยิ้มสวย
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2559 11.38 น./อ่าน 181)
ข่าวประชาสัมพันธ์