ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดงิ้วราย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 78 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
นายอำเภอนครชัยศรี และหน่วยงานราชการร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาโรงเรียน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
(วันที่ 26 มิถุนายน 2563 10.54 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
มอบเงินทุนการศึกษาภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ของ กสศ.
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 20.06 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
3
การติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลสัปดาห์ที่1
(วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 13.32 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
4
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ มาแนะแนวศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563 14.35 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563 14.34 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
6
ดร.สมหมาย เทียนสมใจ สพป.นครปฐม เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563 14.33 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
โรงเรียนวัดงิ้วราย เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563 14.29 น./อ่าน 55)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
โรงเรียนวัดงิ้วราย สพป.นครปฐม เขต 2 จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ของคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2563
(วันที่ 31 มกราคม 2563 10.48 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
9
ศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอนครชัยศรี จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่และให้ความรู้ทักษะอาชีพ
(วันที่ 30 มกราคม 2563 13.29 น./อ่าน 18)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
โรงเรียนวัดงิ้วรายร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม เนื่องในวันปิยะมหาราช
(วันที่ 24 ตุลาคม 2562 09.04 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
11
ร.ร.วัดงิ้วราย รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 เต้นประกอบเพลงแปรงฟัน ระดับจังหวัด
(วันที่ 24 กันยายน 2562 14.52 น./อ่าน 16)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
12
ร.ร.วัดงิ้วราย รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบ Coaching Teams วัลระดับภาค
(วันที่ 24 กันยายน 2562 14.45 น./อ่าน 24)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
13
ร.ร.วัดงิ้วราย นำเสนอ Best Prectice บริษัทสร้างการดี ระดับภูมิภาค
(วันที่ 24 กันยายน 2562 14.36 น./อ่าน 11)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
14
โรงเรียนวัดงิ้วราย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.ตำบลงิ้วรายกิจกรรมฝึกทักษะการว่ายน้ำ
(วันที่ 10 กันยายน 2562 11.02 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
15
โรงเรียนวัดงิ้วราย รับรางวัลรางชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรมเต้นประกอบเพลงแปรงฟัน 222
(วันที่ 10 กันยายน 2562 11.02 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
16
โรงเรียนวัดงิ้วรายเข้ารับรางวัลซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบโครงการCoaching team
(วันที่ 10 กันยายน 2562 10.58 น./อ่าน 78)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 13.12 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
18
ขอขอบพระคุณ คุณธนพล ธงไชยะ และคุณกรมัย สายทุ้ม ได้มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 10.52 น./อ่าน 87)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
ผู้ใหญ่ใจดี นำไอศกรีม และเฟรนฟรายมาเลี้ยงนักเรียน
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 12.48 น./อ่าน 60)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
โรงเรียนวัดงิ้วราย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 12.55 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
21
ร.ร.วัดงิ้วราย ร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 08.45 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
22
ร.ร.วัดงิ้วรายจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 17.05 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
23
โครงการโรงเรียนคุณธรรม ค่ายธรรมะ ร.ร.วัดงิ้วราย
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 15.15 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
24
ค่ายคุณธรรม
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 14.16 น./อ่าน 11)
วีดีทัศน์จาก Youtube
25
กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 15.03 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
26
โรงเรียนวัดงิ้วรายขอขอบพระคุณ
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 13.42 น./อ่าน 79)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
โรงเรียนวัดงิ้วราย ขอขอบพระคุณ โรงเจปฐมเปาเก็งเตง
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 13.41 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
สถานีการศึกษาของโรงเรียนวัดงิ้วราย
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2562 19.43 น./อ่าน 68)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดงิ้วรายร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 15.06 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
30
โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
(วันที่ 11 มิถุนายน 2562 12.30 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
31
แสดงความคารวะและไว้อาลัยแด่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 12.37 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
32
โรงเรียนวัดงิ้วราย ได้เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 07.58 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
33
โรงเรียนวัดงิ้วราย ได้เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการ
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 07.53 น./อ่าน 32)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
วันที่ 19 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดงิ้วราย ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
(วันที่ 21 มีนาคม 2562 09.47 น./อ่าน 49)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
ร.ร.วัดงิ้วราย เข้าร่วมประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลภาคกลาง
(วันที่ 15 มีนาคม 2562 13.06 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
36
เมื่อวันที่ 11 ก.พ.2562 โรงเรียนวัดงิ้วรายได้รับการติดตามประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา โดย ศธ
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 07.12 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
37
วันที่ 29 มกราคม 2562 บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด ได้มอบหนังสือชั้นวางหนังสือ
(วันที่ 31 มกราคม 2562 09.48 น./อ่าน 137)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
แนะแนวศึกษาต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 15 มกราคม 2562 08.34 น./อ่าน 163)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 11 มกราคม 2562 13.49 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
40
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET
(วันที่ 08 มกราคม 2562 12.22 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
41
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2562
(วันที่ 03 มกราคม 2562 09.23 น./อ่าน 98)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
คณะสังคมศาสตร์ มศว. จัดกิจกรรมเรื่องการแยกขยะแก่นักเรียน
(วันที่ 11 ธันวาคม 2561 09.07 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
43
ร.ร.วัดงิ้วราย จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 11.13 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
44
ร.ร.วัดงิ้วราย จัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2561 11.09 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
45
ลูกเสือ เนตรนารี ร.ร.วัดงิ้วรายร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 14.28 น./อ่าน 183)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
ร.ร.วัดงิ้วราย ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 10.17 น./อ่าน 207)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
ร.ร.วัดงิ้วรายจัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 11.32 น./อ่าน 213)
ข่าวกิจกรรม
48
ร.ร.วัดงิ้วราย จัดเวียนเทียนและพัฒนาบริเวณวัด เนื่องในวันวิสาขบูชา
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 14.12 น./อ่าน 160)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
นักเรียนรับรางวัลเรียงความยอดเยี่ยม มูลนิธิคาราบาว รับทุนการศุกษา5000บาท
(วันที่ 10 ธันวาคม 2560 10.24 น./อ่าน 239)
ข่าวกิจกรรม
50
ร.ร.วัดงิ้วราย ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณตรองวิทย์ และกลุ่มเพื่อนจากจุฬาลงกรณ์
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2560 08.27 น./อ่าน 315)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
นักเรียนและครูโรงเรียนวัดงิ้วรายร่วมแสดงธรรมะโฆษณา เดินเพื่อในหลวง
(วันที่ 01 กันยายน 2560 02.37 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
52
ร.ร.วัดงิ้วราย เข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รอบที่สอง
(วันที่ 29 สิงหาคม 2560 04.09 น./อ่าน 496)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
ร.ร.วัดงิ้วราย นำนักเรียนร่วมกิจกรรมวันอาเซียน ร.ร.พระตำหนักฯ
(วันที่ 09 สิงหาคม 2560 01.50 น./อ่าน 231)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
นอภ.นครชัยศรี ร่วมปลูกต้นไม้กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ร.ร.วัดงิ้วราย
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 09.00 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม
55
โรงเรียนวัดงิ้วราย(พินพิทยาคาร) จัดกิจกรรมวันภาษาไทย
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 08.59 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
56
กองลูกเสือ ร.ร.วัดงิ้วราย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 08.56 น./อ่าน 203)
ข่าวประชาสัมพันธ์
57
โรงเรียนวัดงิ้วราย ร่วมร้อยใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์
(วันที่ 05 มิถุนายน 2560 12.04 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
58
พระครูโสภณปฐมาภรณ์ วัดไร่ขิง เมตตามอบอุปกรณ์กีฬาแก่ ร.ร.วัดงิ้วราย มูลค่า 20,000 บาท
(วันที่ 02 มิถุนายน 2560 14.06 น./อ่าน 340)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
พระธรรมฑูตออกเผยแผ่ธรรมะแก่นักเรียนโรงเรียนวัดงิ้วราย
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 15.23 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
60
ผวจ.นครปฐม เปิดงานคนงิ้วรายรักษาน้ำใสฯ ณ ร.ร.วัดงิ้วราย
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 10.58 น./อ่าน 289)
ข่าวประชาสัมพันธ์
61
ร.ร.วัดงิ้วรายจัดกิจกรรมเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 07.08 น./อ่าน 265)
ข่าวกิจกรรม
62
ร.ร.วัดงิ้วราย(พินพิทยาคาร) ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2560
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 07.04 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
63
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560
(วันที่ 16 มกราคม 2560 09.27 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
64
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ บำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
(วันที่ 16 มกราคม 2560 08.59 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
65
ร.ร.วัดงิ้วราย จัดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์โอเนต(O-NET)
(วันที่ 26 ธันวาคม 2559 16.04 น./อ่าน 391)
ข่าวกิจกรรม
66
ร.ร.วัดงิ้วราย ถวายความภักดีวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 19 ธันวาคม 2559 15.56 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
67
ครูและนร.ร่วมแสดงภาพยนตร์เทิดพระเกียรติถ่ายทำที่ ร.ร.วัดงิ้วราย
(วันที่ 19 ธันวาคม 2559 15.52 น./อ่าน 343)
ข่าวประชาสัมพันธ์
68
ร.ร.วัดงิ้วรายร่วมพิธีปัญญาสมวารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 19 ธันวาคม 2559 15.49 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
69
ร.ร.วัดงิ้วราย จัดกิจกรรมรวมพลังความภักดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(วันที่ 19 ธันวาคม 2559 15.45 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
70
โรงเรียนวัดงิ้วราย ร่วมกิจกรรมลูกงิ้วรายสมัย ร.๙ รักพ่อ แปรอักษรเลข ๙
(วันที่ 19 ธันวาคม 2559 15.42 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
71
การแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 13.19 น./อ่าน 156)
ข่าวประชาสัมพันธ์
72
แนะนำโรงเรียนวัดงิ้วราย(พินพิทยาคาร)
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 12.12 น./อ่าน 119)
วีดีทัศน์จาก Youtube
73
ร.ร.วัดงิ้วรายขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีคุณไพโรจน์ สายทุ้ม มอบทุนเรียนดี
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2559 13.12 น./อ่าน 573)
ข่าวประชาสัมพันธ์
74
ความฉลาดของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการทำงานเป็นทีม
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2559 12.41 น./อ่าน 414)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
75
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน วิชาภาษาไทย ท 12101
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2559 12.33 น./อ่าน 867)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
76
นศ.พยาบาล ว.บรมราชชนนี ให้ความรู้การกำจัดเหาและการดูแลสุขภาพ
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2559 15.24 น./อ่าน 292)
ข่าวประชาสัมพันธ์
77
ร.ร.วัดงิ้วรายร่วมกิจกรรมสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2559 11.52 น./อ่าน 165)
ข่าวประชาสัมพันธ์
78
ร.ร.วัดงิ้วรายร่วมกับ รพ.ห้วยพลู และ อบต.งิ้วราย จัดโครงการ ฟ.ฟัน ยิ้มสวย
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2559 11.38 น./อ่าน 179)
ข่าวประชาสัมพันธ์