ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ปัจฉิมนิเทศพี่ ป.6
(วันที่ 18 มีนาคม 2559 11.00 น./อ่าน 259)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมวิชาการ
(วันที่ 18 มีนาคม 2559 10.57 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมกลุ่มโรงเรียนห้วยพลู
(วันที่ 21 ธันวาคม 2558 08.59 น./อ่าน 290)
ข่าวกิจกรรม
4
ร่วมงานเปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
(วันที่ 21 ธันวาคม 2558 08.47 น./อ่าน 292)
ข่าวกิจกรรม
5
ร่วงพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
(วันที่ 21 ธันวาคม 2558 08.34 น./อ่าน 242)
ข่าวกิจกรรม
6
คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมพัฒนาสถานที่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 04 ธันวาคม 2558 12.59 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
7
นักเรียนได้แสดงมุทิตาจิต กับคุณครูสุรีรัตน์ แก้วเขียว
(วันที่ 04 ธันวาคม 2558 12.53 น./อ่าน 217)
ข่าวกิจกรรม
8
โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษีเข้าร่วมอบรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
(วันที่ 04 ธันวาคม 2558 12.45 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
9
นักเรียนโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี(อวยชัยอนุสรณ์)
(วันที่ 04 ธันวาคม 2558 12.39 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
10
ประกวดเพื่อประเมินสถานศึกษาสีขาว
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 12.41 น./อ่าน 171)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
กิจกรรมประชุมผูัปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี(อวยชัยอนุสรณ์)
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 12.30 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมแบ่งปัน
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 09.23 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
13
งานศิลปหัตถกรรมกลุ่มโรงเรียนห้วยพลู
(วันที่ 08 ตุลาคม 2558 09.30 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
14
ประชุมกลครูกลุ่มโรงเรียนห้วยพลู จัดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ระดับกลุ่มโรงเรียน
(วันที่ 05 ตุลาคม 2558 10.50 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
15
โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี(อวยชัยอนุสรณ์)รับรางวัล
(วันที่ 16 กันยายน 2558 13.15 น./อ่าน 264)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี นำเสนองาน โรงเรียนสุจริต
(วันที่ 10 กันยายน 2558 09.57 น./อ่าน 263)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ประกวดสภานักเรียน
(วันที่ 07 กันยายน 2558 11.11 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
18
กีฬากลุ่มอำเภอนครชันศรี
(วันที่ 07 กันยายน 2558 11.10 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
19
กีฬากลุ่มโรงเรียนห้วยพลู
(วันที่ 26 สิงหาคม 2558 11.54 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
20
ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
(วันที่ 03 สิงหาคม 2558 09.16 น./อ่าน 164)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
21
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 11.02 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
22
โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี(อวยชัยอนุสรณ์)วันสถาปนาลูกเสือ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2558 10.08 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
23
โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี(อวยชัยอนุสรณ์)
(วันที่ 22 มิถุนายน 2558 11.15 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
24
โรงเรียนวัดพทธธรรมรังษี(อวยชัยอนุสรณ์) เข้าค่ายพุทธบุตรที่วัดพุทธธรรมรังษี
(วันที่ 22 มิถุนายน 2558 09.04 น./อ่าน 333)
ข่าวกิจกรรม
25
โรงเรียนวัดพทธธรรมรังษี ยินดีต้อนรับนักศึกษาอาสา
(วันที่ 15 มิถุนายน 2558 12.42 น./อ่าน 150)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
กิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติกลุ่มโรงเรียนห้วยพลู
(วันที่ 15 มิถุนายน 2558 12.31 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
27
บัณฑิตน้อย
(วันที่ 24 มีนาคม 2558 20.23 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
28
เข้าค่ายลูกเสือสามัญ
(วันที่ 16 มีนาคม 2558 14.44 น./อ่าน 266)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียนห้วยพลู
(วันที่ 10 มีนาคม 2558 11.16 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
30
งานวันเด็กประจำปี 2558 โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษ๊(อวยชัยอนุสรณ์)
(วันที่ 15 มกราคม 2558 14.43 น./อ่าน 923)
ข่าวกิจกรรม
31
การประชุมคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี
(วันที่ 03 ธันวาคม 2557 14.26 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
32
เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 03 ธันวาคม 2557 14.08 น./อ่าน 270)
ข่าวกิจกรรม
33
ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี ประจำภาคเรียนที่2/2557
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 10.41 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมทัศนศึกษา ปี 2557
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2557 08.58 น./อ่าน 179)
ข่าวกิจกรรม