ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 17.08 น./อ่าน 50)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 205/26 และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอ
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 16.58 น./อ่าน 58)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
ปัจฉิมนิเทศพี่ ป.6
(วันที่ 18 มีนาคม 2559 11.00 น./อ่าน 359)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมวิชาการ
(วันที่ 18 มีนาคม 2559 10.57 น./อ่าน 249)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมกลุ่มโรงเรียนห้วยพลู
(วันที่ 21 ธันวาคม 2558 08.59 น./อ่าน 360)
ข่าวกิจกรรม
6
ร่วมงานเปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลานตากฟ้า
(วันที่ 21 ธันวาคม 2558 08.47 น./อ่าน 385)
ข่าวกิจกรรม
7
ร่วงพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
(วันที่ 21 ธันวาคม 2558 08.34 น./อ่าน 330)
ข่าวกิจกรรม
8
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเรือพระราชทานเวชพาหน์
(วันที่ 04 ธันวาคม 2558 13.08 น./อ่าน 76)
9
คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมพัฒนาสถานที่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 04 ธันวาคม 2558 12.59 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
10
นักเรียนได้แสดงมุทิตาจิต กับคุณครูสุรีรัตน์ แก้วเขียว
(วันที่ 04 ธันวาคม 2558 12.53 น./อ่าน 259)
ข่าวกิจกรรม
11
โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษีเข้าร่วมอบรมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
(วันที่ 04 ธันวาคม 2558 12.45 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
12
นักเรียนโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี(อวยชัยอนุสรณ์)
(วันที่ 04 ธันวาคม 2558 12.39 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
13
ประกวดเพื่อประเมินสถานศึกษาสีขาว
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 12.41 น./อ่าน 241)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
กิจกรรมประชุมผูัปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี(อวยชัยอนุสรณ์)
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 12.30 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมแบ่งปัน
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 09.23 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
16
งานศิลปหัตถกรรมกลุ่มโรงเรียนห้วยพลู
(วันที่ 08 ตุลาคม 2558 09.30 น./อ่าน 171)
ข่าวกิจกรรม
17
ประชุมกลครูกลุ่มโรงเรียนห้วยพลู จัดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ระดับกลุ่มโรงเรียน
(วันที่ 05 ตุลาคม 2558 10.50 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
18
โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี(อวยชัยอนุสรณ์)รับรางวัล
(วันที่ 16 กันยายน 2558 13.15 น./อ่าน 385)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี นำเสนองาน โรงเรียนสุจริต
(วันที่ 10 กันยายน 2558 09.57 น./อ่าน 350)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
ประกวดสภานักเรียน
(วันที่ 07 กันยายน 2558 11.11 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
21
กีฬากลุ่มอำเภอนครชันศรี
(วันที่ 07 กันยายน 2558 11.10 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
22
กีฬากลุ่มโรงเรียนห้วยพลู
(วันที่ 26 สิงหาคม 2558 11.54 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
23
ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
(วันที่ 03 สิงหาคม 2558 09.16 น./อ่าน 232)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
24
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 11.02 น./อ่าน 258)
ข่าวกิจกรรม
25
โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี(อวยชัยอนุสรณ์)วันสถาปนาลูกเสือ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2558 10.08 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
26
โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี(อวยชัยอนุสรณ์)
(วันที่ 22 มิถุนายน 2558 11.15 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
27
โรงเรียนวัดพทธธรรมรังษี(อวยชัยอนุสรณ์) เข้าค่ายพุทธบุตรที่วัดพุทธธรรมรังษี
(วันที่ 22 มิถุนายน 2558 09.04 น./อ่าน 423)
ข่าวกิจกรรม
28
โรงเรียนวัดพทธธรรมรังษี ยินดีต้อนรับนักศึกษาอาสา
(วันที่ 15 มิถุนายน 2558 12.42 น./อ่าน 205)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
กิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติกลุ่มโรงเรียนห้วยพลู
(วันที่ 15 มิถุนายน 2558 12.31 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
30
บัณฑิตน้อย
(วันที่ 24 มีนาคม 2558 20.23 น./อ่าน 213)
ข่าวกิจกรรม
31
เข้าค่ายลูกเสือสามัญ
(วันที่ 16 มีนาคม 2558 14.44 น./อ่าน 303)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียนห้วยพลู
(วันที่ 10 มีนาคม 2558 11.16 น./อ่าน 207)
ข่าวกิจกรรม
33
งานวันเด็กประจำปี 2558 โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษ๊(อวยชัยอนุสรณ์)
(วันที่ 15 มกราคม 2558 14.43 น./อ่าน 964)
ข่าวกิจกรรม
34
การประชุมคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี
(วันที่ 03 ธันวาคม 2557 14.26 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
35
เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 03 ธันวาคม 2557 14.08 น./อ่าน 277)
ข่าวกิจกรรม
36
ประชุมผู้ปกครองโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี ประจำภาคเรียนที่2/2557
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 10.41 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
37
กิจกรรมทัศนศึกษา ปี 2557
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2557 08.58 น./อ่าน 230)
ข่าวกิจกรรม