ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดประชานาถ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 118 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การนิเทศภายใน เดือนมิถุนายน 2564
(วันที่ 05 มิถุนายน 2564 12.27 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
2
ตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงเรียนก่อนวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564
(วันที่ 05 มิถุนายน 2564 12.25 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
3
สร้างอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
(วันที่ 05 มิถุนายน 2564 12.23 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
4
ประกาศ วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 14.52 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผอ. สพป.นครปฐม เขต 2 พบเพื่อนครู
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 13.36 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
6
รายงานผลการพัฒนา
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 13.06 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
7
การนิเทศภายในประจำเดือนพฤษภาคม 2564
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 13.02 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
8
มอบทุนเสมอภาพเพิ่มเติม (กลุ่มรอยต่อ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 12.59 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
9
งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียน ครั้งที่ 5
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 12.57 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
10
บริษัทน้ำมันพืชแห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อการศึกษาของโรงเรียน ครั้งที่ 5
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 12.55 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
11
เตรียมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 5
(วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 12.52 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
12
ประกาศ!! สรรหาบุคคลจ้างเหมาในการจัดทำอาหารกลางวันของโรงเรียน
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 15.11 น./อ่าน 81)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
กิจกรรม ปัจฉิมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 20 เมษายน 2564 18.10 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรม Super Fun English Camp
(วันที่ 20 เมษายน 2564 18.08 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
15
ต้อนรับคุณครูอนุบาลคนใหม่จากโรงเรียนอนุบาลนครปฐม
(วันที่ 20 เมษายน 2564 18.05 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรม Final Sport Day
(วันที่ 20 เมษายน 2564 18.03 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
17
ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3
(วันที่ 20 เมษายน 2564 18.01 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมรอบกองไฟของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
(วันที่ 20 เมษายน 2564 17.50 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
19
สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 31 มีนาคม 2564 22.04 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
20
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ณ หอภาพยนต์ (ศาลายา)
(วันที่ 31 มีนาคม 2564 21.57 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
21
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 31 มีนาคม 2564 21.56 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
22
ร่วมเป็นประธานกรรมการหน่วยเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลตำบลขุนแก้ว
(วันที่ 31 มีนาคม 2564 21.52 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
23
English Fun Games ของนักเรียนระดับชั้น ป.4 - 6
(วันที่ 31 มีนาคม 2564 21.49 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
24
รับมอบเครื่องเล่นและซ่อมแซมเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นของโรงเรียน
(วันที่ 31 มีนาคม 2564 21.47 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมทดสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 31 มีนาคม 2564 21.44 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
26
รับมอบน้ำผลไม้จากผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา
(วันที่ 31 มีนาคม 2564 21.41 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
27
ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วันที่ 31 มีนาคม 2564 15.13 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
28
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1 (RT)
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 12.13 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
29
ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักและมะเร็งปากมดลูกให้กับนักเรียนหญิงชั้น ป.6
(วันที่ 19 มีนาคม 2564 12.08 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
30
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามประเมินระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 12.34 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
31
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 12.31 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
32
มอบบริจาคขนมคุกกี้ให้กับนักเรียนทุกคน
(วันที่ 13 มีนาคม 2564 11.20 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
33
รับมอบบริจาคครุภัณฑ์สำนักงาน จากบริษัท ปตท. สำนักงานใหญ่
(วันที่ 13 มีนาคม 2564 11.16 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
34
รับมอบขนมโดนัทให้กับนักเรียนทุกคน
(วันที่ 13 มีนาคม 2564 11.14 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
35
การนิเทศภายในประจำเดือนมีนาคม 2564
(วันที่ 02 มีนาคม 2564 09.57 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
36
วันมาฆบูชา ปี พ.ศ. 2564
(วันที่ 02 มีนาคม 2564 09.54 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
37
โครงการโลกสมุดโลกนิทานของหนู มอบเค้กให้กับนักเรียน
(วันที่ 02 มีนาคม 2564 09.52 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
38
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2564 23.20 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
39
คณะสาธารณสุขอำเภอเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2564 23.17 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
40
มอบทุนเสมอภาค (ปัจจัยพื้นฐานยากจน) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2564 23.14 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
41
การนิเทศภายในประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2564 23.11 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
42
ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษา
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2564 23.06 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
ประกาศการเปิดการเรียนการสอนสถานศึกษา
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2564 22.48 น./อ่าน 157)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
การนิเทศภายใน สัปดาห์ที่ 4 เดือนมกราคม 2564
(วันที่ 30 มกราคม 2564 10.48 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
45
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2564 ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
(วันที่ 30 มกราคม 2564 10.46 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
46
พ่นยาฆ่าเชื้อโรคในโรงเรียนก่อนเปิดเรียนปกติ ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
(วันที่ 30 มกราคม 2564 10.44 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
47
การนิเทศภายใน สัปดาห์ที่ 3 เดือนมกราคม 2564
(วันที่ 23 มกราคม 2564 08.24 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
48
การนิเทศภายใน สัปดาห์ที่ 2 เดือนมกราคม 2564
(วันที่ 16 มกราคม 2564 13.35 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
49
การประชุมครูเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่บ้าน
(วันที่ 16 มกราคม 2564 13.30 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
50
การนิเทศภายใน สัปดาห์ที่ 1 เดือนมกราคม 2564
(วันที่ 09 มกราคม 2564 08.16 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
51
ดำเนินการติดตั้งดิจิตอลทีวีและคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน
(วันที่ 09 มกราคม 2564 08.10 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
52
ประกาศประกาศโรงเรียนวัดประชานาถ ฉบับที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเรียนที่บ้าน ตั้
(วันที่ 02 มกราคม 2564 13.20 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเรียนที่บ้าน
(วันที่ 26 ธันวาคม 2563 12.32 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
54
รับมอบทีวีดิจิตอล 50 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งในห้องเรียนครบชุด
(วันที่ 26 ธันวาคม 2563 12.28 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
55
พ่นยาฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ภายในบริเวณโรงเรียน
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 19.50 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
56
โครงการห้องสมุดโลกนิทานของหนู นำของมามอบให้นักเรียนและคณะครู
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 19.48 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
57
การตรวจเยี่ยมสอบถามการดำเนินการนมโรงเรียน
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 19.46 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
58
กิจกรรมนักเรียนชุมนุมเด็กไทยทำได้
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 19.45 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
59
โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนร่วม
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 19.43 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
60
ร่วมประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งท้องถิ่น 63
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 19.41 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
61
ร่วมพิธีเปิดห้องสมุดโลกนิทาน แห่งที่ 13 ณ จังหวัดสงขลา
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 19.38 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
62
ประกาศประกาศโรงเรียนวัดประชานาถ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเรียนที่บ้าน ตั้งแต่ในวันที
(วันที่ 20 ธันวาคม 2563 23.05 น./อ่าน 110)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
มอบขนมและนมให้กับนักเรียน
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 23.15 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
64
วันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทย
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 23.11 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
65
รับมอบเตาแก๊สและอุปกรณ์ครบชุดให้โรงเรียน
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 23.09 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
66
โครงการส่งเสริมรักการอ่าน "ยิ่งอ่าน ยิ่งอร่อย"
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 23.08 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
67
การประชุมประธานกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น 2563
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 23.03 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
68
ส่งครูพรย้ายไปโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยาคม จังหวัดอุดรธานี
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 15.09 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
69
งานเลี้ยงต้อนรับครูสุและเลี้ยงส่งคุณครูพร
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 15.06 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
70
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 5
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 15.04 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
71
เตรียมงานสถานที่วันเปิด-ปิดกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 5
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 15.02 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
72
ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา ที่มาส่งคุณครูสุ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 15.00 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
73
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในโรงเรียน
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 14.58 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
74
สรรหาบุคคลจ้างเหมาในการจัดทำอาหารกลางวัน
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 19.36 น./อ่าน 122)
ข่าวประชาสัมพันธ์
75
บริษัท โปรเฟนเดอร์ จำกัด มอบทุนการศึกษา และนำขนมมาเลี้ยงนักเรียน
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 11.07 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
76
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 11.04 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
77
รับทุนเสมอภาค นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 20.33 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
78
เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 12.38 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
79
เตรียมงานประเพณีวันลอยกระทง ณ วัดประชานาถ
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 12.36 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
80
ทัศนศึกษาบึงฉวากและตลาดร้อยปีสามชุก
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 12.32 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
81
รับมอบบริจาคโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 100 ชุด
(วันที่ 23 ตุลาคม 2563 08.35 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
82
ประชุมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยบนท้องถนนในตำบลขุนแก้ว
(วันที่ 23 ตุลาคม 2563 08.33 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
83
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมโรงเรียน
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 12.38 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
84
มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ช่วยงานกฐินวัดประชานาถ
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 12.37 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
85
งานกฐินวัดประชานาถ ประจำปี 2563
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 12.34 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
86
วันแม่แห่งชาติ 2563
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 14.51 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
87
ตัดกิ่งไม้ให้พ้นสายไฟฟ้าบริเวณหน้าประตูโรงเรียน
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 14.39 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
88
มอบของรางวัลจากโครงการห้องสมุดโลกนิทานของหนู
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 20.44 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
89
ร่วมพิธีถวายพระพรพ่อหลวง รัชกาลที่ 10
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 20.42 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
90
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 20.41 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
91
รับมอบข้าวสารและทุนการศึกษาจาก มูลนิธิ เจษฏาเทคนิคมิวเซียม
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 20.38 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
92
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด มหาชน มาช่วยพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 17.06 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
93
มอบข้าวสารและไข่ไก่ในวันเกิด
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 17.04 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
94
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด มหาชน มอบคอมพิวเตอร์ส่อต่อให้โรงเรียน
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 21.02 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
95
เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยงานจราจรในช่วงเช้าหน้าประตูทางเข้าโรงเรียน
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 20.45 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
96
อสม. และ อส.ตร. ช่วยดูแลนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2563 23.16 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
97
กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2563 15.58 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
98
การตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 17.43 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
99
มาตรการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนวัดประชานาถ ช่วงโควิด 19
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 12.27 น./อ่าน 143)
ข่าวประชาสัมพันธ์
100
มอบหน้ากากผ้าและแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือให้กับโรงเรียน
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 12.25 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
101
ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าในโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 12.20 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
102
กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 25 มิถุนายน 2563 17.05 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
103
กิจกรรมทำความสะอาด ฉีดยาฆ่าเชื้อโรค ทั่วบริเวณโรงเรียน ก่อนจะทำการเปิดภาคเรียน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2563 17.10 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
104
แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
(วันที่ 01 มิถุนายน 2563 14.39 น./อ่าน 88)
ข่าวประชาสัมพันธ์
105
ขอความร่วมมือให้นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 12.05 น./อ่าน 79)
ข่าวประชาสัมพันธ์
106
รับใบงานทดลองเรียนช่วงปิดเทอมและนมกล่อง
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 17.53 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
107
ตู้ปันสุขเพื่อชุมชนโรงเรียนวัดประชานาถ
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 17.34 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
108
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ป.1 - ป.6 ทุกท่านทราบ ในพรุ่งนี้วันอังคารที่ 19
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 19.12 น./อ่าน 111)
ข่าวประชาสัมพันธ์
109
การอบรมการจัดการศึกษาทางไกล และดำเนินการอบรมโปรแกรม ZOOM (วิดีโอคอนเฟอเรนซ์)
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2563 21.59 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
110
TOT ดำเนินการติดตั้งวงจรสัญญาณให้บริการอินเทอร์เน็ตสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2563 21.02 น./อ่าน 147)
ข่าวประชาสัมพันธ์
111
เลื่อนวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน และวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 23 เมษายน 2563 13.56 น./อ่าน 113)
ข่าวประชาสัมพันธ์
112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารธุรการ
(วันที่ 03 เมษายน 2563 15.48 น./อ่าน 92)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง
(วันที่ 03 เมษายน 2563 15.46 น./อ่าน 77)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
114
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกลุ่มมณฑลนครชัยศรี ครั้งที่ 11
(วันที่ 03 เมษายน 2563 15.11 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
115
พ่นยาฆ่าเชื้อโรคในโรงเรียน
(วันที่ 03 เมษายน 2563 14.53 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
116
คุณหมอให้ความรู้กับ COVIC19
(วันที่ 03 เมษายน 2563 14.44 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
117
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
(วันที่ 03 เมษายน 2563 14.25 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
118
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
(วันที่ 03 เมษายน 2563 14.13 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์