ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดประชานาถ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 71 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การนิเทศภายใน สัปดาห์ที่ 2 เดือนมกราคม 2564
(วันที่ 16 มกราคม 2564 13.35 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
2
การประชุมครูเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่บ้าน
(วันที่ 16 มกราคม 2564 13.30 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
3
การนิเทศภายใน สัปดาห์ที่ 1 เดือนมกราคม 2564
(วันที่ 09 มกราคม 2564 08.16 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
4
ดำเนินการติดตั้งดิจิตอลทีวีและคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน
(วันที่ 09 มกราคม 2564 08.10 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
5
ประกาศประกาศโรงเรียนวัดประชานาถ ฉบับที่ 3 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเรียนที่บ้าน ตั้
(วันที่ 02 มกราคม 2564 13.20 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเรียนที่บ้าน
(วันที่ 26 ธันวาคม 2563 12.32 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
7
รับมอบทีวีดิจิตอล 50 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งในห้องเรียนครบชุด
(วันที่ 26 ธันวาคม 2563 12.28 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
8
พ่นยาฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ภายในบริเวณโรงเรียน
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 19.50 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
9
โครงการห้องสมุดโลกนิทานของหนู นำของมามอบให้นักเรียนและคณะครู
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 19.48 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
10
การตรวจเยี่ยมสอบถามการดำเนินการนมโรงเรียน
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 19.46 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมนักเรียนชุมนุมเด็กไทยทำได้
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 19.45 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
12
โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนร่วม
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 19.43 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
13
ร่วมประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งท้องถิ่น 63
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 19.41 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
14
ร่วมพิธีเปิดห้องสมุดโลกนิทาน แห่งที่ 13 ณ จังหวัดสงขลา
(วันที่ 23 ธันวาคม 2563 19.38 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
15
ประกาศประกาศโรงเรียนวัดประชานาถ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเรียนที่บ้าน ตั้งแต่ในวันที
(วันที่ 20 ธันวาคม 2563 23.05 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
มอบขนมและนมให้กับนักเรียน
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 23.15 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
17
วันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทย
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 23.11 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
18
รับมอบเตาแก๊สและอุปกรณ์ครบชุดให้โรงเรียน
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 23.09 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
19
โครงการส่งเสริมรักการอ่าน "ยิ่งอ่าน ยิ่งอร่อย"
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 23.08 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
20
การประชุมประธานกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น 2563
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 23.03 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
21
ส่งครูพรย้ายไปโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยาคม จังหวัดอุดรธานี
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 15.09 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
22
งานเลี้ยงต้อนรับครูสุและเลี้ยงส่งคุณครูพร
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 15.06 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
23
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 5
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 15.04 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
24
เตรียมงานสถานที่วันเปิด-ปิดกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 5
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 15.02 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
25
ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา ที่มาส่งคุณครูสุ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 15.00 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
26
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในโรงเรียน
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 14.58 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
27
สรรหาบุคคลจ้างเหมาในการจัดทำอาหารกลางวัน
(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 19.36 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
บริษัท โปรเฟนเดอร์ จำกัด มอบทุนการศึกษา และนำขนมมาเลี้ยงนักเรียน
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 11.07 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
29
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 11.04 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
30
รับทุนเสมอภาค นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 20.33 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
31
เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 12.38 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
32
เตรียมงานประเพณีวันลอยกระทง ณ วัดประชานาถ
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 12.36 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
33
ทัศนศึกษาบึงฉวากและตลาดร้อยปีสามชุก
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 12.32 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
34
รับมอบบริจาคโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 100 ชุด
(วันที่ 23 ตุลาคม 2563 08.35 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
35
ประชุมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยบนท้องถนนในตำบลขุนแก้ว
(วันที่ 23 ตุลาคม 2563 08.33 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
36
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมโรงเรียน
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 12.38 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
37
มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ช่วยงานกฐินวัดประชานาถ
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 12.37 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
38
งานกฐินวัดประชานาถ ประจำปี 2563
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 12.34 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
39
วันแม่แห่งชาติ 2563
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 14.51 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
40
ตัดกิ่งไม้ให้พ้นสายไฟฟ้าบริเวณหน้าประตูโรงเรียน
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 14.39 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
41
มอบของรางวัลจากโครงการห้องสมุดโลกนิทานของหนู
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 20.44 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
42
ร่วมพิธีถวายพระพรพ่อหลวง รัชกาลที่ 10
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 20.42 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
43
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 20.41 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
44
รับมอบข้าวสารและทุนการศึกษาจาก มูลนิธิ เจษฏาเทคนิคมิวเซียม
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 20.38 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
45
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด มหาชน มาช่วยพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 17.06 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
46
มอบข้าวสารและไข่ไก่ในวันเกิด
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 17.04 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
47
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด มหาชน มอบคอมพิวเตอร์ส่อต่อให้โรงเรียน
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 21.02 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
48
เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยงานจราจรในช่วงเช้าหน้าประตูทางเข้าโรงเรียน
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 20.45 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
49
อสม. และ อส.ตร. ช่วยดูแลนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2563 23.16 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
50
กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2563 15.58 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
51
การตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 17.43 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
52
มาตรการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนวัดประชานาถ ช่วงโควิด 19
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 12.27 น./อ่าน 62)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
มอบหน้ากากผ้าและแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือให้กับโรงเรียน
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 12.25 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
54
ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าในโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 12.20 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
55
กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 25 มิถุนายน 2563 17.05 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
56
กิจกรรมทำความสะอาด ฉีดยาฆ่าเชื้อโรค ทั่วบริเวณโรงเรียน ก่อนจะทำการเปิดภาคเรียน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2563 17.10 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
57
แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
(วันที่ 01 มิถุนายน 2563 14.39 น./อ่าน 60)
ข่าวประชาสัมพันธ์
58
ขอความร่วมมือให้นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 12.05 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
รับใบงานทดลองเรียนช่วงปิดเทอมและนมกล่อง
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 17.53 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
60
ตู้ปันสุขเพื่อชุมชนโรงเรียนวัดประชานาถ
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 17.34 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
61
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ป.1 - ป.6 ทุกท่านทราบ ในพรุ่งนี้วันอังคารที่ 19
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 19.12 น./อ่าน 76)
ข่าวประชาสัมพันธ์
62
การอบรมการจัดการศึกษาทางไกล และดำเนินการอบรมโปรแกรม ZOOM (วิดีโอคอนเฟอเรนซ์)
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2563 21.59 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
63
TOT ดำเนินการติดตั้งวงจรสัญญาณให้บริการอินเทอร์เน็ตสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2563 21.02 น./อ่าน 99)
ข่าวประชาสัมพันธ์
64
เลื่อนวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน และวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 23 เมษายน 2563 13.56 น./อ่าน 89)
ข่าวประชาสัมพันธ์
65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารธุรการ
(วันที่ 03 เมษายน 2563 15.48 น./อ่าน 66)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง
(วันที่ 03 เมษายน 2563 15.46 น./อ่าน 55)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
67
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกลุ่มมณฑลนครชัยศรี ครั้งที่ 11
(วันที่ 03 เมษายน 2563 15.11 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
68
พ่นยาฆ่าเชื้อโรคในโรงเรียน
(วันที่ 03 เมษายน 2563 14.53 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
69
คุณหมอให้ความรู้กับ COVIC19
(วันที่ 03 เมษายน 2563 14.44 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
70
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
(วันที่ 03 เมษายน 2563 14.25 น./อ่าน 69)
ข่าวประชาสัมพันธ์
71
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
(วันที่ 03 เมษายน 2563 14.13 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์