ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านลานแหลม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมค่ายทักษะการดำรงชีวิตประจำวัน ระดับปฐมวัย
(วันที่ 28 ตุลาคม 2562 11.54 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมค่ายเพลงพื้นบ้าน
(วันที่ 28 ตุลาคม 2562 11.41 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมอบรมโครงการสร้างจิตอาสาตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904
(วันที่ 28 ตุลาคม 2562 11.39 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 28 ตุลาคม 2562 10.02 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
5
กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 28 ตุลาคม 2562 09.58 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม