ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดผาสุการาม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
(วันที่ 17 ตุลาคม 2563 20.12 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
2
งานจุดเทียนชัยเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 12.51 น./อ่าน 1)
ข่าวกิจกรรม
3
ผอ.สมหมาย เทียนสมใจ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนวัดผาสุการาม
(วันที่ 07 ตุลาคม 2563 16.08 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
4
วันออกพรรษา
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 15.51 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
5
งานเกษียณอายุราชการครู
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.55 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
6
มาตรการการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.48 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
7
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 02 ตุลาคม 2563 13.45 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
8
ประชาสัมพันธ์รับนักเรียนใหม่
(วันที่ 23 มีนาคม 2563 18.11 น./อ่าน 73)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณสถานศึกษา
(วันที่ 02 ธันวาคม 2562 15.16 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
10
ต้อนรับ ผอ.อภิชาติ
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 11.06 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
11
เรียนธรรมศึกษา
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 10.56 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
12
เรียนธรรมศึกษา
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 10.45 น./อ่าน 103)
13
ส่งคุณครูอลิสรา จันทราชรับตำแหน่งใหม่
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 19.29 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
14
นักเรียนโรงเรียนวัดผาสุการามศึกษาดูงาน ณ จังหวัดราชบุรี
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 15.25 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
15
บ.สหพัฒน์ เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมกับนักเรียน
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 11.04 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
16
การเลือกตั้ง
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 10.34 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 12.31 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
18
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 11 ตุลาคม 2561 21.34 น./อ่าน 841)
ข่าวกิจกรรม
19
ค่ายลับสมองกับ พี่ ๆ MWIT
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 21.57 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
20
กีฬากลุ่มโรงเรียนบางเลน ปีการศึกษา 2561 ในชื่อว่า ดอนยอเกมส์
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 12.21 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
21
ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โรคที่ควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึก
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 15.46 น./อ่าน 46)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
22
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 21.07 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
23
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 20.46 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 14.02 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
25
ร่วมมุทิตาจิต
(วันที่ 09 มิถุนายน 2561 22.52 น./อ่าน 182)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน
(วันที่ 09 มิถุนายน 2561 22.40 น./อ่าน 365)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
27
คณะครูศึกษาดูงาน
(วันที่ 08 กันยายน 2558 11.17 น./อ่าน 238)
ข่าวกิจกรรม