ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดผาสุการาม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประชาสัมพันธ์รับนักเรียนใหม่
(วันที่ 23 มีนาคม 2563 18.11 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณสถานศึกษา
(วันที่ 02 ธันวาคม 2562 15.16 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
3
ต้อนรับ ผอ.อภิชาติ
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 11.06 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
4
เรียนธรรมศึกษา
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 10.56 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
5
ส่งคุณครูอลิสรา จันทราชรับตำแหน่งใหม่
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 19.29 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
6
นักเรียนโรงเรียนวัดผาสุการามศึกษาดูงาน ณ จังหวัดราชบุรี
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 15.25 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
7
บ.สหพัฒน์ เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมกับนักเรียน
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 11.04 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
8
การเลือกตั้ง
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 10.34 น./อ่าน 69)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 12.31 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
10
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 11 ตุลาคม 2561 21.34 น./อ่าน 784)
ข่าวกิจกรรม
11
ค่ายลับสมองกับ พี่ ๆ MWIT
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 21.57 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
12
กีฬากลุ่มโรงเรียนบางเลน ปีการศึกษา 2561 ในชื่อว่า ดอนยอเกมส์
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 12.21 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
13
ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โรคที่ควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึก
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 15.46 น./อ่าน 39)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
14
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 21.07 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
15
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 20.46 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 14.02 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
17
ร่วมมุทิตาจิต
(วันที่ 09 มิถุนายน 2561 22.52 น./อ่าน 175)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน
(วันที่ 09 มิถุนายน 2561 22.40 น./อ่าน 342)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
19
คณะครูศึกษาดูงาน
(วันที่ 08 กันยายน 2558 11.17 น./อ่าน 224)
ข่าวกิจกรรม