ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดผาสุการาม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณสถานศึกษา
(วันที่ 02 ธันวาคม 2562 15.16 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
2
ต้อนรับ ผอ.อภิชาติ
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 11.06 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
3
เรียนธรรมศึกษา
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 10.56 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
4
ส่งคุณครูอลิสรา จันทราชรับตำแหน่งใหม่
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 19.29 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
5
นักเรียนโรงเรียนวัดผาสุการามศึกษาดูงาน ณ จังหวัดราชบุรี
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2562 15.25 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
6
บ.สหพัฒน์ เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมกับนักเรียน
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 11.04 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
7
การเลือกตั้ง
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 10.34 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 12.31 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
9
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 11 ตุลาคม 2561 21.34 น./อ่าน 694)
ข่าวกิจกรรม
10
ค่ายลับสมองกับ พี่ ๆ MWIT
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 21.57 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
11
กีฬากลุ่มโรงเรียนบางเลน ปีการศึกษา 2561 ในชื่อว่า ดอนยอเกมส์
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 12.21 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
12
ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โรคที่ควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึก
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 15.46 น./อ่าน 24)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
13
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 21.07 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
14
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 15 มิถุนายน 2561 20.46 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 14.02 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
16
ร่วมมุทิตาจิต
(วันที่ 09 มิถุนายน 2561 22.52 น./อ่าน 131)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดพัฒนาทักษะการอ่านและเขียน
(วันที่ 09 มิถุนายน 2561 22.40 น./อ่าน 262)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
18
คณะครูศึกษาดูงาน
(วันที่ 08 กันยายน 2558 11.17 น./อ่าน 213)
ข่าวกิจกรรม