ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดโพธิ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ขอบคุณคุณวุฒิ แก้วสมทรัพย์ คุณวรรณี ปิ่นแก้ว และครอบครัว
(วันที่ 16 สิงหาคม 2563 12.20 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
2
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2563 16.35 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
3
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2563 12.40 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
4
แห่เทียนพรรษา 2563
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2563 12.34 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
5
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2563 11.47 น./อ่าน 123)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
ITA 2562
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2563 11.31 น./อ่าน 140)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
รับสมัครครูอัตราจ้างรายเดือน
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2563 12.43 น./อ่าน 47)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
ประกาศโรงเรียนวัดโพธิ์ เรื่อง การเสนอยื่นประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 23 มิถุนายน 2563 15.16 น./อ่าน 81)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
การติดตามการจัดการเรียนการสอนDLTV
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 19.02 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
10
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางเลนให้ความอนุเคราะห์ตัดแต่งต้นไม้
(วันที่ 24 เมษายน 2563 09.42 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
11
ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 15.50 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม