ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดโพธิ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การติดตามการจัดการเรียนการสอนDLTV
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 19.02 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
2
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางเลนให้ความอนุเคราะห์ตัดแต่งต้นไม้
(วันที่ 24 เมษายน 2563 09.42 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
3
ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 15.50 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม