ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนคลองบางกระทึก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 09.29 น./อ่าน 143)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ประกาศโรงเรียนคลองบางกระทึกเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซม หลังคา ฝ้า เพดาน และพร้อมเก็บงานระบบ
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 09.19 น./อ่าน 130)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน
(วันที่ 22 มกราคม 2563 10.31 น./อ่าน 98)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง