ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนประชารัฐ
(วันที่ 14 มกราคม 2561 07.07 น./อ่าน 77)
วีดีทัศน์จาก Youtube
2
คณะผู้ใหญ่ใจดีมอบเงินสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนวัดอ่างทอง( อ่างทองพิทยาคาร)
(วันที่ 14 มกราคม 2561 06.47 น./อ่าน 463)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
โรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปี 2559 สูงกว่าระดับ
(วันที่ 20 กันยายน 2560 02.36 น./อ่าน 295)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
กีฬานักเรียนอำเภอกระทุ่มแบนปี 2560
(วันที่ 28 สิงหาคม 2560 09.24 น./อ่าน 190)
ข่าวกิจกรรม
5
School Sponsor โรงเรียนประชารัฐมาติดตามการผลการดำเนินการ
(วันที่ 28 สิงหาคม 2560 09.00 น./อ่าน 239)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ทำบุญครบรอบ 96 ปี โรงเรียน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2560 08.49 น./อ่าน 213)
ข่าวกิจกรรม
7
การประเมินผู้อำนวยการโรงเรียนครั้งที่ 1
(วันที่ 24 มิถุนายน 2560 16.54 น./อ่าน 249)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป มหาชนจำกัดมอบสื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้
(วันที่ 24 มิถุนายน 2560 16.47 น./อ่าน 329)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
การประเมินกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น
(วันที่ 24 มิถุนายน 2560 16.36 น./อ่าน 298)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 15 มิถุนายน 2560 14.56 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน
(วันที่ 15 มิถุนายน 2560 14.43 น./อ่าน 255)
ข่าวกิจกรรม
12
การทดสอบระบบ ICT
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 08.50 น./อ่าน 301)
ข่าวกิจกรรม
13
การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 1/2560
(วันที่ 03 พฤษภาคม 2560 08.15 น./อ่าน 190)
ข่าวกิจกรรม
14
งานวัดอ่างทองประจำปี 2560
(วันที่ 03 พฤษภาคม 2560 07.44 น./อ่าน 448)
ข่าวกิจกรรม
15
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2560
(วันที่ 04 เมษายน 2560 22.25 น./อ่าน 213)
ข่าวกิจกรรม
16
กีฬาสัมพันธ์ของชมรมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.สมุทรสาคร
(วันที่ 29 มีนาคม 2560 05.23 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
17
สโมสรไลออนส์ สมุทรสาคร จัดพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับพระราชทาน
(วันที่ 13 มีนาคม 2560 21.35 น./อ่าน 385)
ข่าวกิจกรรม
18
การประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการ
(วันที่ 05 มีนาคม 2560 23.44 น./อ่าน 181)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
นำเสนอแผนพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ
(วันที่ 31 มกราคม 2560 19.28 น./อ่าน 255)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
นายพิษณุ สุขนิติ มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
(วันที่ 28 มกราคม 2560 12.19 น./อ่าน 638)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
รางวัลครูดีเด่น กิจกรรมวันครู วันที่ 16 มกราคม 2560
(วันที่ 21 มกราคม 2560 18.57 น./อ่าน 445)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
โรงเรียนจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2559 11.23 น./อ่าน 174)
ข่าวประชาสัมพันธ์