ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดเขาสมอระบัง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การเเสดงนักเรียนชั้นอนุบาลในวันเกษียณอายุราชการครูนพพงศ์ เพิ่มสวัสดิ์ชัย
(วันที่ 07 ตุลาคม 2562 10.29 น./อ่าน 22)
วีดีทัศน์จาก Youtube
2
นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเขาย้อย ให้การตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง
(วันที่ 23 กันยายน 2562 14.03 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
3
เตรียมความพร้อม ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69
(วันที่ 05 กันยายน 2562 14.50 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
4
ผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับรางวัล
(วันที่ 04 กันยายน 2562 15.22 น./อ่าน 29)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
5
แสดงความยินดีกับคุณครู พิไลวรรณ ตุ่นจิต
(วันที่ 04 กันยายน 2562 15.11 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
6
ประชุมครูประจำเดือน สิงหาคม
(วันที่ 30 สิงหาคม 2562 15.23 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
7
ป้องกันยุงลายและโรคจากยุง
(วันที่ 30 สิงหาคม 2562 15.21 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
8
ผู้บริหารและคณะครูกลุ่มเครือข่ายที่ 5 และ 6 อำเภอเขาย้อย
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 15.34 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
9
ผู้บริหารและคณะครูกลุ่มเครือข่ายที่ 5 และ 6 อำเภอเขาย้อย
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 15.27 น./อ่าน 43)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน