ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้ง และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ณ วัดเขาสมอระบัง เนื่องในวันมาฆบูชา
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 11.22 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันพ่อขุนรามคำเเหงมหาราช
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 11.13 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
3
นิเทศการบริหารการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาประจำภาคเรียน2/2563
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 11.01 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
4
สมอระบังเกมส์63 14-17/12/2563
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 10.48 น./อ่าน 4)
5
ตักบาตรข้าวสาร อาหารเเห้ง ณ วัดเขาสมอระบังเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 10.28 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
6
ดำเนินการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์โรงเรียนเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่2/2563
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 10.24 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
7
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 10.16 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
8
นักเรียนพร้อมคณะครูร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ วัดเขาสมอระบังเนื่องในกิจกรรมปริวาสกรรมและปฎิบัติธรรม
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 10.10 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
9
คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากร คณะครู ผู้ปกครองเเละนักเรียนโรงเรียนวัดเขาสมอระบัง มีความยินดีเป็นอย่างย
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 10.04 น./อ่าน 7)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
(วันที่ 01 มีนาคม 2564 10.00 น./อ่าน 6)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในหัวข้อ ทักษะอาชีพ ณ สพป.พบ๑
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 14.07 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
12
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 23 กันยายน 2563 19.48 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 22 กันยายน 2563 23.36 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 22 กันยายน 2563 20.11 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 22 กันยายน 2563 19.07 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 22 กันยายน 2563 18.59 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O22. ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 20 กันยายน 2563 23.57 น./อ่าน 28)
18
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 20 กันยายน 2563 23.19 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 20 กันยายน 2563 22.31 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 20 กันยายน 2563 16.07 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 19 กันยายน 2563 20.13 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส
(วันที่ 19 กันยายน 2563 19.54 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
(วันที่ 19 กันยายน 2563 19.11 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
(วันที่ 19 กันยายน 2563 19.09 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 19 กันยายน 2563 18.46 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 19 กันยายน 2563 18.44 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 19 กันยายน 2563 18.41 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 19 กันยายน 2563 18.38 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 19 กันยายน 2563 18.33 น./อ่าน 29)
30
เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด
(วันที่ 19 กันยายน 2563 18.26 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(วันที่ 19 กันยายน 2563 18.08 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 19 กันยายน 2563 17.55 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 19 กันยายน 2563 17.54 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 19 กันยายน 2563 17.50 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 19 กันยายน 2563 17.44 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 19 กันยายน 2563 17.31 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
(วันที่ 19 กันยายน 2563 16.58 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
(วันที่ 19 กันยายน 2563 16.55 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
(วันที่ 19 กันยายน 2563 16.51 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 19 กันยายน 2563 16.41 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
คณะกรรมการนักเรียน
(วันที่ 17 กันยายน 2563 12.27 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
ประวัติโรงเรียน
(วันที่ 16 กันยายน 2563 21.35 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก อบต.หนองปลาไหล
(วันที่ 15 กันยายน 2563 20.28 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
44
โรงเรียนวัดเขาสมอระบังได้รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(วันที่ 15 กันยายน 2563 20.05 น./อ่าน 50)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
45
กิจกรรมวันแม่ 11/8/2563
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 15.10 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
46
นักเรียนวัยใสไม่มีเหา โดย อบต.หนองปลาไหล 7/8/2563
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 14.42 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
47
กิจกรรมวันภาษาไทย 29/7/63
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 14.30 น./อ่าน 20)
48
เลือกตั้งสภานักเรียน2563 23/7/2563
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 14.10 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
49
งานวันครูปี2563 23/7/2563
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 13.47 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
50
กิจกรรมจากมูลนิธิดวงประทีป (หุ่นกระบอก) 20/7/2563
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 13.41 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
51
เปิดเทอม ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 13.32 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
ถวายเทียนจำนำพรรษา 3/7/2563
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 12.46 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
53
นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเขาย้อย ให้การตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง
(วันที่ 23 กันยายน 2562 14.03 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
54
เตรียมความพร้อม ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69
(วันที่ 05 กันยายน 2562 14.50 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
55
ผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับรางวัล
(วันที่ 04 กันยายน 2562 15.22 น./อ่าน 47)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
56
แสดงความยินดีกับคุณครู พิไลวรรณ ตุ่นจิต
(วันที่ 04 กันยายน 2562 15.11 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
57
ประชุมครูประจำเดือน สิงหาคม
(วันที่ 30 สิงหาคม 2562 15.23 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
58
ป้องกันยุงลายและโรคจากยุง
(วันที่ 30 สิงหาคม 2562 15.21 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
59
ผู้บริหารและคณะครูกลุ่มเครือข่ายที่ 5 และ 6 อำเภอเขาย้อย
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 15.34 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
60
ผู้บริหารและคณะครูกลุ่มเครือข่ายที่ 5 และ 6 อำเภอเขาย้อย
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 15.27 น./อ่าน 73)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน