ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกัน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 09.22 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
2
ติดตามและประเมินผลกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 09.20 น./อ่าน 4)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
3
โครงการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีน
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 09.12 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
4
กีฬาสีกลุ่มเครือข่ายบางครก
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 08.52 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
5
1233444
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 14.24 น./อ่าน )
วีดีทัศน์จาก Youtube
6
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 13.52 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม