ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกัน
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 09.22 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
2
ติดตามและประเมินผลกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซนต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 09.20 น./อ่าน 19)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
3
โครงการป้องกันและแก้ไขโรคขาดสารไอโอดีน
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 09.12 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
4
กีฬาสีกลุ่มเครือข่ายบางครก
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 08.52 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
5
1233444
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 14.24 น./อ่าน 20)
วีดีทัศน์จาก Youtube
6
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 13.52 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม