ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองรี


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมเที่ยวไปเรียนไป ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 11.38 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 15.19 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
3
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2562
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 15.11 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 14.58 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
5
งานกีฬาสีนักเรียน-ผู้ปกครอง
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 14.05 น./อ่าน 18)
วีดีทัศน์จาก Youtube