ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์-ร้องเรียน
(วันที่ 15 กันยายน 2560 07.36 น./อ่าน 2942)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี2559
(วันที่ 15 กันยายน 2560 07.08 น./อ่าน 240)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 20.02 น./อ่าน 254)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาลูกเสือไทย
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 19.41 น./อ่าน 338)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด59
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 19.26 น./อ่าน 404)
ข่าวกิจกรรม
6
รับทุนสำนักงานชลประทานที่14
(วันที่ 25 มิถุนายน 2559 17.41 น./อ่าน 280)
ข่าวกิจกรรม
7
ซ่อมแซมประตูโรงเรียน
(วันที่ 17 มิถุนายน 2559 18.56 น./อ่าน 246)
ข่าวกิจกรรม
8
ประเมินภายใน
(วันที่ 16 มิถุนายน 2559 21.48 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 12 มิถุนายน 2559 08.32 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
10
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี58
(วันที่ 12 มิถุนายน 2559 07.54 น./อ่าน 275)
ข่าวกิจกรรม
11
กีฬาสองวังเกมส์58
(วันที่ 11 มิถุนายน 2559 20.07 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
12
อบรมจราจรกับขนส่งปราณบุรี
(วันที่ 11 มิถุนายน 2559 19.38 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 11 มิถุนายน 2559 06.44 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
14
เศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 11 มิถุนายน 2559 06.39 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมวันอาเซียน 59
(วันที่ 11 มิถุนายน 2559 06.30 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 11 มิถุนายน 2559 06.23 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา
(วันที่ 11 มิถุนายน 2559 06.13 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
18
การเลือกตั้งประธานนักเรียน 59
(วันที่ 11 มิถุนายน 2559 00.14 น./อ่าน 274)
ข่าวกิจกรรม
19
พิธีไหว้ครู 59
(วันที่ 10 มิถุนายน 2559 23.33 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม