ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์-ร้องเรียน
(วันที่ 15 กันยายน 2560 07.36 น./อ่าน 2455)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี2559
(วันที่ 15 กันยายน 2560 07.08 น./อ่าน 181)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 20.02 น./อ่าน 246)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาลูกเสือไทย
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 19.41 น./อ่าน 317)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด59
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2559 19.26 น./อ่าน 382)
ข่าวกิจกรรม
6
รับทุนสำนักงานชลประทานที่14
(วันที่ 25 มิถุนายน 2559 17.41 น./อ่าน 265)
ข่าวกิจกรรม
7
ซ่อมแซมประตูโรงเรียน
(วันที่ 17 มิถุนายน 2559 18.56 น./อ่าน 239)
ข่าวกิจกรรม
8
ประเมินภายใน
(วันที่ 16 มิถุนายน 2559 21.48 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 12 มิถุนายน 2559 08.32 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
10
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี58
(วันที่ 12 มิถุนายน 2559 07.54 น./อ่าน 259)
ข่าวกิจกรรม
11
กีฬาสองวังเกมส์58
(วันที่ 11 มิถุนายน 2559 20.07 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
12
อบรมจราจรกับขนส่งปราณบุรี
(วันที่ 11 มิถุนายน 2559 19.38 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 11 มิถุนายน 2559 06.44 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
14
เศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 11 มิถุนายน 2559 06.39 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมวันอาเซียน 59
(วันที่ 11 มิถุนายน 2559 06.30 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 11 มิถุนายน 2559 06.23 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา
(วันที่ 11 มิถุนายน 2559 06.13 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
18
การเลือกตั้งประธานนักเรียน 59
(วันที่ 11 มิถุนายน 2559 00.14 น./อ่าน 242)
ข่าวกิจกรรม
19
พิธีไหว้ครู 59
(วันที่ 10 มิถุนายน 2559 23.33 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม