ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองกา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 15.15 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
2
ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 15.12 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
3
ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองกา เพื่อสมทบทุนจัดจ้างครูผู้สอน
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 15.04 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
กิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา 15 กรกฎาคม 2562
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 10.56 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม