ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประชุมกรรมการสถานศึกษานักเรียนยากจนพิเศษ
(วันที่ 26 ธันวาคม 2561 14.11 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
2
ต้อนรับครูบรรจุใหม่
(วันที่ 26 ธันวาคม 2561 14.04 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
3
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก
(วันที่ 08 มิถุนายน 2561 23.01 น./อ่าน 267)
ข่าวกิจกรรม
4
จัดโครงการโรงเรียนสะอาด ปลอดขยะ ปลอดโรค ปลอดภัย
(วันที่ 04 มิถุนายน 2561 17.47 น./อ่าน 242)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
(วันที่ 04 มิถุนายน 2561 17.38 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม