ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านทับใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช.105/29ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 1 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)
(วันที่ 12 มิถุนายน 2562 17.47 น./อ่าน 142)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(วันที่ 04 ธันวาคม 2560 07.34 น./อ่าน 94)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
Single Hit ค่านิยม 12 ประการ
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 20.23 น./อ่าน 268)
ข่าวกิจกรรม
4
การประเมินโรงเรียนดีศีตำบล
(วันที่ 11 มิถุนายน 2557 09.03 น./อ่าน 561)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ