ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านทับใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
เอกสารแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช.105/29ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเ
(วันที่ 12 มิถุนายน 2562 17.49 น./อ่าน 125)
2
ประกาศก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช.105/29ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 1 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง)
(วันที่ 12 มิถุนายน 2562 17.47 น./อ่าน 186)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(วันที่ 04 ธันวาคม 2560 07.34 น./อ่าน 124)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
Single Hit ค่านิยม 12 ประการ
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 20.23 น./อ่าน 287)
ข่าวกิจกรรม
5
การประเมินโรงเรียนดีศีตำบล
(วันที่ 11 มิถุนายน 2557 09.03 น./อ่าน 601)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ