ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองพลับ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองพลับกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ
(วันที่ 20 มิถุนายน 2561 15.43 น./อ่าน 558)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
(วันที่ 21 มิถุนายน 2560 04.09 น./อ่าน 2172)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
VTR ประเมินความยั่งยืนของโรงเรียนดีประจำตำบล
(วันที่ 07 ตุลาคม 2559 07.37 น./อ่าน 257)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประเมินความยั่งยืนของโรงเรียนดีประจำตำบล
(วันที่ 07 ตุลาคม 2559 07.36 น./อ่าน 230)
ข่าวกิจกรรม
5
โครงสร้างการบริหารของโรงเรียนบ้านหนองพลับ
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 14.11 น./อ่าน 289)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน/เสนอแนะ
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 12.33 น./อ่าน 755)
7
คู่มือสำหรับประชาชน
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 07.45 น./อ่าน 341)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
จ้างติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนบ้านหนองพลับ
(วันที่ 10 มิถุนายน 2559 09.12 น./อ่าน 132)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด
(วันที่ 10 มิถุนายน 2559 09.09 น./อ่าน 167)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
(วันที่ 14 สิงหาคม 2558 14.37 น./อ่าน 199)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อการเรียนการสอน Brain Base Learning ( BBL )
(วันที่ 14 สิงหาคม 2558 14.12 น./อ่าน 1177)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมวันแม่ 2558
(วันที่ 14 สิงหาคม 2558 11.11 น./อ่าน 305)
ข่าวกิจกรรม
13
“สืบสานกีฬาไทย ร้อยหัวใจหนองพลับเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2557
(วันที่ 16 มีนาคม 2558 08.41 น./อ่าน 356)
14
ประชาสัมพันธ์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ
(วันที่ 09 มกราคม 2558 13.14 น./อ่าน 227)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
15
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 09.07 น./อ่าน 321)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16
โรงเรียนบ้านหนองพลับรับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล
(วันที่ 13 มิถุนายน 2557 15.03 น./อ่าน 589)
ข่าวกิจกรรม
17
ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2557 10.03 น./อ่าน 752)
ข่าวกิจกรรม
18
วันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2557 09.47 น./อ่าน 667)
ข่าวกิจกรรม
19
เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2556
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2557 09.39 น./อ่าน 2555)
ข่าวกิจกรรม
20
เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2556
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2557 09.22 น./อ่าน 1799)
ข่าวกิจกรรม
21
ทำบุญปีใหม่
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2557 09.17 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
22
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑,๘๑๗ ตารางเมตร
(วันที่ 16 ธันวาคม 2556 08.24 น./อ่าน 216)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23
กิจกรรมวันภาษาไทย 2556
(วันที่ 08 สิงหาคม 2556 14.09 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
24
เข้าค่ายพุทธบุตร
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 15.24 น./อ่าน 543)
ข่าวกิจกรรม
25
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 15.00 น./อ่าน 192)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 14.52 น./อ่าน 950)
ข่าวกิจกรรม
27
ผู้ปกครองนักเรียนมอบกระเป๋านักเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองพลับ
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 14.49 น./อ่าน 275)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 14.41 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
29
บริษัทโดล มอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 50 ชุด
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2556 12.48 น./อ่าน 274)
ข่าวประชาสัมพันธ์