ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รับสมัครเข้าเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด
(วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 11.08 น./อ่าน 235)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
วันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 13.01 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
3
สื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 20.46 น./อ่าน 33)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
4
รายชื่อนักเรียน 1/2561
(วันที่ 02 ตุลาคม 2561 09.33 น./อ่าน 313)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
(วันที่ 25 เมษายน 2561 10.33 น./อ่าน 102)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด ด้วยวิธี
(วันที่ 27 มีนาคม 2561 19.30 น./อ่าน 162)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด และ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
(วันที่ 16 มีนาคม 2561 22.40 น./อ่าน 124)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 14.38 น./อ่าน 536)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
9
แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่และประเมิน
(วันที่ 21 มีนาคม 2560 10.50 น./อ่าน 805)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
10
รับสมัครเข้าเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด
(วันที่ 08 มีนาคม 2560 17.22 น./อ่าน 290)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
แบบเขียนโคงการ
(วันที่ 08 มีนาคม 2560 17.20 น./อ่าน 342)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
12
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 14.16 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
13
แบบบันทึกซ่อมเสริม
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 13.15 น./อ่าน 515)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
14
หน้าปกและแผนการจัดการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 13.13 น./อ่าน 673)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
รายชื่อนักเรียน1/59
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 09.50 น./อ่าน 236)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
16
ตารางสอน 1 / 2559
(วันที่ 11 เมษายน 2559 13.25 น./อ่าน 188)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ใบรายงานผลการเรียน
(วันที่ 09 มีนาคม 2559 16.06 น./อ่าน 10522)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
18
รายชื่อนักเรียน
(วันที่ 07 มีนาคม 2559 09.56 น./อ่าน 197)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
19
โหลดเอกสารเครื่องมือประเมินจุดเน้น
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 14.26 น./อ่าน 387)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
ข้อสอบ Las ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2559 12.12 น./อ่าน 107926)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
21
ข้อสอบ Las ปีการศึกษา 2556
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2559 11.53 น./อ่าน 9207)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
22
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดบางเบิด
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 10.13 น./อ่าน 412)
ข่าวกิจกรรม
23
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2 / 2558
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 09.08 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
24
ปกแผนการสอนรายหน่วยโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2558 10.22 น./อ่าน 274)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
25
แบบบันทึกกิจกรรมลูกเสือ แนะแนว และชุมนุม
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2558 07.13 น./อ่าน 228)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
26
นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 14.14 น./อ่าน 321)
ข่าวกิจกรรม
27
ประเมินภายในสถานศึกษา
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 13.06 น./อ่าน 480)
ข่าวกิจกรรม
28
ประชุมผู้ครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 12.15 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
29
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2558 10.21 น./อ่าน 202)
ข่าวกิจกรรม
30
วันวิสาขบูชา 2558
(วันที่ 15 มิถุนายน 2558 13.27 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
31
เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 15 มิถุนายน 2558 13.21 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
32
ไหว้ครู 2558
(วันที่ 15 มิถุนายน 2558 13.13 น./อ่าน 743)
ข่าวกิจกรรม
33
ยินดีตอนรับ ผู้บริหารสถานศึกษา
(วันที่ 15 มิถุนายน 2558 13.06 น./อ่าน 345)
ข่าวกิจกรรม
34
ประชุมสัมนาการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม
(วันที่ 12 มิถุนายน 2558 12.55 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม