ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 13.01 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
2
สื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2562 20.46 น./อ่าน 25)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
3
รายชื่อนักเรียน 1/2561
(วันที่ 02 ตุลาคม 2561 09.33 น./อ่าน 265)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
(วันที่ 25 เมษายน 2561 10.33 น./อ่าน 83)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด ด้วยวิธี
(วันที่ 27 มีนาคม 2561 19.30 น./อ่าน 128)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด และ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
(วันที่ 16 มีนาคม 2561 22.40 น./อ่าน 103)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 14.38 น./อ่าน 479)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
8
แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่และประเมิน
(วันที่ 21 มีนาคม 2560 10.50 น./อ่าน 722)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
9
ใบสมัครเข้าเรียนต่อ
(วันที่ 08 มีนาคม 2560 17.22 น./อ่าน 257)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
10
แบบเขียนโคงการ
(วันที่ 08 มีนาคม 2560 17.20 น./อ่าน 289)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
11
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 14.16 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
12
แบบบันทึกซ่อมเสริม
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 13.15 น./อ่าน 455)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
13
หน้าปกและแผนการจัดการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 13.13 น./อ่าน 606)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
รายชื่อนักเรียน1/59
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 09.50 น./อ่าน 232)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
15
ตารางสอน 1 / 2559
(วันที่ 11 เมษายน 2559 13.25 น./อ่าน 180)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
ใบรายงานผลการเรียน
(วันที่ 09 มีนาคม 2559 16.06 น./อ่าน 9197)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
17
รายชื่อนักเรียน
(วันที่ 07 มีนาคม 2559 09.56 น./อ่าน 189)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
18
โหลดเอกสารเครื่องมือประเมินจุดเน้น
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 14.26 น./อ่าน 383)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
ข้อสอบ Las ปีการศึกษา 2557
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2559 12.12 น./อ่าน 102118)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
20
ข้อสอบ Las ปีการศึกษา 2556
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2559 11.53 น./อ่าน 8134)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
21
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดบางเบิด
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 10.13 น./อ่าน 396)
ข่าวกิจกรรม
22
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2 / 2558
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 09.08 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
23
ปกแผนการสอนรายหน่วยโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด
(วันที่ 05 พฤศจิกายน 2558 10.22 น./อ่าน 256)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
24
แบบบันทึกกิจกรรมลูกเสือ แนะแนว และชุมนุม
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2558 07.13 น./อ่าน 220)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
25
นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 14.14 น./อ่าน 308)
ข่าวกิจกรรม
26
ประเมินภายในสถานศึกษา
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 13.06 น./อ่าน 474)
ข่าวกิจกรรม
27
ประชุมผู้ครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 12.15 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
28
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2558 10.21 น./อ่าน 198)
ข่าวกิจกรรม
29
วันวิสาขบูชา 2558
(วันที่ 15 มิถุนายน 2558 13.27 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
30
เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558
(วันที่ 15 มิถุนายน 2558 13.21 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
31
ไหว้ครู 2558
(วันที่ 15 มิถุนายน 2558 13.13 น./อ่าน 739)
ข่าวกิจกรรม
32
ยินดีตอนรับ ผู้บริหารสถานศึกษา
(วันที่ 15 มิถุนายน 2558 13.06 น./อ่าน 342)
ข่าวกิจกรรม
33
ประชุมสัมนาการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม
(วันที่ 12 มิถุนายน 2558 12.55 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม