ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนวัดกระดังงา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
พิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 14.56 น./อ่าน 506)
ข่าวกิจกรรม
2
ชาวนครศรีธรรมราช 2หมื่นคนรวมพลังแปรอักษรเลข 9
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2559 13.04 น./อ่าน 79)
วีดีทัศน์จาก Youtube
3
คณะครู นักเรียน รร.วัดกระดังงาร่วมกันผูกผ้าขาว-ดำ และ ลดธงครึ่งเสา เพื่อเป็นการถวายอาลัยพระบรมศพ พระ
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2559 12.39 น./อ่าน 752)
ข่าวกิจกรรม
4
งานเกษียนอายุราชการ คุณครูภัทราพร นิยมวิทยพันธุ์
(วันที่ 06 ตุลาคม 2559 09.24 น./อ่าน 253)
ข่าวกิจกรรม
5
โครงการนำนักเรียนศึกษานอกสถานที่(ทัศนศึกษา 59)
(วันที่ 26 กันยายน 2559 09.28 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
6
การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน “ สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ”
(วันที่ 31 สิงหาคม 2559 09.22 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
7
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันอาเซียนเดย์
(วันที่ 10 สิงหาคม 2559 10.29 น./อ่าน 300)
ข่าวกิจกรรม
8
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(วันที่ 03 สิงหาคม 2559 12.56 น./อ่าน 189)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
9
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มิวสิควีดิโอเพลง “ดีใจได้เรียนฟรี (ลุงตู่จัดให้)”
(วันที่ 02 สิงหาคม 2559 14.43 น./อ่าน 246)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2559 13.42 น./อ่าน 281)
ข่าวกิจกรรม
11
การแข่งขันกรีฑา ประจำปี 2559 อำเภอขนอม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2559 13.32 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
12
ขอความร่วมมือจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 09.41 น./อ่าน 169)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุ 12 ปี ณ สนามฟุตซอลโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 09.26 น./อ่าน 355)
ข่าวกิจกรรม
14
Khanom Festival 2016 ตอน Tropicolor
(วันที่ 23 มิถุนายน 2559 15.19 น./อ่าน 157)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
การป้องเพลิงไหม้ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดกระดังงา
(วันที่ 23 มิถุนายน 2559 14.34 น./อ่าน 172)
ข่าวกิจกรรม
16
โครงการค่าย อก.จิตอาสาปลูกป่า พัฒนาชุมชน
(วันที่ 23 มิถุนายน 2559 14.11 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
17
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 23 มิถุนายน 2559 13.40 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมวันไหว้ครูที่ 16 มิถุนายน 2559
(วันที่ 23 มิถุนายน 2559 13.02 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม